Source

Vim Prefs / vimfiles / .VimballRecord

command-t-0.6.vba: call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/controller.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/extconf.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/finder.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/match_window.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/prompt.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/scanner.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/settings.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/stub.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/vim/screen.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/vim/window.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/vim.rb')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/ext.c')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/match.c')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/matcher.c')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/ext.h')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/match.h')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/matcher.h')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/ruby_compat.h')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/ruby/command-t/depend')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/doc/command-t.txt')|call delete('C:\Program\ Files\Vim\vimfiles/plugin/command-t.vim')