Wiki

Clone wiki

ndt / pdf2djvu

Autorem koncepcji i implementacji jest Jakub Wilk

Prototyp programu został opracowany w ramach pracy magisterskiej. Dalsze etapy rozwoju programu były finansowane przez projekt.

Strona domowa programu to http://jwilk.net/software/pdf2djvu.

Demonstracja: Maszyna wirtualna squeeze4ocropus z wersją 0.7.4. nie jest już udostępniana ze względu na wartość czysto historyczną.

Updated