Android-03w01-MyFragments /

Filename Size Date modified Message
.idea
app
1.1 KB
546 B

Tytuł: Wykorzystanie Fragmentów w aplikacji Android

Zaprezentowane zagadnienia:

  • Cykl życia Fragmentów
  • Dynamiczne dołączanie fragmentów do aktywności
  • Komunikacja pomiędzy fragmentem a aktywnością
  • Różne typy fragmentów
  • Dodawanie fragmentów na stos wywołań

Projekt prezentuje wykorzystanie Fragmentów. Główna aktywność wyświetla listę kontynentów i miast na nich się znajdujących za pomocą dwóch klas ListFragment oraz obsługuje komunikację z fragmentem wyświetlającym kontynenty.

Najważniejsze pliki:

  • MyMainActivity.java - główna aktywność aplikacji dynamicznie dołączająca fragmenty i komunikująca się z fragmentem MyContinentsFragment przez odbiornik ContinentSelectionListener oraz obsługująca dodawanie fragmentów na stos wywołań
  • MyContinentsFragment.java - Fragment rozszerzający klasę ListFragment, wyświetlający listę kontynentów i komunikujący się z aktywnością MyMainActivity
  • MyCitiesFragment.java - Fragment rozszerzający klasę ListFragment, wyświetlający listę miast znajdujących się na wybranym kontynencie.