HTTPS SSH

Kucała, Marian (1985) Jakuba Parkosza traktat o ortografii polskiej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Podstawowy adres dygitalizacji - The primary address

http://ebuw.uw.edu.pl/publication/220504

Adres tymczasowy dygitalizacji książki i dodatkowych materiałów - Temporary address of the book and additional data

http://wbl.klf.uw.edu.pl/12/

Zawartość niniejszego repozytorium - Content of the repository

Oryginalne skany traktatu - original scans of the treatise.

Skany w formacie DjVu z OCR - OCRed scans in DjVu format

Fragmenty książki skonwertowane na LuaLaTeX, wersja wstępna z licznymi usterkami.

Quick and dirty LuaLaTeX fragments of the book with several technical problems.

Wiki z notatkami i potencjalnie przydatnymi linkami

Wiki with notes and potentially useful references

https://bitbucket.org/jsbien/parkosz-traktat/wiki/

Skany z transkrypcją są dostępne również w systemie Transkribus (https://transkribus.eu)

Scans with transcription are also available in Transkribus system (https://transkribus.eu)

Przykładowe wyniki są dostępne do pobrania.

Sample Transkribus output is available in the download area.