Source

hello / tex / Makefile

TARGET=hello.euc.dvi
#hello.euc.pdf

.SUFFIXES: .pdf .dvi .tex

.tex.dvi:
	platex $< 
	platex $< 

.dvi.pdf:
	dvipdfmx $<

all: ${TARGET}
pdf: $(TARGET)

clean:
	-rm *.aux *.log *.dvi
v:
	xdvi document.dvi &