Wiki

Clone wiki

ndt / ocrodjvu

Autorem koncepcji i implementacji jest Jakub Wilk

Prototyp programu został opracowany w ramach pracy magisterskiej. Dalsze etapy rozwoju programu były finansowane przez projekt.

Strona domowa programu to http://jwilk.net/software/ocrodjvu.

Updated