1. Kenneth Love
 2. django-postman

Source

django-postman / postman / locale / pl / LC_MESSAGES / django.po

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
# Polish translation of django-postman.
# Copyright (C) 2011 Patrick Samson
# This file is distributed under the same license as the django-postman package.
#
# Translators:
# Patrick Samson <maxcom@laposte.net>, 2011.
# zsiciarz <antyqjon@interia.pl>, 2011.
# Maciej Marczewski <maciej@marczewski.net.pl>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: django-postman 1.0.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bitbucket.org/psam/django-postman/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-07 09:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-11 03:43+0000\n"
"Last-Translator: Maciej Marczewski <maciej@marczewski.net.pl>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"

#: .\admin.py:22
msgid "Sender and Recipient cannot be both undefined."
msgstr "Nadawca i Odbiorca nie mogą być niezdefiniowani."

#: .\admin.py:29
msgid "Visitor's email is in excess."
msgstr ""

#: .\admin.py:34
msgid "Visitor's email is missing."
msgstr "Brakuje adresu email gościa."

#: .\admin.py:40
msgid "Reading date must be later to sending date."
msgstr "Data odczytania musi być późniejsza niż data wysłania."

#: .\admin.py:45
msgid "Deletion date by sender must be later to sending date."
msgstr "Data usunięcia przez nadawcę musi być późniejsza niż data wysłania."

#: .\admin.py:50
msgid "Deletion date by recipient must be later to sending date."
msgstr "Data usunięcia przez odbiorcę musi być późniejsza niż data wysłania."

#: .\admin.py:58
msgid "Response date must be later to sending date."
msgstr "Data odpowiedzi musi być późniejsza niż data wysłania."

#: .\admin.py:60
msgid "The message cannot be replied without having been read."
msgstr "Nie można odpowiedzieć na wiadomość przed jej przeczytaniem."

#: .\admin.py:62
msgid "Response date must be later to reading date."
msgstr "Data odpowiedzi musi być późniejsza niż data przeczytania."

#: .\admin.py:64
msgid "Response date cannot be set without at least one reply."
msgstr "Data odpowiedzi nie może być ustawiona bez przynajmniej jednej odpowiedzi."

#: .\admin.py:66
msgid "The message cannot be replied without being in a conversation."
msgstr "Nie można odpowiedzieć na wiadomość nie będącą w konwersacji."

#: .\admin.py:88 .\admin.py:164 .\templates\postman\view.html.py:5
msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"

#: .\admin.py:93
msgid "Dates"
msgstr "Daty"

#: .\admin.py:98 .\admin.py:168
msgid "Moderation"
msgstr "Moderacja"

#: .\fields.py:22
msgid "Some usernames are unknown or no more active: {users}."
msgstr "Część nazw użytkowników jest nieznana lub obecnie nieaktywna: {users}."

#: .\fields.py:23
msgid ""
"Ensure this value has at most {limit_value} distinct items (it has "
"{show_value})."
msgstr ""

#: .\fields.py:24
msgid ""
"Ensure this value has at least {limit_value} distinct items (it has "
"{show_value})."
msgstr ""

#: .\fields.py:25
msgid "Some usernames are rejected: {users}."
msgstr "Niektóre nazwy użytkowników zostały odrzucone: {users}."

#: .\fields.py:26 .\forms.py:65
msgid "{user.username}"
msgstr "{user.username}"

#: .\fields.py:27 .\forms.py:66
msgid "{user.username} ({reason})"
msgstr "{user.username} ({reason})"

#: .\forms.py:64
msgid "Writing to some users is not possible: {users}."
msgstr "Nie można wysłać do niektórych użytkowników: {users}."

#: .\forms.py:148 .\forms.py:160
msgid "Recipients"
msgstr "Odbiorcy"

#: .\forms.py:148 .\forms.py:160 .\templates\postman\base_folder.html.py:26
#: .\templates\postman\reply.html.py:4
msgid "Recipient"
msgstr "Odbiorca"

#: .\forms.py:159
msgid "Email"
msgstr "Poczta"

#: .\forms.py:175
msgid "Undefined recipient."
msgstr "Niezdefiniowany odbiorca."

#: .\forms.py:194
msgid "Additional recipients"
msgstr "Dodatkowi odbiorcy"

#: .\forms.py:194
msgid "Additional recipient"
msgstr "Dodatkowy odbiorca"

#: .\models.py:19
msgid "Pending"
msgstr "W toku"

#: .\models.py:20
msgid "Accepted"
msgstr "Zaakceptowana"

#: .\models.py:21 .\templates\postman\view.html.py:13
msgid "Rejected"
msgstr "Odrzucona"

#: .\models.py:200
msgid "subject"
msgstr "temat"

#: .\models.py:201
msgid "body"
msgstr "treść"

#: .\models.py:202 .\models.py:284
msgid "sender"
msgstr "nadawca"

#: .\models.py:203 .\models.py:308
msgid "recipient"
msgstr "odbiorca"

#: .\models.py:204
msgid "visitor"
msgstr "gość"

#: .\models.py:205
msgid "parent message"
msgstr "poprzednia wiadomość"

#: .\models.py:206
msgid "root message"
msgstr ""

#: .\models.py:207
msgid "sent at"
msgstr "data wysłania"

#: .\models.py:208
msgid "read at"
msgstr "data przeczytania"

#: .\models.py:209
msgid "replied at"
msgstr "data odpowiedzi"

#: .\models.py:210
msgid "archived by sender"
msgstr "zarchiwizowana przez nadawcę"

#: .\models.py:211
msgid "archived by recipient"
msgstr "zarchiwizowana przez odbiorcę"

#: .\models.py:212
msgid "deleted by sender at"
msgstr "data usunięcia przez nadawcę"

#: .\models.py:213
msgid "deleted by recipient at"
msgstr "data usunięcia przez odbiorc"

#: .\models.py:215
msgid "status"
msgstr "status"

#: .\models.py:217
msgid "moderator"
msgstr "moderator"

#: .\models.py:218
msgid "moderated at"
msgstr ""

#: .\models.py:219
msgid "rejection reason"
msgstr "powód odrzucenia"

#: .\models.py:224
msgid "message"
msgstr "wiadomość"

#: .\models.py:225
msgid "messages"
msgstr "wiadomości"

#: .\models.py:336
msgid "Undefined sender."
msgstr "Nieokreślony nadawca."

#: .\models.py:476
msgid "pending message"
msgstr "wiadomość w toku"

#: .\models.py:477
msgid "pending messages"
msgstr "wiadomości w toku"

#: .\utils.py:32
msgid "> "
msgstr "> "

#: .\utils.py:48
msgid ""
"\n"
"\n"
"{sender} wrote:\n"
"{body}\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"{sender} napisał:\n"
"{body}\n"

#: .\utils.py:57
msgid "Re: {subject}"
msgstr "Odp: {subject}"

#: .\views.py:129 .\views.py:189
msgid "Message successfully sent."
msgstr "Wiadomość wysłana."

#: .\views.py:131 .\views.py:191
msgid "Message rejected for at least one recipient."
msgstr "Wiadomość została odrzucona dla przynajmniej jednego odbiorcy."

#: .\views.py:278
msgid "Select at least one object."
msgstr "Wybierz przynajmniej jeden obiekt."

#: .\views.py:284
msgid "Messages or conversations successfully archived."
msgstr "Wiadomości lub konwersacje pomyślnie zarchiwizowane."

#: .\views.py:289
msgid "Messages or conversations successfully deleted."
msgstr "Wiadomości lub konwersacje pomyślnie usunięte."

#: .\views.py:294
msgid "Messages or conversations successfully recovered."
msgstr "Wiadomości lub konwersacje pomyślnie przywrócone."

#: .\management\__init__.py:14
msgid "Message Rejected"
msgstr "Wiadomość odrzucona"

#: .\management\__init__.py:14
msgid "Your message has been rejected"
msgstr "Twoja wiadomość została odrzucona"

#: .\management\__init__.py:15
msgid "Message Received"
msgstr "Wiadomość otrzymana"

#: .\management\__init__.py:15
msgid "You have received a message"
msgstr "Otrzymałeś wiadomość"

#: .\management\__init__.py:16
msgid "Reply Received"
msgstr "Odpowiedź otrzymana"

#: .\management\__init__.py:16
msgid "You have received a reply"
msgstr "Dostałeś odpowiedź"

#: .\templates\admin\postman\pendingmessage\change_form.html.py:17
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd."
msgstr[1] "Proszę popraw poniższe błędy."
msgstr[2] "Proszę popraw poniższe błędy."

#: .\templates\admin\postman\pendingmessage\submit_line.html.py:6
msgid "Accept"
msgstr "Akceptuj"

#: .\templates\admin\postman\pendingmessage\submit_line.html.py:7
msgid "Reject"
msgstr "Odrzu"

#: .\templates\postman\archives.html.py:3
msgid "Archived Messages"
msgstr "Zarchiwizowane wiadomości"

#: .\templates\postman\archives.html.py:7
msgid ""
"Messages in this folder will never be removed. You can use this folder for "
"long term storage."
msgstr ""

#: .\templates\postman\base.html.py:3
msgid "Messaging"
msgstr ""

#: .\templates\postman\base.html.py:6
msgid "Inbox"
msgstr "Wiadomości otrzymane"

#: .\templates\postman\base.html.py:7 .\templates\postman\sent.html.py:3
msgid "Sent Messages"
msgstr "Wiadomości wysłane"

#: .\templates\postman\base.html.py:8 .\templates\postman\write.html.py:3
msgid "Write"
msgstr "Napisz"

#: .\templates\postman\base.html.py:9
msgid "Archives"
msgstr "Archiwa"

#: .\templates\postman\base.html.py:10
msgid "Trash"
msgstr "Kosz"

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:9
msgid "Sorry, this page number is invalid."
msgstr "Niestety ten numer strony jest nieprawidłowy."

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:12
msgid "by conversation"
msgstr ""

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:13
msgid "by message"
msgstr ""

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:17
#: .\templates\postman\view.html.py:22
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:18
#: .\templates\postman\view.html.py:23
msgid "Archive"
msgstr "Archiwizuj"

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:19
msgid "Undelete"
msgstr "Odzyskaj"

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:24
msgid "Action"
msgstr "Akcja"

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:25
msgid "Sender"
msgstr "Nadawca"

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:27
msgid "Subject"
msgstr "Temat"

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:28
msgid "Date"
msgstr "Data"

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:43
msgid "g:i A,M j,n/j/y"
msgstr "G:i,j b,j/n/y"

#: .\templates\postman\base_folder.html.py:51
msgid "No messages."
msgstr "Brak wiadomości."

#: .\templates\postman\base_write.html.py:20
msgid "Send"
msgstr "Wyślij"

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:1
msgid "Dear user,"
msgstr "Drogi użytkowniku,"

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:3
#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:3
#, python-format
msgid "On %(date)s, you asked to send a message to the user '%(recipient)s'."
msgstr "Dnia %(date)s prosiłeś o wysłanie wiadomości do użytkownika '%(recipient)s'."

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:5
#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:5
msgid "Your message has been rejected by the moderator"
msgstr "Twoja wiadomość została odrzucona przez moderatora"

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:5
#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:5
msgid ", for the following reason:"
msgstr ", z następującego powodu:"

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:9
#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:10
#, python-format
msgid "On %(date)s, you sent a message to the user '%(sender)s'."
msgstr "Dnia %(date)s wysłałeś wiadomość użytkownikowi '%(sender)s'."

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:10
msgid "Your correspondent has given you an answer."
msgstr "Twój rozmówca wysłał ci odpowiedź."

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:11
#, python-format
msgid "You have received a copy of a response from the user '%(sender)s'."
msgstr "Otrzymałeś kopię odpowiedzi od użytkownika '%(sender)s'."

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:13
#, python-format
msgid "You have received a message from the user '%(sender)s'."
msgstr "Otrzymałeś wiadomość od użytkownika '%(sender)s'."

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:16
#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:14
msgid "Thank you again for your interest in our services."
msgstr ""

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:17
#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:16
msgid "The site administrator"
msgstr "Administrator strony"

#: .\templates\postman\email_user.txt.py:19
#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:18
msgid ""
"Note: This message is issued by an automated system.\n"
"Do not reply, this would not be taken into account."
msgstr ""

#: .\templates\postman\email_user_subject.txt.py:1
#: .\templates\postman\email_visitor_subject.txt.py:1
#, python-format
msgid "Message \"%(subject)s\" on the site %(sitename)s"
msgstr ""

#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:1
msgid "Dear visitor,"
msgstr "Drogi gościu,"

#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:8
msgid "As a reminder, please find below the content of your message."
msgstr ""

#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:11
msgid "Please find below the answer from your correspondent."
msgstr ""

#: .\templates\postman\email_visitor.txt.py:15
msgid "For more comfort, we encourage you to open an account on the site."
msgstr ""

#: .\templates\postman\inbox.html.py:3
msgid "Received Messages"
msgstr "Odebranych wiadomości"

#: .\templates\postman\inbox.html.py:6
msgid "Received"
msgstr "Otrzymane"

#: .\templates\postman\reply.html.py:3 .\templates\postman\view.html.py:25
#: .\templates\postman\view.html.py:28 .\templates\postman\view.html.py:31
msgid "Reply"
msgstr "Odpowiedz"

#: .\templates\postman\sent.html.py:6
msgid "Sent"
msgstr "Wysłane"

#: .\templates\postman\trash.html.py:3
msgid "Deleted Messages"
msgstr "Usunięte wiadomości"

#: .\templates\postman\trash.html.py:10
msgid ""
"Messages in this folder can be removed from time to time. For long term "
"storage, use instead the archive folder."
msgstr ""

#: .\templates\postman\view.html.py:5
msgid "Conversation"
msgstr "Konwersacja"

#: .\templates\postman\view.html.py:13
msgid ":"
msgstr ": "

#: .\templates\postman\view.html.py:20
msgid "Back"
msgstr "Wróć"

#: .\templatetags\postman_tags.py:35
msgid "<me>"
msgstr "<ja>"