Source

pwnsjp /

Filename Size Date modified Message
data
script
2.6 KB
90 B
532 B
3.1 KB
232 B
1.1 KB
1010 B
1007 B
1.3 KB
376 B
1.5 KB
404 B
753 B
3.6 KB
3.0 KB
151 B
1.1 KB
443 B
6.4 KB
791 B
4.5 KB
1.4 KB
239 B
6.9 KB
132 B
3.3 KB
128 B
328 B
 _ ____ __ ___ _ ___(*)_ __
| '_ \ V V / ' \(_-<| | '_ \
| .__/\_/\_/|_||_/__// | .__/
|_|= wersja 0.330 =|__/|_|===
==== |2005-02-17| ===========

*pwnsjp* to interfejs do trzytomowego _Słownika języka polskiego_
Wydawnictwa Naukowego PWN, który niegdyś został dołączony do Gazety
Wyborczej.

Do jego uruchomienia niezbędny jest plik `slo.win', który można
wyekstrahować z pliku `setup/data1.cab' (z którejkolwiek płytki) za pomocą
np. programu unshield (zobacz: <http://http://synce.sf.net/>).
Plik ten ma 107 564 724 bajów, a programy `md5sum' i `sha1sum' mówią o nim:
 (md5) 259d95924af212a7db53b7cb853cab47
 (sha1) 89bf99c22089252caaa315ae906306c75a73dc9b

Program powinien dać się skompilować i uruchomić na każdej maszynie 
z systemem uniksopodobnym systemem operacyjnym. 
Wszakże został przetestowany jedynie na Debianie Sarge i procesorze
little-endianowym.

---) Kompilacja (---

Do kompilacji potrzeba:
 -- kompilatora mniej-więcej zgodnego ze standardem C99 (może być gcc >= 3.0,
  icc >= 8.0);
  przetestowano z gcc 3.3, gcc 3.4, icc 8.0
 -- biblioteki GNU libc;
  przetestowano z wersją 2.3.2
 -- biblioteki zlib;
  przetestowano z wersją 1.2.2
 -- biblioteki ncurses;
  przetestowano z wersją 5.4
 -- perla, ale tylko w razie konieczności odświeżenia niektórych
  generowanych automatycznie plików nagłówkowych 
  (czyli NIE w przypadku kompilacji niemodyfikowanej wersji);
  przetestowano z wersją 5.8.4

Kompilacja polega na dostosowaniu do swoich potrzeb pliku `Makefile.conf'
(oraz, ewentualnie, `Makefile') i odpaleniu polecenia `make'.

---) Użycie (---

Przykłady:
 pwnsjp --help
 pwnsjp --entry-only 'b(ne|om)'
 pwnsjp '^(nie)?kłopotliwy'
 pwnsjp --deep 'lodowisko'

Kilka ciekawych (choć przeznaczonych głównie do dezynsekcji) opcji jest
nieudokumentowanych.

Polskie znaki diakrytyczne można uzyskać jedynie poprzez ustawienie
odpowiedniego locale. W szczególności polecenie `locale charmap' powinno dać
jako (spodziewaną) odpowiedź: ISO-8859-2, ISO-8859-16 lub UTF-8.

---) Rozmaitości (---

Prawa autorskie:
 Copyright (c) 2005 Jakub Wilk <ubanus@users.sf.net>.
 Powyższe nie dotyczy plików `data/cmap*', które zostały ,,pożyczone'' 
 z biblioteki libc.

Licencja:
 Program jest udostępniany na zasadach licencji GNU General Public License
 w wersji 2.

Dziennik (ha, ha) zmian:
 -- 2005-02-17 (0.330)
   subtelnie poprawione renderowanie HTML-u;
   poszczególne hasła są wyraźnie od siebie oddzielane;
   indeks jest przebudowywany jeszcze głębiej (i jeszcze wolnej)
 -- 2005-02-03 (0.290)
   za górami, za lasami publicznie udostępniono kod
 -- 2005-01-03 (-----)
   podówczas pierwszą literę kodu napisano

Błędy, przemyślenia, TODO:
 -- czy na pewno zadziała na procesorze big-endianowym?
 -- potrzebna wersja interaktywna
 -- kolory są nie konfigurowalne
 -- wizualizacja HTML-u jest kiepska
 -- budowanie indeksu jest *stanowczo* zbyt wolne, może należy budować
   go podczas instalacji? przy okazji można by zdekompresować małe 
   co nieco
 -- co ciekawego jest w plikach `sjptom1.dat', ..., `sjptom3.dat'?
   (przypuszczalnie nic, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten ostatni)

# vim:tw=76 ts=2 sw=2 et fenc=iso-8859-2