Wiki

Clone wiki

ndt / pdf2djvu

Autorem koncepcji i implementacji jest Jakub Wilk

Prototyp programu został opracowany w ramach pracy magisterskiej. Dalsze etapy rozwoju programu były finansowane przez projekt.

Strona domowa programu to http://jwilk.net/software/pdf2djvu.

Demonstracja: Debian squeeze - pdf2djvu wersja 0.7.4.

Updated