Android-03w03-MyTabs /

Filename Size Date modified Message
app
645 B

Tytuł: Wykorzystanie zakładek do nawigacji

Zaprezentowane zagadnienia:

  • Nawigacja z użyciem zakładek

Projekt prezentuje wykorzystanie zakładek umieszczonych w pasku akcji do nawigowania pomiędzy fragmentami, dynamicznie podmienianymi w głównej aktywności.

Najważniejsze pliki:

  • MainActivity.java - główna aktywność aplikacji zawiera kod tworzący zakładki w pasku akcji oraz implementuje odbiornik TabListener, służący do obsługi operacji zaznaczania wybranej zakładki i odznaczenia poprzedniej aktywnej zakładki. Wynikiem tych operacji jest podmienienie fragmentu, reprezentującego główny widok aplikacji.