Source

mpi3-fortran / ompi / mca / btl / openib / connect / btl_openib_connect_rdmacm.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
/*
 * Copyright (c) 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2007-2008 Chelsio, Inc. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2008   Mellanox Technologies. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2009   Sandia National Laboratories. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2010   Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2012   Los Alamos National Security, LLC. All rights
 *             reserved. 
 *
 * $COPYRIGHT$
 *
 * Additional copyrights may follow
 *
 * $HEADER$
 */

#include "ompi_config.h"

#include <rdma/rdma_cma.h>
#ifdef HAVE_UNISTD_H
#include <unistd.h>
#endif
#include <sys/types.h>
#ifdef HAVE_SYS_SOCKET_H
#include <sys/socket.h>
#endif
#ifdef HAVE_SYS_IOCTL_H
#include <sys/ioctl.h>
#endif
#ifdef HAVE_ARPA_INET_H
#include <arpa/inet.h>
#endif
#ifdef HAVE_NETINET_IN_H
#include <netinet/in.h>
#endif
#ifdef HAVE_NET_IF_H
#include <net/if.h>
#endif
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#ifdef HAVE_DIRENT_H
#include <dirent.h>
#endif
#include <stddef.h>

#include "opal/util/output.h"
#include "opal/util/error.h"

#include "btl_openib_fd.h"
#include "btl_openib_proc.h"
#include "btl_openib_endpoint.h"
#include "connect/connect.h"
#include "btl_openib_ip.h"
#include "btl_openib_ini.h"

#define mymin(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))

static void rdmacm_component_register(void);
static int rdmacm_component_init(void);
static int rdmacm_component_query(mca_btl_openib_module_t *openib_btl,
                 ompi_btl_openib_connect_base_module_t **cpc);
static int rdmacm_component_finalize(void);

ompi_btl_openib_connect_base_component_t ompi_btl_openib_connect_rdmacm = {
  "rdmacm",
  rdmacm_component_register,
  rdmacm_component_init,
  rdmacm_component_query,
  rdmacm_component_finalize
};

/*
 * A single instance of this data structure is shared between one
 * id_context_t for each BSRQ qp on an endpoint.
 */
typedef struct {
  opal_list_item_t super;
  mca_btl_openib_endpoint_t *endpoint;
  mca_btl_openib_module_t *openib_btl;
  /* Dummy QP only used when we expect the connection to be
    rejected */
  struct ibv_cq *dummy_cq;
  uint32_t ipaddr;
  uint16_t tcp_port;
  /* server==false means that this proc initiated the connection;
    server==true means that this proc accepted the incoming
    connection. Note that this may be different than the "one way"
    / i_initiate() direction -- it is possible for server==false
    and i_initiate() to return false; it means that this proc
    initially initiated the connection, but we expect it to be
    rejected. */
  bool server;

  /* Whether this contents struct has been saved on the client list
    or not */
  bool on_client_list;

  /* A list of all the id_context_t's that are using this
    rdmacm_contents_t */
  opal_list_t ids;
} rdmacm_contents_t;

static void rdmacm_contents_constructor(rdmacm_contents_t *contents);
static void rdmacm_contents_destructor(rdmacm_contents_t *contents);
OBJ_CLASS_INSTANCE(rdmacm_contents_t, opal_list_item_t,
          rdmacm_contents_constructor,
          rdmacm_contents_destructor);

typedef struct {
  int device_max_qp_rd_atom;
  int device_max_qp_init_rd_atom;
  uint32_t ipaddr;
  uint16_t tcp_port;
  uint8_t end;
} modex_message_t;

typedef struct {
  int rdmacm_counter;
} rdmacm_endpoint_local_cpc_data_t;

/*
 * There are one of these for each RDMA CM ID. Because of BSRQ, there
 * can be multiple of these for one endpoint, so all the
 * id_context_t's on a single endpoing share a single
 * rdmacm_contents_t.
 */
typedef struct {
  opal_list_item_t super;
  rdmacm_contents_t *contents;
  mca_btl_openib_endpoint_t *endpoint;
  uint8_t qpnum;
  bool already_disconnected;
  uint16_t route_retry_count;
  struct rdma_cm_id *id;
} id_context_t;

static void id_context_constructor(id_context_t *context);
static void id_context_destructor(id_context_t *context);
OBJ_CLASS_INSTANCE(id_context_t, opal_list_item_t,
          id_context_constructor,
          id_context_destructor);

typedef struct {
  uint32_t rem_index;
  uint16_t rem_port;
  uint8_t qpnum;
} private_data_t;

/* Used to send a specific show_help message from the service_thread
  to the main thread (because we can't call show_help from the
  service_thread) */
typedef struct {
  char device_name[32];
  uint32_t peer_ip_addr;
  uint32_t peer_tcp_port;
} cant_find_endpoint_context_t;

static opal_list_t server_listener_list;
static opal_list_t client_list;
static opal_mutex_t client_list_lock;
static struct rdma_event_channel *event_channel = NULL;
static int rdmacm_priority = 30;
static uint16_t rdmacm_port = 0;
static uint32_t rdmacm_addr = 0;
static int rdmacm_resolve_timeout = 30000;
static int rdmacm_resolve_max_retry_count = 20;
static bool rdmacm_reject_causes_connect_error = false;
static volatile int disconnect_callbacks = 0;
static bool rdmacm_component_initialized = false;

/* Calculate the *real* length of the message (not aligned/rounded
  up) */
static int message_len = offsetof(modex_message_t, end);

/* Rejection reasons */
typedef enum {
  REJECT_WRONG_DIRECTION,
  REJECT_TRY_AGAIN
} reject_reason_t;

static void id_context_constructor(id_context_t *context)
{
  context->already_disconnected = false;
  context->id = NULL;
  context->contents = NULL;
  context->endpoint = NULL;
  context->qpnum = 255;
  context->route_retry_count = 0;
}

static void id_context_destructor(id_context_t *context)
{
  if (NULL != context->id) {
    rdma_destroy_id(context->id);
    context->id = NULL;
  }
  if (NULL != context->contents) {
    OBJ_RELEASE(context->contents);
  }
}

static void rdmacm_contents_constructor(rdmacm_contents_t *contents)
{
  contents->endpoint = NULL;
  contents->openib_btl = NULL;
  contents->dummy_cq = NULL;
  contents->ipaddr = 0;
  contents->tcp_port = 0;
  contents->server = false;
  contents->on_client_list = false;
  OBJ_CONSTRUCT(&(contents->ids), opal_list_t);
}

static void rdmacm_contents_destructor(rdmacm_contents_t *contents)
{
  OBJ_DESTRUCT(&(contents->ids));
}

/*
 * Invoked by main thread
 *
 * Sets up any rdma_cm specific commandline params
 */
static void rdmacm_component_register(void)
{
  int value;

  mca_base_param_reg_int(&mca_btl_openib_component.super.btl_version,
              "connect_rdmacm_priority",
              "The selection method priority for rdma_cm",
              false, false, rdmacm_priority, &rdmacm_priority);

  if (rdmacm_priority > 100) {
    rdmacm_priority = 100;
  } else if (rdmacm_priority < 0) {
    rdmacm_priority = 0;
  }

  mca_base_param_reg_int(&mca_btl_openib_component.super.btl_version,
              "connect_rdmacm_port",
              "The selection method port for rdma_cm",
              false, false, rdmacm_port, &value);
  if (value >= 0 && value < 65536) {
    rdmacm_port = (uint16_t) value;
  } else {
    ompi_show_help("help-mpi-btl-openib-cpc-rdmacm.txt",
            "illegal tcp port", true, value);
  }

  mca_base_param_reg_int(&mca_btl_openib_component.super.btl_version,
              "connect_rdmacm_resolve_timeout",
              "The timeout (in miliseconds) for address and route resolution",
              false, false, rdmacm_resolve_timeout, &value);
  if (value > 0) {
    rdmacm_resolve_timeout = value;
  } else {
    ompi_show_help("help-mpi-btl-openib-cpc-rdmacm.txt",
            "illegal timeout", true, value);
  }

  mca_base_param_reg_int(&mca_btl_openib_component.super.btl_version,
              "connect_rdmacm_retry_count",
              "Maximum number of times rdmacm will retry route resolution",
              false, false, rdmacm_resolve_max_retry_count, &value);
  if (value > 0) {
    rdmacm_resolve_max_retry_count = value;
  } else {
    ompi_show_help("help-mpi-btl-openib-cpc-rdmacm.txt",
            "illegal retry count", true, value);
  }

  mca_base_param_reg_int(&mca_btl_openib_component.super.btl_version,
              "connect_rdmacm_reject_causes_connect_error",
              "The drivers for some devices are buggy such that an RDMA REJECT action may result in a CONNECT_ERROR event instead of a REJECTED event. Setting this MCA parameter to true tells Open MPI to treat CONNECT_ERROR events on connections where a REJECT is expected as a REJECT (default: false)",
              false, false, 0, &value);
  rdmacm_reject_causes_connect_error = (bool) (value != 0);
}

/*
 * Helper function for when we are debugging
 */
static char *stringify(uint32_t addr)
{
  char *line = (char *) malloc(64);
  asprintf(&line, "%d.%d.%d.%d (0x%x)",
#if defined(WORDS_BIGENDIAN)
       (addr >> 24),
       (addr >> 16) & 0xff,
       (addr >> 8) & 0xff,
       addr & 0xff,
#else
       addr & 0xff,
       (addr >> 8) & 0xff,
       (addr >> 16) & 0xff,
       (addr >> 24),
#endif
       addr);
  return line;
}

/*
 * Invoked by service thread
 *
 * This function traverses the list of endpoints associated with the
 * device and determines which of them the remote side is attempting
 * to connect to. This is determined based on the local endpoint's
 * modex message recevied and the IP address and port associated with
 * the rdma_cm event id
 */
static mca_btl_openib_endpoint_t *rdmacm_find_endpoint(rdmacm_contents_t *contents,
                            struct rdma_cm_id *id,
                            uint16_t rem_port)
{
  int i;
  mca_btl_openib_endpoint_t *ep = NULL;
  opal_pointer_array_t *endpoints = contents->openib_btl->device->endpoints;
  struct sockaddr *peeraddr = rdma_get_peer_addr(id);
  uint32_t peeripaddr = ((struct sockaddr_in *)peeraddr)->sin_addr.s_addr;
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  char *a;
#endif

  OPAL_OUTPUT((-1, "remote peer requesting connection: %s port %d",
         a = stringify(peeripaddr), rem_port));
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  free(a);
#endif
  for (i = 0; i < opal_pointer_array_get_size(endpoints); i++) {
    mca_btl_openib_endpoint_t *endpoint;
    modex_message_t *message;

    endpoint = (mca_btl_openib_endpoint_t *) opal_pointer_array_get_item(endpoints, i);
    if (NULL == endpoint) {
      continue;
    }

    message = (modex_message_t *) endpoint->endpoint_remote_cpc_data->cbm_modex_message;
    OPAL_OUTPUT((-1, "message ipaddr = %s port %d",
           a = stringify(message->ipaddr), message->tcp_port));
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
    free(a);
#endif
    if (message->ipaddr == peeripaddr && message->tcp_port == rem_port) {
      ep = endpoint;
      break;
    }
  }

  if (NULL == ep) {
    BTL_ERROR(("can't find suitable endpoint for this peer"));
  }

  return ep;
}

/*
 * Returns max inlne size for qp #N
 */
static uint32_t max_inline_size(int qp, mca_btl_openib_device_t *device)
{
  if (mca_btl_openib_component.qp_infos[qp].size <= device->max_inline_data) {
    /* If qp message size is smaller than max_inline_data,
     * we should enable inline messages */
    return mca_btl_openib_component.qp_infos[qp].size;
  } else if (mca_btl_openib_component.rdma_qp == qp || 0 == qp) {
    /* If qp message size is bigger that max_inline_data, we
     * should enable inline messages only for RDMA QP (for PUT/GET
     * fin messages) and for the first qp */
    return device->max_inline_data;
  }
  /* Otherwise it is no reason for inline */
  return 0;
}


/*
 * Invoked by both main and service threads
 */
static int rdmacm_setup_qp(rdmacm_contents_t *contents,
              mca_btl_openib_endpoint_t *endpoint,
              struct rdma_cm_id *id,
              int qpnum)
{
  struct ibv_qp_init_attr attr;
  struct ibv_qp *qp;
  struct ibv_srq *srq = NULL;
  int credits = 0, reserved = 0, max_recv_wr, max_send_wr;
  size_t req_inline;

  if (qpnum == mca_btl_openib_component.credits_qp) {
    int qp;

    for (qp = 0; qp < mca_btl_openib_component.num_qps; qp++) {
      if(BTL_OPENIB_QP_TYPE_PP(qp)) {
        reserved += mca_btl_openib_component.qp_infos[qp].u.pp_qp.rd_rsv;
      }
    }
    credits = mca_btl_openib_component.num_qps;
  }

  if (BTL_OPENIB_QP_TYPE_PP(qpnum)) {
    max_recv_wr = mca_btl_openib_component.qp_infos[qpnum].rd_num + reserved;
    max_send_wr = mca_btl_openib_component.qp_infos[qpnum].rd_num + credits;
  } else {
    srq = endpoint->endpoint_btl->qps[qpnum].u.srq_qp.srq;
    max_recv_wr = reserved;
    max_send_wr = mca_btl_openib_component.qp_infos[qpnum].u.srq_qp.sd_max + credits;
  }

  memset(&attr, 0, sizeof(attr));
  attr.qp_type = IBV_QPT_RC;
  attr.send_cq = contents->openib_btl->device->ib_cq[BTL_OPENIB_LP_CQ];
  attr.recv_cq = contents->openib_btl->device->ib_cq[qp_cq_prio(qpnum)];
  attr.srq = srq;
  if(BTL_OPENIB_QP_TYPE_PP(qpnum)) {
    /* Add one for the CTS receive frag that will be posted */
    attr.cap.max_recv_wr = max_recv_wr + 1;
  } else {
    attr.cap.max_recv_wr = 0;
  }
  attr.cap.max_send_wr = max_send_wr;
  attr.cap.max_inline_data = req_inline =
    max_inline_size(qpnum, contents->openib_btl->device);
  attr.cap.max_send_sge = 1;
  attr.cap.max_recv_sge = 1; /* we do not use SG list */

  {
    /* JMS Temprary gross hack: we *must* use rdma_create_cp()
      (vs. ibv_create_qp()) because strange things happen on IB
      if we don't. However, rdma_create_cp() wants us to use
      rdma_get_devices() (and therefore the pd that they have
      allocated). In order to get v1.3 out the door, we're
      bypassing this functionality - we're temporarily overriding
      the device context cached on the ID with our own, so that
      our pd will match. We need to fix this to properly get the
      pd from the RDMA CM and use that, etc. */
    struct ibv_context *temp = id->verbs;
    id->verbs = contents->openib_btl->device->ib_pd->context;
    if (0 != rdma_create_qp(id, contents->openib_btl->device->ib_pd,
                &attr)) {
      BTL_ERROR(("Failed to create qp with %d", qpnum));
      goto out;
    }
    qp = id->qp;
    id->verbs = temp;
  }

  endpoint->qps[qpnum].qp->lcl_qp = qp;
  endpoint->qps[qpnum].credit_frag = NULL;
  if (attr.cap.max_inline_data < req_inline) {
    endpoint->qps[qpnum].ib_inline_max = attr.cap.max_inline_data;
    ompi_show_help("help-mpi-btl-openib-cpc-base.txt",
            "inline truncated", true,
            ompi_process_info.nodename,
            ibv_get_device_name(contents->openib_btl->device->ib_dev),
            contents->openib_btl->port_num,
            req_inline, attr.cap.max_inline_data);
  } else {
    endpoint->qps[qpnum].ib_inline_max = req_inline;
  }
  id->qp = qp;

  return OMPI_SUCCESS;

out:
  return OMPI_ERROR;
}


/*
 * Invoked by both main and service threads
 *
 * To avoid all kinds of nasty race conditions, we only allow
 * connections to be made in one direction. So use a simple
 * (arbitrary) test to decide which direction is allowed to initiate
 * the connection: the process with the lower IP address wins. If the
 * IP addresses are the same (i.e., the MPI procs are on the same
 * node), then the process with the lower TCP port wins.
 */
static bool i_initiate(uint32_t local_ipaddr, uint16_t local_port,
            uint32_t remote_ipaddr, uint16_t remote_port)
{
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  char *a = stringify(local_ipaddr);
  char *b = stringify(remote_ipaddr);
#endif

  if (local_ipaddr > remote_ipaddr ||
    (local_ipaddr == remote_ipaddr && local_port < remote_port)) {
    OPAL_OUTPUT((-1, "i_initiate (I WIN): local ipaddr %s, remote ipaddr %s",
           a, b));
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
    free(a);
    free(b);
#endif
    return true;
  } else {
    OPAL_OUTPUT((-1, "i_initiate (I lose): local ipaddr %s, remote ipaddr %s",
           a, b));
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
    free(a);
    free(b);
#endif
    return false;
  }
}

/*
 * Invoked by main thread
 */
static int rdmacm_client_connect_one(rdmacm_contents_t *contents,
                   modex_message_t *message,
                   int num)
{
  struct sockaddr_in src_in, dest_in;
  id_context_t *context;
  int rc;
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  char *a, *b;
#endif

  /* We'll need to access some data in the event handler. We can
   * encapsulate it in this data struct and attach it to the id being
   * created below. The event->id will contain this same pointer.
   */
  context = OBJ_NEW(id_context_t);
  if (NULL == context) {
    BTL_ERROR(("malloc error"));
    goto out;
  }

  context->contents = contents;
  OBJ_RETAIN(contents);
  context->qpnum = num;
  context->endpoint = contents->endpoint;

  rc = rdma_create_id(event_channel, &(context->id),
            context, RDMA_PS_TCP);
  if (0 != rc) {
    BTL_ERROR(("Failed to create a rdma id with %d", rc));
    goto out1;
  }

  /* Source address (we must specify this to ensure that the traffic
    goes out on the device+port that we expect it go out). */
  memset(&src_in, 0, sizeof(src_in));
  src_in.sin_family = AF_INET;
  src_in.sin_addr.s_addr = contents->ipaddr;
  src_in.sin_port = 0;

  /* Destination address */
  memset(&dest_in, 0, sizeof(dest_in));
  dest_in.sin_family = AF_INET;
  dest_in.sin_addr.s_addr = message->ipaddr;
  dest_in.sin_port = message->tcp_port;

  /* Once the route to the remote system is discovered, a
   * RDMA_CM_EVENT_ADDR_RESOLVED event will occur on the local event
   * handler.
   */
  OPAL_OUTPUT((-1, "MAIN Resolving id: from IP %s:%d to IP %s:%d",
         a = stringify(contents->ipaddr),
         contents->tcp_port,
         b = stringify(message->ipaddr),
         message->tcp_port));
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  free(a);
  free(b);
#endif

  /* This is odd an worth explaining: when we place the context on
    the ids list, we need to add an extra RETAIN to the context.
    The reason is because of a race condition. Let's explain
    through a few cases:

    1. Normal termination: client side endpoint_finalize removes
     the context from the ids list, has its service thread call
     rdma_disconnect(), and then RELEASE. A DISCONNECT event
     will occur on both sides; the client DISCONNECT will invoke
     RELEASE again on the context. Note that the DISCONNECT
     event may occur *very* quickly on the client side, so the
     order of these two RELEASEs is not known. The destructor
     will invoke rdma_destroy_id() -- we obviously can't have
     this happen before both actions complete. Hence,
     refcounting (and the additional RETAIN) saves us.

     Note that the server side never had the context on the ids
     list, so it never had an extra RETAIN. So the DISCONNECT on
     the server side will only invoke one RELEASE.

    2. Abnormal termination: if the server side terminates
     improperly (e.g., user's app segv's), then the kernel from
     the server side will send a DISCONNECT event to the client
     before the item has been removed from the ids list. This
     will cause an assertion failure in debug builds (because
     we'll be trying to RELEASE an opal_list_item_t that is still
     on a list), and possibly other badness in optimized builds
     because we'll be traversing a freed opal_list_item_t in
     endpoint_finalize. So the extra RETAIN here right when we
     put the item on the list prevents it from actually being
     released in the client until BOTH the endpoint_finalize
     occurs *and* the DISCONNECT event arrives.

    Asynchronous programming is fun!
   */
  OBJ_RETAIN(context);
  opal_list_append(&(contents->ids), &(context->super));

  rc = rdma_resolve_addr(context->id,
              (struct sockaddr *) &src_in,
              (struct sockaddr *) &dest_in,
              rdmacm_resolve_timeout);
  if (0 != rc) {
    BTL_ERROR(("Failed to resolve the remote address with %d", rc));
    goto out1;
  }

  return OMPI_SUCCESS;

out1:
  OBJ_RELEASE(context);
out:
  return OMPI_ERROR;
}

/*
 * Invoked by main thread
 *
 * Connect method called by the upper layers to connect the local
 * endpoint to the remote endpoint by creating QP(s) to connect the two.
 * Already holding endpoint lock when this function is called.
 */
static int rdmacm_module_start_connect(ompi_btl_openib_connect_base_module_t *cpc,
                    mca_btl_base_endpoint_t *endpoint)
{
  rdmacm_contents_t *contents;
  modex_message_t *message, *local_message;
  int rc, qp;
  opal_list_item_t *item;
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  char *a, *b;
#endif

  /* Don't use the CPC to get the message, because this function is
    invoked from the event_handler (to intitiate connections in the
    Right direction), where we don't have the CPC, so it'll be
    NULL. */
  local_message =
    (modex_message_t *) endpoint->endpoint_local_cpc->data.cbm_modex_message;
  message = (modex_message_t *)
    endpoint->endpoint_remote_cpc_data->cbm_modex_message;

  OPAL_OUTPUT((-1, "Connecting from IP %s:%d to remote IP %s:%d ep state = %d",
         a = stringify(local_message->ipaddr), local_message->tcp_port,
         b = stringify(message->ipaddr), message->tcp_port, endpoint->endpoint_state));
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  free(a);
  free(b);
#endif
  BTL_VERBOSE(("Connecting to remote ip addr = %x, port = %d ep state = %d",
         message->ipaddr, message->tcp_port, endpoint->endpoint_state));

  if (MCA_BTL_IB_CONNECTED == endpoint->endpoint_state ||
    MCA_BTL_IB_CONNECTING == endpoint->endpoint_state ||
    MCA_BTL_IB_CONNECT_ACK == endpoint->endpoint_state) {
    return OMPI_SUCCESS;
  }

  /* Set the endpoint state to "connecting" (this function runs in
    the main MPI thread; not the service thread, so we can set the
    endpoint_state here). */
  endpoint->endpoint_state = MCA_BTL_IB_CONNECTING;

  contents = OBJ_NEW(rdmacm_contents_t);
  if (NULL == contents) {
    BTL_ERROR(("malloc of contents failed"));
    rc = OMPI_ERR_OUT_OF_RESOURCE;
    goto out;
  }

  contents->openib_btl = endpoint->endpoint_btl;
  contents->endpoint = endpoint;
  contents->server = false;
  /* Populate the port information with the local port the server is
   * listening on instead of the ephemerial port this client is
   * connecting with. This port is used to determine which endpoint
   * is being connected from, in the case where there are multiple
   * listeners on the local system.
   */
  contents->ipaddr = local_message->ipaddr;
  contents->tcp_port = local_message->tcp_port;

  /* Are we the initiator? Or do we expect this connect request to
    be rejected? */
  endpoint->endpoint_initiator =
    i_initiate(contents->ipaddr, contents->tcp_port,
          message->ipaddr, message->tcp_port);
  OPAL_OUTPUT((-1, "MAIN Start connect; ep=%p (%p), I %s the initiator to %s",
         (void*) endpoint,
         (void*) endpoint->endpoint_local_cpc,
         endpoint->endpoint_initiator ? "am" : "am NOT",
         endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname));

  /* If we're the initiator, then open all the QPs */
  if (contents->endpoint->endpoint_initiator) {
    /* Initiator needs a CTS frag (non-initiator will have a CTS
      frag allocated later) */
    if (OMPI_SUCCESS !=
      (rc = ompi_btl_openib_connect_base_alloc_cts(contents->endpoint))) {
      BTL_ERROR(("Failed to alloc CTS frag"));
      goto out;
    }

    for (qp = 0; qp < mca_btl_openib_component.num_qps; qp++) {
      rc = rdmacm_client_connect_one(contents, message, qp);
      if (OMPI_SUCCESS != rc) {
        BTL_ERROR(("rdmacm_client_connect_one error (real QP %d)",
              qp));
        goto out;
      }
    }
  }
  /* Otherwise, only open 1 QP that we expect to be rejected */
  else {
    rc = rdmacm_client_connect_one(contents, message, 0);
    if (OMPI_SUCCESS != rc) {
      BTL_ERROR(("rdmacm_client_connect_one error (bogus QP)"));
      goto out;
    }
  }

  return OMPI_SUCCESS;

out:
  for (item = opal_list_remove_first(&(contents->ids));
     NULL != item;
     item = opal_list_remove_first(&(contents->ids))) {
    OBJ_RELEASE(item);
  }

  return rc;
}

static void *show_help_cant_find_endpoint(void *context)
{
  char *msg;
  cant_find_endpoint_context_t *c =
    (cant_find_endpoint_context_t*) context;

  if (NULL != c) {
    msg = stringify(c->peer_ip_addr);
    ompi_show_help("help-mpi-btl-openib-cpc-rdmacm.txt",
            "could not find matching endpoint", true,
            ompi_process_info.nodename,
            c->device_name,
            c->peer_tcp_port);
    free(msg);
  } else {
    ompi_show_help("help-mpi-btl-openib-cpc-rdmacm.txt",
            "could not find matching endpoint", true,
            ompi_process_info.nodename,
            "<unknown>", "<unknown>", -1);
  }
  free(context);

  /* Now kill it */
  mca_btl_openib_endpoint_invoke_error(NULL);
  return NULL;
}

/*
 * Invoked by service thread
 *
 * The server thread will handle the incoming connection requests and
 * allow them or reject them based on a unidirectional connection
 * method. The choonections are allowed based on the IP address and
 * port values. This determination is arbitrary, but is uniform in
 * allowing the connections only in 1 direction. If the connection in
 * the requestion is disallowed by this rule, then the server will
 * reject the connection and make its own in the proper direction.
 */
static int handle_connect_request(struct rdma_cm_event *event)
{
  id_context_t *listener_context = (id_context_t*) event->id->context;
  id_context_t *new_context = NULL;
  rdmacm_contents_t *contents = listener_context->contents;
  mca_btl_openib_endpoint_t *endpoint;
  struct rdma_conn_param conn_param;
  modex_message_t *message;
  private_data_t msg;
  int rc = -1, qpnum;
  uint32_t rem_index;
  uint16_t rem_port;

  qpnum = ((private_data_t *)event->param.conn.private_data)->qpnum;
  rem_port = ((private_data_t *)event->param.conn.private_data)->rem_port;
  rem_index = ((private_data_t *)event->param.conn.private_data)->rem_index;

  /* Determine which endpoint the remote side is trying to connect
    to; use the listener's context->contents to figure it out */
  endpoint = rdmacm_find_endpoint(contents, event->id, rem_port);
  if (NULL == endpoint) {
    struct sockaddr *peeraddr = rdma_get_peer_addr(event->id);
    cant_find_endpoint_context_t *c = (cant_find_endpoint_context_t *) calloc(1, sizeof(*c));
    if (NULL != c) {
      snprintf(c->device_name, sizeof(c->device_name) - 1,
           "%s:%d",
           ibv_get_device_name(contents->openib_btl->device->ib_dev),
           contents->openib_btl->port_num);
      c->peer_ip_addr =
        ((struct sockaddr_in *)peeraddr)->sin_addr.s_addr;
      c->peer_tcp_port = rdma_get_dst_port(event->id);
    }
    ompi_btl_openib_fd_run_in_main(show_help_cant_find_endpoint, c);
    goto out;
  }

  message = (modex_message_t *) endpoint->endpoint_remote_cpc_data->cbm_modex_message;
  endpoint->endpoint_initiator =
    i_initiate(contents->ipaddr, contents->tcp_port,
          message->ipaddr, rem_port);

  BTL_VERBOSE(("ep state = %d, local ipaddr = %x, remote ipaddr = %x, local port = %d, remote port = %d",
         endpoint->endpoint_state, contents->ipaddr, message->ipaddr,
         contents->tcp_port, rem_port));

  OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE in handle_connect_request; ep=%p (%p), I still %s the initiator to %s",
         (void*) endpoint,
         (void*) endpoint->endpoint_local_cpc,
         endpoint->endpoint_initiator ? "am" : "am NOT",
         endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname));
  if (endpoint->endpoint_initiator) {
    reject_reason_t reason = REJECT_WRONG_DIRECTION;

    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Received a connect request from an endpoint in the wrong direction"));

    /* This will cause a event on the remote system. By passing in
     * a value in the second arg of rdma_reject, the remote side
     * can check for this to know if it was an intentional reject or
     * a reject based on an error.
     */
    rc = rdma_reject(event->id, &reason, sizeof(reject_reason_t));
    if (0 != rc) {
      BTL_ERROR(("rdma_reject failed %d", rc));
      goto out;
    }

    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Starting connection in other direction"));
    rdmacm_module_start_connect(NULL, endpoint);

    return OMPI_SUCCESS;
  }

  /* Set the endpoint_state to "CONNECTING". This is running
    in the service thread, so we need to do a write barrier. */
  endpoint->endpoint_state = MCA_BTL_IB_CONNECTING;
  opal_atomic_wmb();

  endpoint->rem_info.rem_index = rem_index;

  /* Setup QP for new connection */
  BTL_VERBOSE(("ACCEPTING src port = %d, dst port = %d, qpnum = %d",
         rdma_get_src_port(event->id), rdma_get_dst_port(event->id), qpnum));

  rc = rdmacm_setup_qp(contents, endpoint, event->id, qpnum);
  if (0 != rc) {
    BTL_ERROR(("rdmacm_setup_qp error %d", rc));
    goto out;
  }

  /* Post a single receive buffer on the smallest QP for the CTS
    protocol */
  if (mca_btl_openib_component.credits_qp == qpnum) {
    struct ibv_recv_wr *bad_wr, *wr;

    if (OMPI_SUCCESS !=
      ompi_btl_openib_connect_base_alloc_cts(endpoint)) {
      BTL_ERROR(("Failed to alloc CTS frag"));
      goto out1;
    }
    wr = &(endpoint->endpoint_cts_frag.rd_desc);
    assert(NULL != wr);
    wr->next = NULL;

    if (0 != ibv_post_recv(endpoint->qps[qpnum].qp->lcl_qp,
                wr, &bad_wr)) {
      BTL_ERROR(("failed to post CTS recv buffer"));
      goto out1;
    }
    OPAL_OUTPUT((-1, "Posted CTS receiver buffer (%p) for peer %s, qp index %d (QP num %d), WR ID %p, SG addr %p, len %d, lkey %d",
           (void*) wr->sg_list[0].addr,
           endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname,
           qpnum,
           endpoint->qps[qpnum].qp->lcl_qp->qp_num,
           (void*) wr->wr_id,
           (void*) wr->sg_list[0].addr,
           wr->sg_list[0].length,
           wr->sg_list[0].lkey));
  }

  /* Since the event id is already created (since we're the server),
    the context that was passed to us was the listen server's
    context -- which is no longer useful to us. So allocate a new
    context and populate it just for this connection. */
  event->id->context = new_context = OBJ_NEW(id_context_t);
  if (NULL == new_context) {
    BTL_ERROR(("malloc error"));
    goto out1;
  }

  new_context->contents = contents;
  OBJ_RETAIN(contents);
  new_context->qpnum = qpnum;
  new_context->endpoint = endpoint;

  memset(&conn_param, 0, sizeof(conn_param));
  /* See rdma_connect(3) for a description of these 2 values. We
    ensure to pass these values around via the modex so that we can
    compute the values properly. */
  conn_param.responder_resources =
    mymin(contents->openib_btl->device->ib_dev_attr.max_qp_rd_atom,
       message->device_max_qp_init_rd_atom);
  conn_param.initiator_depth =
    mymin(contents->openib_btl->device->ib_dev_attr.max_qp_init_rd_atom,
       message->device_max_qp_rd_atom);
  conn_param.retry_count = mca_btl_openib_component.ib_retry_count;
  conn_param.rnr_retry_count = BTL_OPENIB_QP_TYPE_PP(qpnum) ? 0 :
    mca_btl_openib_component.ib_rnr_retry;
  conn_param.srq = BTL_OPENIB_QP_TYPE_SRQ(qpnum);
  conn_param.private_data = &msg;
  conn_param.private_data_len = sizeof(private_data_t);

  /* Fill the private data being sent to the other side */
  msg.qpnum = qpnum;
  msg.rem_index = endpoint->index;

  /* Accepting the connection will result in a
    RDMA_CM_EVENT_ESTABLISHED event on both the client and server
    side. */
  rc = rdma_accept(event->id, &conn_param);
  if (0 != rc) {
    BTL_ERROR(("rdma_accept error %d", rc));
    goto out2;
  }

  return OMPI_SUCCESS;

out2:
  OBJ_RELEASE(new_context);
out1:
  ibv_destroy_qp(endpoint->qps[qpnum].qp->lcl_qp);
out:
  return OMPI_ERROR;
}

/*
 * Invoked by service thread
 */
static void *rdmacm_unmonitor(int fd, int flags, void *context)
{
  volatile int *barrier = (volatile int *) context;

  OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE rdmacm unlocking main thread"));
  *barrier = 1;

  return NULL;
}

/*
 * Runs in service thread
 *
 * We call rdma_disconnect() here in the service thread so that there
 * is zero chance that the DISCONNECT event is delivered and executed
 * in the service thread while rdma_disconnect() is still running in
 * the main thread (which causes all manner of Bad Things to occur).
 */
static void *call_disconnect_callback(void *v)
{
  void *tmp = NULL;
  id_context_t *context = (id_context_t*) v;
  OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Service thread calling disconnect on ID %p",
         (void*) context->id));

  if (!context->already_disconnected) {
    tmp = context->id;
    rdma_disconnect(context->id);
    context->already_disconnected = true;
  }
  OBJ_RELEASE(context);

  /* Tell the main thread that we're done */
  opal_atomic_add(&disconnect_callbacks, 1);
  OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Service thread disconnect on ID %p done; count=%d",
         (void*) tmp, disconnect_callbacks));
  return NULL;
}

/*
 * Invoked by main thread
 *
 * Runs *while* the progress thread is running. We can't stop the
 * progress thread because this function may be invoked to kill a
 * specific endpoint that was the result of MPI-2 dynamics (i.e., this
 * is not during MPI_FINALIZE).
 */
static int rdmacm_endpoint_finalize(struct mca_btl_base_endpoint_t *endpoint)
{
  int num_to_wait_for;
  opal_list_item_t *item, *item2;

  BTL_VERBOSE(("Start disconnecting..."));
  OPAL_OUTPUT((-1, "MAIN Endpoint finalizing"));

  if (NULL == endpoint) {
    BTL_ERROR(("Attempting to shutdown a NULL endpoint"));
    return OMPI_SUCCESS;
  }

  /* Determine which rdmacm_contents_t correlates to the endpoint
   * we are shutting down. By disconnecting instead of simply
   * destroying the QPs, we are shutting down in a more graceful way
   * thus preventing errors on the line.
   *
   * Need to lock because the client_list is accessed in both the
   * main thread and service thread.
   */
  opal_mutex_lock(&client_list_lock);
  num_to_wait_for = disconnect_callbacks = 0;
  for (item = opal_list_get_first(&client_list);
     item != opal_list_get_end(&client_list);
     item = opal_list_get_next(item)) {
    rdmacm_contents_t *contents = (rdmacm_contents_t *) item;

    if (endpoint == contents->endpoint) {
      while (NULL !=
          (item2 = opal_list_remove_first(&(contents->ids)))) {
        /* Fun race condition: we cannot call
          rdma_disconnect() here in the main thread, because
          if we do, there is a nonzero chance that the
          DISCONNECT event will be delivered and get executed
          in the service thread immediately. If this all
          happens before rdma_disconnect() returns, all
          manner of Bad Things can/will occur. So just
          invoke rdma_disconnect() in the service thread
          where we guarantee that we won't be processing an
          event when it is called. */
        OPAL_OUTPUT((-1, "MAIN Main thread calling disconnect on ID %p",
               (void*) ((id_context_t*) item2)->id));
        ++num_to_wait_for;
#ifndef __WINDOWS__
        ompi_btl_openib_fd_run_in_service(call_disconnect_callback,
                         item2);
#endif
      }
	  /* remove_item returns the item before the item removed,
	    meaning that the for list is still safe */
      item = opal_list_remove_item(&client_list, item);
      contents->on_client_list = false;
      break;
    }
  }

  /* Flush writes to ensure we sync across threads */
  opal_atomic_wmb();
  opal_mutex_unlock(&client_list_lock);

  /* Now wait for all the disconnect callbacks to occur */
  while (num_to_wait_for != disconnect_callbacks) {
#ifndef __WINDOWS__
    ompi_btl_openib_fd_main_thread_drain();
    sched_yield();
#endif
  }

  OPAL_OUTPUT((-1, "MAIN Endpoint finished finalizing"));
  return OMPI_SUCCESS;
}

/*
 * Callback (from main thread) when the endpoint has been connected
 */
static void *local_endpoint_cpc_complete(void *context)
{
  mca_btl_openib_endpoint_t *endpoint = (mca_btl_openib_endpoint_t *)context;

  OPAL_OUTPUT((-1, "MAIN local_endpoint_cpc_complete to %s",
         endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname));
  mca_btl_openib_endpoint_cpc_complete(endpoint);

  return NULL;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static int rdmacm_connect_endpoint(id_context_t *context,
                  struct rdma_cm_event *event)
{
  rdmacm_contents_t *contents = context->contents;
  rdmacm_endpoint_local_cpc_data_t *data;
  mca_btl_openib_endpoint_t *endpoint;
  modex_message_t *message;

  if (contents->server) {
    endpoint = context->endpoint;
    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Server CPC complete to %s",
           endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname));
  } else {
    endpoint = contents->endpoint;
    endpoint->rem_info.rem_index =
      ((private_data_t *)event->param.conn.private_data)->rem_index;

    if (!contents->on_client_list) {
      opal_mutex_lock(&client_list_lock);
      opal_list_append(&client_list, &(contents->super));
      /* Flush writes to ensure we sync across threads */
      opal_atomic_wmb();
      opal_mutex_unlock(&client_list_lock);
      contents->on_client_list = true;
    }
    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Client CPC complete to %s",
           endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname));
  }
  if (NULL == endpoint) {
    BTL_ERROR(("Can't find endpoint"));
    return OMPI_ERR_NOT_FOUND;
  }
  data =
    (rdmacm_endpoint_local_cpc_data_t *)endpoint->endpoint_local_cpc_data;

  /* Only notify the upper layers after the last QP has been
    connected */
  if (++data->rdmacm_counter < mca_btl_openib_component.num_qps) {
    BTL_VERBOSE(("%s to peer %s, count == %d", contents->server?"server":"client", endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname, data->rdmacm_counter));
    OPAL_OUTPUT((-1, "%s to peer %s, count == %d", contents->server?"server":"client", endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname, data->rdmacm_counter));
    return OMPI_SUCCESS;
  }

  message = (modex_message_t *) endpoint->endpoint_remote_cpc_data->cbm_modex_message;
  BTL_VERBOSE(("%s connected!!! local %x remote %x state = %d",
         contents->server?"server":"client",
         contents->ipaddr,
         message->ipaddr,
         endpoint->endpoint_state));

  /* Ensure that all the writes back to the endpoint and associated
    data structures have completed */
  opal_atomic_wmb();
  ompi_btl_openib_fd_run_in_main(local_endpoint_cpc_complete, endpoint);

  return OMPI_SUCCESS;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static int rdmacm_disconnected(id_context_t *context)
{
  /* If this was a client thread, then it *may* still be listed in a
    contents->ids list. */

  context->already_disconnected = true;
  if (NULL != context) {
    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Releasing context because of DISCONNECT: context %p, id %p",
           (void*) context, (void*) context->id));
    OBJ_RELEASE(context);
  }
  return OMPI_SUCCESS;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static int rdmacm_destroy_dummy_qp(id_context_t *context)
{
  /* We need to check id pointer because of retransmitions.
    Maybe the reject was already done. */

  if (NULL != context->id) {
	  if (NULL != context->id->qp) {
      ibv_destroy_qp(context->id->qp);
      context->id->qp = NULL;
    }
  }

  if (NULL != context->contents->dummy_cq) {
    ibv_destroy_cq(context->contents->dummy_cq);
  }
  /* This item was appended to the contents->ids list (the list will
    only have just this one item), so remove it before RELEASEing
    the item */
  opal_list_remove_first(&(context->contents->ids));
  OBJ_RELEASE(context);

  return OMPI_SUCCESS;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static int rdmacm_rejected(id_context_t *context, struct rdma_cm_event *event)
{
  if (NULL != event->param.conn.private_data) {
    /* Why were we rejected? */
    switch (*((reject_reason_t*) event->param.conn.private_data)) {
    case REJECT_WRONG_DIRECTION:
      OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE A good reject! for qp %d, id 0x%p",
             context->qpnum, (void*) context->id));
      rdmacm_destroy_dummy_qp(context);
      break;

    default:
      /* Just so compilers won't complain */
      break;
    }
  }

  return OMPI_SUCCESS;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static int resolve_route(id_context_t *context)
{
  int rc;

  /* Resolve the route to the remote system. Once established, the
   * local system will get a RDMA_CM_EVENT_ROUTE_RESOLVED event.
   */
  rc = rdma_resolve_route(context->id, rdmacm_resolve_timeout);
  if (0 != rc) {
    BTL_ERROR(("Failed to resolve the route with %d", rc));
    goto out;
  }

#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  {
    char *a, *b;
    OPAL_OUTPUT((-1, "Resolved route ID %p (local addr %s, remote addr %s)",
           (void*) context->id,
           a = stringify(((struct sockaddr_in*) rdma_get_local_addr(context->id))->sin_addr.s_addr),
           b = stringify(((struct sockaddr_in*) rdma_get_peer_addr(context->id))->sin_addr.s_addr)));
    free(a);
    free(b);
  }
#endif

  return OMPI_SUCCESS;

out:
  return OMPI_ERROR;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static int create_dummy_cq(rdmacm_contents_t *contents,
              mca_btl_openib_module_t *openib_btl)
{
  contents->dummy_cq =
    ibv_create_cq(openib_btl->device->ib_dev_context, 1, NULL, NULL, 0);
  if (NULL == contents->dummy_cq) {
    BTL_ERROR(("dummy_cq not created"));
    goto out;
  }

  return OMPI_SUCCESS;
out:
  return OMPI_ERROR;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static int create_dummy_qp(rdmacm_contents_t *contents,
              struct rdma_cm_id *id, int qpnum)
{
  struct ibv_qp_init_attr attr;

  memset(&attr, 0, sizeof(attr));
  attr.qp_type = IBV_QPT_RC;
  attr.send_cq = contents->dummy_cq;
  attr.recv_cq = contents->dummy_cq;
  attr.cap.max_recv_wr = 1;
  attr.cap.max_send_wr = 1;
  attr.cap.max_send_sge = 1;
  attr.cap.max_recv_sge = 1;

  {
    /* JMS Temprary gross hack: we *must* use rdma_create_cp()
      (vs. ibv_create_qp()) because strange things happen on IB
      if we don't. However, rdma_create_cp() wants us to use
      rdma_get_devices() (and therefore the pd that they have
      allocated). In order to get v1.3 out the door, we're
      bypassing this functionality - we're temporarily overriding
      the device context cached on the ID with our own, so that
      our pd will match. We need to fix this to properly get the
      pd from the RDMA CM and use that, etc. */
    struct ibv_context *temp = id->verbs;
    id->verbs = contents->openib_btl->device->ib_pd->context;
    if (0 != rdma_create_qp(id, contents->openib_btl->device->ib_pd,
                &attr)) {
      BTL_ERROR(("Failed to create qp with %d", qpnum));
      goto out;
    }
    id->verbs = temp;
  }
  BTL_VERBOSE(("dummy qp created %d", qpnum));

  return OMPI_SUCCESS;

out:
  return OMPI_ERROR;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static int finish_connect(id_context_t *context)
{
  rdmacm_contents_t *contents = context->contents;
  struct rdma_conn_param conn_param;
  private_data_t msg;
  int rc;
  struct sockaddr *peeraddr, *localaddr;
  uint32_t localipaddr, remoteipaddr;
  uint16_t remoteport;
  modex_message_t *message;

  remoteport = rdma_get_dst_port(context->id);
  peeraddr = rdma_get_peer_addr(context->id);
  remoteipaddr = ((struct sockaddr_in *)peeraddr)->sin_addr.s_addr;

  localaddr = rdma_get_local_addr(context->id);
  localipaddr = ((struct sockaddr_in *)localaddr)->sin_addr.s_addr;

  message = (modex_message_t *)
    context->endpoint->endpoint_remote_cpc_data->cbm_modex_message;

  /* If we're the initiator, then setup the QP's and post the CTS
    message buffer */
  if (contents->endpoint->endpoint_initiator) {
    rc = rdmacm_setup_qp(contents, contents->endpoint,
               context->id, context->qpnum);
    if (0 != rc) {
      BTL_ERROR(("rdmacm_setup_qp error %d", rc));
      goto out;
    }

    if (mca_btl_openib_component.credits_qp == context->qpnum) {
      /* Post a single receive buffer on the smallest QP for the CTS
        protocol */

      struct ibv_recv_wr *bad_wr, *wr;
      assert(NULL != contents->endpoint->endpoint_cts_frag.super.super.base.super.ptr);
      wr = &(contents->endpoint->endpoint_cts_frag.rd_desc);
      assert(NULL != wr);
      wr->next = NULL;

      if (0 != ibv_post_recv(contents->endpoint->qps[context->qpnum].qp->lcl_qp,
                  wr, &bad_wr)) {
        BTL_ERROR(("failed to post CTS recv buffer"));
        goto out1;
      }
      OPAL_OUTPUT((-1, "Posted initiator CTS buffer (%p, length %d) for peer %s, qp index %d (QP num %d)",
             (void*) wr->sg_list[0].addr,
             wr->sg_list[0].length,
             contents->endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname,
             context->qpnum,
             contents->endpoint->qps[context->qpnum].qp->lcl_qp->qp_num));
    }
  } else {
    /* If we are establishing a connection in the "wrong" direction,
     * setup a dummy CQ and QP and do NOT post any recvs on them.
     * Otherwise this will screwup the recv accounting and will
     * result in not posting recvs when you really really wanted to.
     * All of the dummy cq and qps will be cleaned up on the reject
     * event.
     */
    rc = create_dummy_cq(contents, contents->openib_btl);
    if (0 != rc) {
      BTL_ERROR(("create_dummy_cq error %d", rc));
      goto out;
    }

    rc = create_dummy_qp(contents, context->id, context->qpnum);
    if (0 != rc) {
      BTL_ERROR(("create_dummy_qp error %d", rc));
      goto out;
    }
  }

  memset(&conn_param, 0, sizeof(conn_param));
  /* See above comment about rdma_connect(3) and these two values. */
  conn_param.responder_resources =
    mymin(contents->openib_btl->device->ib_dev_attr.max_qp_rd_atom,
       message->device_max_qp_init_rd_atom);
  conn_param.initiator_depth =
    mymin(contents->openib_btl->device->ib_dev_attr.max_qp_init_rd_atom,
       message->device_max_qp_rd_atom);
  conn_param.flow_control = 0;
  conn_param.retry_count = mca_btl_openib_component.ib_retry_count;
  conn_param.rnr_retry_count = BTL_OPENIB_QP_TYPE_PP(context->qpnum) ? 0 :
    mca_btl_openib_component.ib_rnr_retry;
  conn_param.srq = BTL_OPENIB_QP_TYPE_SRQ(context->qpnum);
  conn_param.private_data = &msg;
  conn_param.private_data_len = sizeof(private_data_t);

  msg.qpnum = context->qpnum;
  msg.rem_index = contents->endpoint->index;
  msg.rem_port = contents->tcp_port;
  if (contents->endpoint->endpoint_initiator) {
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
    char *a;
#endif
    OPAL_OUTPUT((-1, "Finish connect (I am initiator): sending from %s:%d, TCP port %d, qp index %d (num %d) to IP %s:%d",
           ibv_get_device_name(contents->openib_btl->device->ib_dev),
           contents->openib_btl->port_num,
           contents->tcp_port,
           context->qpnum,
           contents->endpoint->qps[context->qpnum].qp->lcl_qp->qp_num,
           a = stringify(remoteipaddr), remoteport));
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
    free(a);
#endif
  }

  /* Now all of the local setup has been done. The remote system
    should now get a RDMA_CM_EVENT_CONNECT_REQUEST event to further
    the setup of the QP. */
  OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE in finish_connect; ep=%p (%p), I still %s the initiator to %s",
         (void*) contents->endpoint,
         (void*) contents->endpoint->endpoint_local_cpc,
         contents->endpoint->endpoint_initiator ? "am" : "am NOT",
         contents->endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname));
  rc = rdma_connect(context->id, &conn_param);
  if (0 != rc) {
    BTL_ERROR(("rdma_connect Failed with %d", rc));
    goto out1;
  }

  return OMPI_SUCCESS;

out1:
  ibv_destroy_qp(context->id->qp);
out:
  OBJ_RELEASE(contents);

  return OMPI_ERROR;
}

/*
 * Runs in main thread
 */
static void *show_help_rdmacm_event_error(void *c)
{
  struct rdma_cm_event *event = (struct rdma_cm_event*) c;
  id_context_t *context = (id_context_t*) event->id->context;

  if (RDMA_CM_EVENT_DEVICE_REMOVAL == event->event) {
    ompi_show_help("help-mpi-btl-openib-cpc-rdmacm.txt",
            "rdma cm device removal", true,
            ompi_process_info.nodename,
            ibv_get_device_name(event->id->verbs->device));
  } else {
    const char *device = "Unknown";
    if (NULL != event->id &&
      NULL != event->id->verbs &&
      NULL != event->id->verbs->device) {
      device = ibv_get_device_name(event->id->verbs->device);
    }
    ompi_show_help("help-mpi-btl-openib-cpc-rdmacm.txt",
            "rdma cm event error", true,
            ompi_process_info.nodename,
            device,
            rdma_event_str(event->event),
            context->endpoint->endpoint_proc->proc_ompi->proc_hostname);
  }

  return NULL;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static int event_handler(struct rdma_cm_event *event)
{
  id_context_t *context = (id_context_t*) event->id->context;
  rdmacm_contents_t *contents;
  struct sockaddr *peeraddr, *localaddr;
  uint32_t peeripaddr, localipaddr;
  int rc = -1, qpnum;
  ompi_btl_openib_ini_values_t ini;
  bool found;

  if (NULL == context) {
    return rc;
  }

  contents = context->contents;
  qpnum = context->qpnum;
  localaddr = rdma_get_local_addr(event->id);
  peeraddr = rdma_get_peer_addr(event->id);
  localipaddr = ((struct sockaddr_in *)localaddr)->sin_addr.s_addr;
  peeripaddr = ((struct sockaddr_in *)peeraddr)->sin_addr.s_addr;

  BTL_VERBOSE(("%s event_handler -- %s, status = %d to %x",
        contents->server?"server":"client",
        rdma_event_str(event->event),
        event->status,
        peeripaddr));

  switch (event->event) {
  case RDMA_CM_EVENT_ADDR_RESOLVED:
    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Got ADDR_RESOLVED: ID %p", (void*) context->id));
    rc = resolve_route(context);
    break;

  case RDMA_CM_EVENT_ROUTE_RESOLVED:
    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Got ROUTE_RESOLVED: ID %p", (void*) context->id));
    contents->ipaddr = localipaddr;
    rc = finish_connect(context);
    break;

  case RDMA_CM_EVENT_CONNECT_REQUEST:
    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Got CONNECT_REQUEST: ID %p, context %p",
           (void*) event->id, (void*) context));
    rc = handle_connect_request(event);
    break;

  case RDMA_CM_EVENT_ESTABLISHED:
    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Got ESTABLISHED: %p", (void*) event->id));
    rc = rdmacm_connect_endpoint(context, event);
    break;

  case RDMA_CM_EVENT_DISCONNECTED:
    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Got DISCONNECTED: %p", (void*) event->id));
    rc = rdmacm_disconnected(context);
    break;

  case RDMA_CM_EVENT_REJECTED:
    OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Got REJECTED: %p", (void*) event->id));
    rc = rdmacm_rejected(context, event);
    break;

  case RDMA_CM_EVENT_CONNECT_ERROR:
    /* Some adapters have broken REJECT behavior; the recipient
      gets a CONNECT_ERROR event instead of the expected REJECTED
      event. So if we get a CONNECT_ERROR, see if it's on a
      connection that we're expecting a REJECT (i.e., we have a
      dummy_cq setup). If it is, and if a) the MCA param
      btl_openib_connect_rdmacm_reject_causes_connect_error is
      true, or b) if rdmacm_reject_causes_connect_error set on
      the device INI values, then just treat this CONNECT_ERROR
      as if it were the REJECT. */
    if (NULL != context->contents->dummy_cq) {
      struct ibv_device_attr *attr =
        &(context->endpoint->endpoint_btl->device->ib_dev_attr);
      found = false;
      if (OMPI_SUCCESS == ompi_btl_openib_ini_query(attr->vendor_id,
                             attr->vendor_part_id,
                             &ini) &&
        ini.rdmacm_reject_causes_connect_error) {
        found = true;
      }
      if (rdmacm_reject_causes_connect_error) {
        found = true;
      }

      if (found) {
        OPAL_OUTPUT((-1, "SERVICE Got CONNECT_ERROR, but ignored: %p", (void*) event->id));
        rc = rdmacm_destroy_dummy_qp(context);
        break;
      }
    }

    /* Otherwise, fall through and handle the error as normal */

  case RDMA_CM_EVENT_UNREACHABLE:
  case RDMA_CM_EVENT_CONNECT_RESPONSE:
  case RDMA_CM_EVENT_ADDR_ERROR:
  case RDMA_CM_EVENT_DEVICE_REMOVAL:
    ompi_btl_openib_fd_run_in_main(show_help_rdmacm_event_error, event);
    rc = OMPI_ERROR;
    break;

  case RDMA_CM_EVENT_ROUTE_ERROR:
    /* Route lookup does not necessarily handle retries, and there
      appear to be cases where the subnet manager node can no
      longer handle incoming requests. The rdma connection
      manager and lower level code doesn't handle retries, so we
      have to. */
	if (context->route_retry_count < rdmacm_resolve_max_retry_count) {
		context->route_retry_count++;
		rc = resolve_route(context);
		break;
	}
    ompi_btl_openib_fd_run_in_main(show_help_rdmacm_event_error, event);
    rc = OMPI_ERROR;
    break;

  default:
    /* Unknown error */
    BTL_ERROR(("Unknown RDMA CM error event_handler: %s, status = %d",
          rdma_event_str(event->event), event->status));
    rc = OMPI_ERROR;
    break;
  }

  return rc;
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static inline void rdmamcm_event_error(struct rdma_cm_event *event)
{
  mca_btl_base_endpoint_t *endpoint = NULL;

  if (event->id->context) {
    endpoint = ((id_context_t *)event->id->context)->contents->endpoint;
  }

  ompi_btl_openib_fd_run_in_main(mca_btl_openib_endpoint_invoke_error,
                  endpoint);
}

/*
 * Runs in service thread
 */
static void *rdmacm_event_dispatch(int fd, int flags, void *context)
{
  struct rdma_cm_event *event, ecopy;
  void *data = NULL;
  int rc;

  /* blocks until next cm_event */
  rc = rdma_get_cm_event(event_channel, &event);
  if (0 != rc) {
    BTL_ERROR(("rdma_get_cm_event error %d", rc));
    return NULL;
  }

  /* If the incoming event is not acked in a sufficient amount of
   * time, there will be a timeout error and the connection will be
   * torndown. Also, the act of acking the event destroys the
   * included data in the event. In certain circumstances, the time
   * it takes to handle a incoming event could approach or exceed
   * this time. To prevent this from happening, we will copy the
   * event and all of its data, ack the event, and process the copy
   * of the event.
   */
  memcpy(&ecopy, event, sizeof(struct rdma_cm_event));
  if (event->param.conn.private_data_len > 0) {
    data = malloc(event->param.conn.private_data_len);
    if (NULL == data) {
      BTL_ERROR(("error mallocing memory"));
      return NULL;
    }
    memcpy(data, event->param.conn.private_data, event->param.conn.private_data_len);
    ecopy.param.conn.private_data = data;
  }
  rdma_ack_cm_event(event);

  rc = event_handler(&ecopy);
  if (OMPI_SUCCESS != rc) {
    rdmamcm_event_error(&ecopy);
  }

  if (NULL != data) {
    free(data);
  }

  return NULL;
}

/*
 * Runs in main thread
 *
 * CPC init function - Setup all globals here
 */
static int rdmacm_init(mca_btl_openib_endpoint_t *endpoint)
{
  void *data;

  data = calloc(1, sizeof(rdmacm_endpoint_local_cpc_data_t));
  if (NULL == data) {
    BTL_ERROR(("malloc failed"));
    return OMPI_ERR_OUT_OF_RESOURCE;
  }
  endpoint->endpoint_local_cpc_data = data;

  return OMPI_SUCCESS;
}

static int ipaddrcheck(id_context_t *context,
            mca_btl_openib_module_t *openib_btl)
{
  rdmacm_contents_t *server = context->contents;
  uint32_t ipaddr;
  bool already_exists = false;
  opal_list_item_t *item;
  int server_tcp_port = rdma_get_src_port(context->id);
  char *str;

  /* Look up the IP address of this device/port. This call should not be
   * necessary, as rdma_get_local_addr would be more correct in returning the
   * IP address given the cm_id (and not necessitate having to do a list look
   * up). Unfortunately, the subnet and IP address look up needs to match or
   * there could be a mismatch if IP Aliases are being used. For more
   * information on this, please read comment above
   * mca_btl_openib_get_ip_subnet_id in btl_openib_ip.c
   */
  ipaddr =
    mca_btl_openib_rdma_get_ipv4addr(openib_btl->device->ib_dev_context,
                     openib_btl->port_num);
  if (0 == ipaddr) {
    BTL_VERBOSE(("*** Could not find IP address for %s:%d -- is there an IP address configured for this device?",
           ibv_get_device_name(openib_btl->device->ib_dev),
           openib_btl->port_num));
    return OMPI_ERR_NOT_FOUND;
  }
  str = stringify(ipaddr);
  BTL_VERBOSE(("Found device %s:%d = IP address %s:%d",
         ibv_get_device_name(openib_btl->device->ib_dev),
         openib_btl->port_num, str, server_tcp_port));
  free(str);

  /* Ok, we found the IP address of this device/port. Have we
    already see this IP address/TCP port before? */
  for (item = opal_list_get_first(&server_listener_list);
     item != opal_list_get_end(&server_listener_list);
     item = opal_list_get_next(item)) {
    rdmacm_contents_t *contents = (rdmacm_contents_t *)item;
    BTL_VERBOSE(("paddr = %x, ipaddr addr = %x",
           contents->ipaddr, ipaddr));
    if (contents->ipaddr == ipaddr &&
      contents->tcp_port == server_tcp_port) {
      str = stringify(ipaddr);
      BTL_VERBOSE(("server already listening on %s:%d",
             str, server_tcp_port));
      free(str);
      already_exists = true;
      break;
    }
  }

  /* If we haven't seen it before, save it */
  if (!already_exists) {
    str = stringify(ipaddr);
    BTL_VERBOSE(("creating new server to listen on %s:%d",
           str, server_tcp_port));
    free(str);
    server->ipaddr = ipaddr;
    server->tcp_port = server_tcp_port;
  }

  return already_exists ? OMPI_ERROR : OMPI_SUCCESS;
}

static int create_message(rdmacm_contents_t *server,
             mca_btl_openib_module_t *openib_btl,
             ompi_btl_openib_connect_base_module_data_t *data)
{
  modex_message_t *message;
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  char *a;
#endif

  message = (modex_message_t *) malloc(sizeof(modex_message_t));
  if (NULL == message) {
    BTL_ERROR(("malloc failed"));
    return OMPI_ERR_OUT_OF_RESOURCE;
  }

  message->device_max_qp_rd_atom =
    openib_btl->device->ib_dev_attr.max_qp_rd_atom;
  message->device_max_qp_init_rd_atom =
    openib_btl->device->ib_dev_attr.max_qp_init_rd_atom;
  message->ipaddr = server->ipaddr;
  message->tcp_port = server->tcp_port;

  OPAL_OUTPUT((-1, "Message IP address is %s, port %d",
         a = stringify(message->ipaddr), message->tcp_port));
#if OPAL_ENABLE_DEBUG
  free(a);
#endif
  data->cbm_modex_message = message;
  data->cbm_modex_message_len = message_len;

  return OMPI_SUCCESS;
}

/*
 * Runs in main thread
 *
 * This function determines if the RDMACM is a possible cpc method and
 * sets it up accordingly.
 */
static int rdmacm_component_query(mca_btl_openib_module_t *openib_btl, ompi_btl_openib_connect_base_module_t **cpc)
{
  rdmacm_contents_t *server = NULL;
  struct sockaddr_in sin;
  id_context_t *context;
  int rc;

  /* RDMACM is not supported if we have any XRC QPs */
  if (mca_btl_openib_component.num_xrc_qps > 0) {
    BTL_VERBOSE(("rdmacm CPC not supported with XRC receive queues, please try xoob CPC; skipped on %s:%d",
           ibv_get_device_name(openib_btl->device->ib_dev),
           openib_btl->port_num));
    rc = OMPI_ERR_NOT_SUPPORTED;
    goto out;
  }

  BTL_VERBOSE(("rdmacm_component_query"));

  *cpc = (ompi_btl_openib_connect_base_module_t *) malloc(sizeof(ompi_btl_openib_connect_base_module_t));
  if (NULL == *cpc) {
    rc = OMPI_ERR_OUT_OF_RESOURCE;
    goto out;
  }

  (*cpc)->data.cbm_component = &ompi_btl_openib_connect_rdmacm;
  (*cpc)->data.cbm_priority = rdmacm_priority;
  (*cpc)->cbm_endpoint_init = rdmacm_init;
  (*cpc)->cbm_start_connect = rdmacm_module_start_connect;
  (*cpc)->cbm_endpoint_finalize = rdmacm_endpoint_finalize;
  (*cpc)->cbm_finalize = NULL;
  /* Setting uses_cts=true also guarantees that we'll only be
    selected if QP 0 is PP */
  (*cpc)->cbm_uses_cts = true;

  server = OBJ_NEW(rdmacm_contents_t);
  if (NULL == server) {
    rc = OMPI_ERR_OUT_OF_RESOURCE;
    goto out1;
  }
  server->server = true;
  server->openib_btl = openib_btl;

  context = OBJ_NEW(id_context_t);
  OPAL_OUTPUT((-1, "MAIN Server context: %p", (void*) context));
  if (NULL == context) {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rdmacm CPC system error (malloc failed)");
    rc = OMPI_ERR_OUT_OF_RESOURCE;
    goto out3;
  }
  context->contents = server;
  OBJ_RETAIN(context->contents);
  opal_list_append(&(server->ids), &(context->super));
  context->qpnum = 0;

  rc = rdma_create_id(event_channel, &(context->id), context, RDMA_PS_TCP);
  if (0 != rc) {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rdmacm CPC failed to create ID");
    rc = OMPI_ERR_OUT_OF_RESOURCE;
    goto out4;
  }

  memset(&sin, 0, sizeof(sin));
  sin.sin_family = AF_INET;
  sin.sin_addr.s_addr = rdmacm_addr;
  sin.sin_port = rdmacm_port;

  /* Bind the rdmacm server to the local IP address and an ephemerial
   * port or one specified by a comand arg.
   */
  rc = rdma_bind_addr(context->id, (struct sockaddr *)&sin);
  if (0 != rc) {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rdmacm CPC unable to bind to address");
    rc = OMPI_ERR_UNREACH;
    goto out5;
  }

  /* Verify that the device has a valid IP address on it, or we
    cannot use the cpc */
  rc = ipaddrcheck(context, openib_btl);
  if (OMPI_SUCCESS != rc) {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rdmacm IP address not found on port");
    rc = OMPI_ERR_NOT_SUPPORTED;
    goto out5;
  }

  /* Listen on the specified address/port with the rdmacm, limit the
    amount of incoming connections to 1024 */
  /* FIXME - 1024 should be (num of connectors *
    mca_btl_openib_component.num_qps) */
  rc = rdma_listen(context->id, 1024);
  if (0 != rc) {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rdmacm CPC unable to listen");
    rc = OMPI_ERR_UNREACH;
    goto out5;
  }

  rc = create_message(server, openib_btl, &(*cpc)->data);
  if (0 != rc) {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rdmacm CPC unable to create message");
    rc = OMPI_ERR_OUT_OF_RESOURCE;
    goto out5;
  }

  opal_list_append(&server_listener_list, &(server->super));

  opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
            "openib BTL: rdmacm CPC available for use on %s:%d",
            ibv_get_device_name(openib_btl->device->ib_dev),
            openib_btl->port_num);
  return OMPI_SUCCESS;

out5:
  /*
   * Since rdma_create_id() succeeded, we need "rdma_destroy_id(context->id)".
   * But don't do it here since it's part of out4:OBJ_RELEASE(context),
   * and we don't want to do it twice.
   */
out4:
  opal_list_remove_first(&(server->ids));
  OBJ_RELEASE(context);
out3:
  OBJ_RELEASE(server);
out1:
  free(*cpc);
out:
  if (OMPI_ERR_NOT_SUPPORTED == rc) {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rdmacm CPC unavailable for use on %s:%d; skipped",
              ibv_get_device_name(openib_btl->device->ib_dev),
              openib_btl->port_num);
  } else {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rmacm CPC unavailable for use on %s:%d; fatal error %d (%s)",
              ibv_get_device_name(openib_btl->device->ib_dev),
              openib_btl->port_num, rc,
              opal_strerror(rc));
  }
  return rc;
}

/*
 * Invoked by main thread
 *
 * Shutting down the whole thing.
 */
static int rdmacm_component_finalize(void)
{
  volatile int barrier = 0;
  opal_list_item_t *item, *item2;
  int rc;

  BTL_VERBOSE(("rdmacm_component_finalize"));

  /* If we're just trolling through ompi_info, don't bother doing
    anything */
  if (!rdmacm_component_initialized) {
    return OMPI_SUCCESS;
  }

  if (NULL != event_channel) {
#ifndef __WINDOWS__
    rc = ompi_btl_openib_fd_unmonitor(event_channel->fd,
                     rdmacm_unmonitor, (void*) &barrier);
#endif
    if (OMPI_SUCCESS != rc) {
      BTL_ERROR(("Error disabling fd monitor"));
    }

    /* Wait for the service thread to stop monitoring the fd */
    OPAL_OUTPUT((-1, "MAIN rdmacm_component_finalize: waiting for thread to finish"));
    while (0 == barrier) {
#ifndef __WINDOWS__
      sched_yield();
#endif
    }
    OPAL_OUTPUT((-1, "MAIN rdmacm_component_finalize: thread finished"));
  }

  /* The service thread is no longer running; no need to lock access
    to the client_list */
  for (item = opal_list_remove_first(&client_list);
     NULL != item;
     item = opal_list_remove_first(&client_list)) {
    OBJ_RELEASE(item);
  }
  OBJ_DESTRUCT(&client_list);

  /* For each of the items in the server list, there's only one item
    in the "ids" list -- the server listener. So explicitly
    destroy its RDMA ID context. */
  for (item = opal_list_remove_first(&server_listener_list);
     NULL != item;
     item = opal_list_remove_first(&server_listener_list)) {
    rdmacm_contents_t *contents = (rdmacm_contents_t*) item;
    item2 = opal_list_remove_first(&(contents->ids));
    OBJ_RELEASE(item2);
    OBJ_RELEASE(item);
  }
  OBJ_DESTRUCT(&server_listener_list);

  /* Now we're all done -- destroy the event channel */
  if (NULL != event_channel) {
    rdma_destroy_event_channel(event_channel);
    event_channel = NULL;
  }

  mca_btl_openib_free_rdma_addr_list();

  return OMPI_SUCCESS;
}

static int rdmacm_component_init(void)
{
  int rc;

  OBJ_CONSTRUCT(&server_listener_list, opal_list_t);
  OBJ_CONSTRUCT(&client_list, opal_list_t);
  OBJ_CONSTRUCT(&client_list_lock, opal_mutex_t);

  rc = mca_btl_openib_build_rdma_addr_list();
  if (OMPI_SUCCESS != rc) {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rdmacm CPC unable to find any valid IP address");
    return OMPI_ERR_NOT_SUPPORTED;
  }

  event_channel = rdma_create_event_channel();
  if (NULL == event_channel) {
    opal_output_verbose(5, mca_btl_base_output,
              "openib BTL: rdmacm CPC failed to create channel");
    return OMPI_ERR_UNREACH;
  }

#ifndef __WINDOWS__
  /* Start monitoring the fd associated with the cm_device */
  ompi_btl_openib_fd_monitor(event_channel->fd, OPAL_EV_READ,
                rdmacm_event_dispatch, NULL);
#endif

  rdmacm_component_initialized = true;
  return OMPI_SUCCESS;
}