Vi kan inte lägga in Ulla Prånge som rättighetsinnehavare

Create issue
Issue #42 new
Former user created an issue

Hej vi misslyckades med att lägga in Ulla Prånge som rättighetsinnehavare via webformuläret till Hammarös tävling 16-17/6-2018. Det verkar inte som att alla användarnamn är sökbara via det automatiska dropdown-komponenten. Jag lyckas inte se logiken i vilka som kommer upp och vilka som inte gör det. När man skriver in Ulla kommer tre stycken användare upp men det finns 10 användare med förnamnet Ulla i databasen. Kanske är det någon annan uppgift som gör att övriga 7 filtreras bort? Jag lägger in rättigheter för Ulla via databasen istället

Med vänlig hälsning /Rolf

Comments (0)

  1. Log in to comment