Source

teapoll / templates / survey / edit.html

{% extends "base.html" %}

{% block content %}
Survey: <b>{{ survey.title }}</b><br/>
Subject#: <b>{{ subject.pk }}</b>

{% if has_errors %}
<div style="border: 1px solid black; background-color: #fd7a7a; padding: 2px;">
<u>VNOS POPRAVKOV NI USPEL!</u> Pri validaciji podatkov je prišlo do napak, ki so izpisane spodaj pri vprašanju pri katerem je prišlo do napake. Napake odpravite in nato ponovno oddajte vprašalnik.
</div>
{% endif %}

<form method="POST" action="{% url edit_survey survey.pk subject.pk %}">
{% csrf_token %}
{% for answer in answers %}
<hr/>
{{ answer }}
{% endfor %}

<hr/>
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
{% endblock %}