HTTPS SSH

Tytuł: Wykorzystanie różnych rodzajów menu oraz akcji kontekstowych

Zaprezentowane zagadnienia:

 • Różne rodzaje menu: menu opcji, menu kontekstowe, popup
 • Wykorzystanie akcji kontekstowych
 • Układy rozkładów
 • Obsługa paska akcji
 • Uruchamianie aktywności z wykorzystaniem jawnych intencji
 • Przekazywanie danych za pośrednictwem intencji

Projekt prezentuje wykorzystanie różnych rodzajów menu oraz akcji kontekstowych do nawigacji pomiędzy aktywnościami. Sama nawigacja jest realizowana z użyciem jawnych intencji z przekazaniem dodatkowej informacji wenątrz intencji o klasie aktywności rozpoczynającej nawigację. Aktywności wykorzystane w aplikacji korzystają w swoich plikach rozkładu z różnych elementów rozkładu m. in. LinearLayout, RelativeLayout.

Najważniejsze pliki:

 • MainActivity.java - główna aktywność aplikacji zawiera obsługę różnych rodzajów menu: menu opcji, menu kontekstowego oraz zarządza paskiem akcji przez wyłączenie paska tytułu i przycisku * Home
 • SecondActivity.java - aktywność zawierająca obsługę menu opcji oraz akcji kontekstowych
 • ThirdActivity.java - aktywność zawierająca obsługę menu opcji oraz menu popup
 • activity_main.xml - plik układu głównej aktywności przedstawia wykorzystanie rozkładu RelativeLayout, do wyświetlenia pola tekstowego
 • activity_second.xml - plik układu aktywności SecondActivity przedstawia wykorzystanie rozkładu LinearLayout, do wyświetlenia pola tekstowego
 • activity_third.xml - plik układu aktywności ThirdActivity przedstawia wykorzystanie rozkładu RelativeLayout, do wyświetlenia pola tekstowego i przycisku z grafiką