Wiki

Clone wiki

ndt / d_p4djvu

Instalacja serwera i korpusów

Dokumentacja użytkowa

Zrzuty ekranu z komentarzami

Istnieje możliwość zdalnego użycia Poliqarp GUI do korpusów Poliqarp for DjVu: instrukcja.

Dokumentacja Poliqarp GUI z uwzględnieniem funkcji statystycznych: http://eprints.wbl.klf.uw.edu.pl/56/

Updated