1. Jeff Squyres
 2. mpi3-fortran

Source

mpi3-fortran / ompi / mca / btl / ugni / btl_ugni_frag.h

/* -*- Mode: C; c-basic-offset:4 ; indent-tabs-mode:nil -*- */
/*
 * Copyright (c) 2011-2013 Los Alamos National Security, LLC. All rights
 *             reserved.
 * Copyright (c) 2011   UT-Battelle, LLC. All rights reserved.
 * $COPYRIGHT$
 *
 * Additional copyrights may follow
 *
 * $HEADER$
 */

#if !defined(MCA_BTL_UGNI_FRAG_H)
#define MCA_BTL_UGNI_FRAG_H

#include "btl_ugni.h"
#include "btl_ugni_endpoint.h"

typedef struct mca_btl_ugni_segment_t {
  mca_btl_base_segment_t base;
  gni_mem_handle_t    memory_handle;
  uint8_t        extra_bytes[3];
  uint8_t        extra_byte_count;
} mca_btl_ugni_segment_t;

typedef struct mca_btl_ugni_send_frag_hdr_t {
  uint32_t lag;
} mca_btl_ugni_send_frag_hdr_t;

typedef struct mca_btl_ugni_send_ex_frag_hdr_t {
  mca_btl_ugni_send_frag_hdr_t send;
  uint8_t           pml_header[128];
} mca_btl_ugni_send_ex_frag_hdr_t;

typedef struct mca_btl_ugni_rdma_frag_hdr_t {
  void *ctx;
} mca_btl_ugni_rdma_frag_hdr_t;

typedef struct mca_btl_ugni_eager_frag_hdr_t {
  mca_btl_ugni_send_frag_hdr_t send;
  mca_btl_ugni_segment_t src_seg;
  void *ctx;
} mca_btl_ugni_eager_frag_hdr_t;

typedef struct mca_btl_ugni_eager_ex_frag_hdr_t {
  mca_btl_ugni_eager_frag_hdr_t eager;
  uint8_t            pml_header[128];
} mca_btl_ugni_eager_ex_frag_hdr_t;

typedef union mca_btl_ugni_frag_hdr_t {
  mca_btl_ugni_send_frag_hdr_t   send;
  mca_btl_ugni_send_ex_frag_hdr_t send_ex;
  mca_btl_ugni_rdma_frag_hdr_t   rdma;
  mca_btl_ugni_eager_frag_hdr_t  eager;
  mca_btl_ugni_eager_ex_frag_hdr_t eager_ex;
} mca_btl_ugni_frag_hdr_t;

enum {
  MCA_BTL_UGNI_FRAG_BUFFERED   = 1, /* frag data is buffered */
  MCA_BTL_UGNI_FRAG_COMPLETE   = 2, /* smsg complete for frag */
  MCA_BTL_UGNI_FRAG_EAGER     = 4, /* eager get frag */
  MCA_BTL_UGNI_FRAG_IGNORE    = 8, /* ignore local smsg completion */
  MCA_BTL_UGNI_FRAG_SMSG_COMPLETE = 16 /* SMSG has completed for this message */
};

struct mca_btl_ugni_base_frag_t;

typedef void (*frag_cb_t) (struct mca_btl_ugni_base_frag_t *, int);

typedef struct mca_btl_ugni_base_frag_t {
  mca_btl_base_descriptor_t  base;
  uint32_t           msg_id;
  uint16_t           hdr_size;
  uint16_t           flags;
  mca_btl_ugni_frag_hdr_t   hdr;
  mca_btl_ugni_segment_t    segments[2];
  ompi_common_ugni_post_desc_t post_desc;
  mca_btl_base_endpoint_t   *endpoint;
  mca_btl_ugni_reg_t     *registration;
  ompi_free_list_t      *my_list;
  frag_cb_t          cbfunc;
} mca_btl_ugni_base_frag_t;

typedef struct mca_btl_ugni_base_frag_t mca_btl_ugni_smsg_frag_t;
typedef struct mca_btl_ugni_base_frag_t mca_btl_ugni_rdma_frag_t;
typedef struct mca_btl_ugni_base_frag_t mca_btl_ugni_eager_frag_t;

#define MCA_BTL_UGNI_DESC_TO_FRAG(desc) \
  ((mca_btl_ugni_base_frag_t *)((uintptr_t) (desc) - offsetof (mca_btl_ugni_base_frag_t, post_desc)))

OBJ_CLASS_DECLARATION(mca_btl_ugni_smsg_frag_t);
OBJ_CLASS_DECLARATION(mca_btl_ugni_rdma_frag_t);
OBJ_CLASS_DECLARATION(mca_btl_ugni_eager_frag_t);

void mca_btl_ugni_frag_init (mca_btl_ugni_base_frag_t *frag, mca_btl_ugni_module_t *ugni_module);

static inline int mca_btl_ugni_frag_alloc (mca_btl_base_endpoint_t *ep,
                      ompi_free_list_t *list,
                      mca_btl_ugni_base_frag_t **frag)
{
  ompi_free_list_item_t *item = NULL;
  int rc;

  OMPI_FREE_LIST_GET(list, item, rc);
  *frag = (mca_btl_ugni_base_frag_t *) item;
  if (OPAL_LIKELY(NULL != item)) {
    (*frag)->my_list = list;
    (*frag)->endpoint = ep;
  }

  return rc;
}

static inline int mca_btl_ugni_frag_return (mca_btl_ugni_base_frag_t *frag)
{
  if (frag->registration) {
    frag->endpoint->btl->super.btl_mpool->mpool_deregister(frag->endpoint->btl->super.btl_mpool,
                                &frag->registration->base);
    frag->registration = NULL;
  }

  frag->flags = 0;

  OMPI_FREE_LIST_RETURN(frag->my_list, (ompi_free_list_item_t *) frag);

  return OMPI_SUCCESS;
}

static inline void mca_btl_ugni_frag_complete (mca_btl_ugni_base_frag_t *frag, int rc) {
  frag->flags |= MCA_BTL_UGNI_FRAG_COMPLETE;

  BTL_VERBOSE(("frag complete. flags = %d", frag->base.des_flags));

  /* call callback if specified */
  if (frag->base.des_flags & MCA_BTL_DES_SEND_ALWAYS_CALLBACK) {
    frag->base.des_cbfunc(&frag->endpoint->btl->super, frag->endpoint, &frag->base, rc);
  }

  if (frag->base.des_flags & MCA_BTL_DES_FLAGS_BTL_OWNERSHIP) {
    mca_btl_ugni_frag_return (frag);
  }
}

#define MCA_BTL_UGNI_FRAG_ALLOC_SMSG(ep, frag) \
  mca_btl_ugni_frag_alloc((ep), &(ep)->btl->smsg_frags, &(frag))
#define MCA_BTL_UGNI_FRAG_ALLOC_RDMA(ep, frag) \
  mca_btl_ugni_frag_alloc((ep), &(ep)->btl->rdma_frags, &(frag))
#define MCA_BTL_UGNI_FRAG_ALLOC_RDMA_INT(ep, frag) \
  mca_btl_ugni_frag_alloc((ep), &(ep)->btl->rdma_int_frags, &(frag))
#define MCA_BTL_UGNI_FRAG_ALLOC_EAGER_SEND(ep, frag) \
  mca_btl_ugni_frag_alloc((ep), &(ep)->btl->eager_frags_send, &(frag))
#define MCA_BTL_UGNI_FRAG_ALLOC_EAGER_RECV(ep, frag) \
  mca_btl_ugni_frag_alloc((ep), &(ep)->btl->eager_frags_recv, &(frag))

#endif /* MCA_BTL_UGNI_FRAG_H */