#1 Open
Repository
knp-sekcja-prawa-otwartego
Branch
master

Bitbucket cannot automatically merge this request.

The commits that make up this pull request have been removed.

Bitbucket cannot automatically merge this request due to conflicts.

Review the conflicts on the Overview tab. You can then either decline the request or merge it manually on your local system using the following commands:

git checkout master
git remote add KrzysiekJ/ustawa-o-drogach-publicznych https://bitbucket.org/KrzysiekJ/ustawa-o-drogach-publicznych.git
git fetch KrzysiekJ/ustawa-o-drogach-publicznych
git merge --no-ff -m 'Merged in KrzysiekJ/ustawa-o-drogach-publicznych/brak-maksymalnej-oplaty-za-postoj (pull request #1)' remotes/KrzysiekJ/ustawa-o-drogach-publicznych/brak-maksymalnej-oplaty-za-postoj
Author
  1. Krzysztof Jurewicz
Reviewers
Description

Ograniczenie wysokości opłaty parkingowej poprzez kwotę wpisaną na sztywno w ustawie prowadzi gdzieniegdzie do kolejek/braku miejsc parkingowych spowodowanych zbyt dużym popytem. Generuje to dodatkowy ruch samochodowy spowodowany szukaniem miejsc postojowych oraz prowadzi do nieoptymalnej alokacji zasobów. Ustalanie wysokości opłat parkingowych powinno leżeć w gestii właścicieli w/w miejsc.

Comments (1)