1. Hiro Ashiya
  2. vim-python-ide

Source

vim-python-ide / .vim / ftplugin / python / ropevim.vim

/usr/local/lib/python2.6/site-packages/ropevim-0.3_rc-py2.6.egg/ropevim.vim