Source

jaid / src / pkg / irc / protocol_numerics.go

Full commit
package irc

const (
	// Commands
	CMD_AWAY   = "AWAY"
	CMD_CLEARCHAN = "CLEARCHAN"
	CMD_CLEAROPS = "CLEAROPS"
	CMD_ERROR   = "ERROR"
	CMD_HELP   = "HELP"
	CMD_INVITE  = "INVITE"
	CMD_JOIN   = "JOIN"
	CMD_KICK   = "KICK"
	CMD_KILL   = "KILL"
	CMD_KLINE   = "KLINE"
	CMD_LIST   = "LIST"
	CMD_MODE   = "MODE"
	CMD_NAMES   = "NAMES"
	CMD_NICK   = "NICK"
	CMD_NOTICE  = "NOTICE"
	CMD_OJOIN   = "OJOIN"
	CMD_OPER   = "OPER"
	CMD_OPME   = "OPME"
	CMD_PART   = "PART"
	CMD_PASS   = "PASS"
	CMD_PING   = "PING"
	CMD_PONG   = "PONG"
	CMD_PRIVMSG  = "PRIVMSG"
	CMD_QUIT   = "QUIT"
	CMD_STATS   = "STATS"
	CMD_SQUIT   = "SQUIT"
	CMD_TOPIC   = "TOPIC"
	CMD_USER   = "USER"
	CMD_WALLOPS  = "WALLOPS"
	CMD_WHO    = "WHO"
	CMD_WHOIS   = "WHOIS"

	// Signon responses
	RPL_WELCOME = "001"
	RPL_YOURHOST = "002"
	RPL_CREATED = "003"
	RPL_MYINFO  = "004"
	RPL_ISUPPORT = "005"

	// Command replies
	RPL_ADMINEMAIL   = "259"
	RPL_ADMINLOC1    = "257"
	RPL_ADMINLOC2    = "258"
	RPL_ADMINME     = "256"
	RPL_AWAY      = "301"
	RPL_BANLIST     = "367"
	RPL_CHANNELMODEIS  = "324"
	RPL_ENDOFBANLIST  = "368"
	RPL_ENDOFEXCEPTLIST = "349"
	RPL_ENDOFINFO    = "374"
	RPL_ENDOFINVITELIST = "347"
	RPL_ENDOFLINKS   = "365"
	RPL_ENDOFMOTD    = "376"
	RPL_ENDOFNAMES   = "366"
	RPL_ENDOFSTATS   = "219"
	RPL_ENDOFUSERS   = "394"
	RPL_ENDOFWHO    = "315"
	RPL_ENDOFWHOIS   = "318"
	RPL_EXCEPTLIST   = "348"
	RPL_INFO      = "371"
	RPL_INVITELIST   = "346"
	RPL_INVITING    = "341"
	RPL_ISON      = "303"
	RPL_LINKS      = "364"
	RPL_LISTSTART    = "321"
	RPL_LIST      = "322"
	RPL_LISTEND     = "323"
	RPL_LUSERCHANNELS  = "254"
	RPL_LUSERCLIENT   = "251"
	RPL_LUSERME     = "255"
	RPL_LUSEROP     = "252"
	RPL_LUSERUNKNOWN  = "253"
	RPL_MOTD      = "372"
	RPL_MOTDSTART    = "375"
	RPL_NAMEREPLY    = "353"
	RPL_NOTOPIC     = "331"
	RPL_NOUSERS     = "395"
	RPL_NOWAWAY     = "306"
	RPL_REHASHING    = "382"
	RPL_SERVLIST    = "234"
	RPL_SERVLISTEND   = "235"
	RPL_STATSCOMMANDS  = "212"
	RPL_STATSLINKINFO  = "211"
	RPL_STATSOLINE   = "243"
	RPL_STATSpLINE   = "249"
	RPL_STATSPLINE   = "220"
	RPL_STATSUPTIME   = "242"
	RPL_SUMMONING    = "342"
	RPL_TIME      = "391"
	RPL_TOPIC      = "332"
	RPL_TOPICWHOTIME	= "333"
	RPL_TRACECLASS   = "209"
	RPL_TRACECONNECTING = "201"
	RPL_TRACEEND    = "262"
	RPL_TRACEHANDSHAKE = "202"
	RPL_TRACELINK    = "200"
	RPL_TRACELOG    = "261"
	RPL_TRACENEWTYPE  = "208"
	RPL_TRACEOPERATOR  = "204"
	RPL_TRACERECONNECT = "210"
	RPL_TRACESERVER   = "206"
	RPL_TRACESERVICE  = "207"
	RPL_TRACEUNKNOWN  = "203"
	RPL_TRACEUSER    = "205"
	RPL_TRYAGAIN    = "263"
	RPL_UMODEIS     = "221"
	RPL_UNAWAY     = "305"
	RPL_UNIQOPIS    = "325"
	RPL_USERHOST    = "302"
	RPL_USERS      = "393"
	RPL_USERSSTART   = "392"
	RPL_VERSION     = "351"
	RPL_WHOISACCOUNT  = "330"
	RPL_WHOISCHANNELS  = "319"
	RPL_WHOISHOST    = "378"
	RPL_WHOISIDLE    = "317"
	RPL_WHOISMODES   = "379"
	RPL_WHOISOPERATOR  = "313"
	RPL_WHOISSECURE   = "671"
	RPL_WHOISSERVER   = "312"
	RPL_WHOISUSER    = "311"
	RPL_WHOREPLY    = "352"
	RPL_YOUREOPER    = "381"
	RPL_YOURESERVICE  = "383"

	// Error replies
	ERR_ALREADYREGISTERED = "462"
	ERR_BADCHANMASK    = "476"
	ERR_BADCHANNELKEY   = "475"
	ERR_BADMASK      = "415"
	ERR_BANLISTFULL    = "478"
	ERR_BANNEDFROMCHAN  = "474"
	ERR_CANNOTSENDTOCHAN = "404"
	ERR_CANTKILLSERVER  = "483"
	ERR_CHANNELISFULL   = "471"
	ERR_CHANOPRIVSNEEDED = "482"
	ERR_ERRONEOUSNICKNAME = "432"
	ERR_FILEERROR     = "424"
	ERR_INVITEONLYCHAN  = "473"
	ERR_KEYSET      = "467"
	ERR_NEEDMOREPARAMS  = "461"
	ERR_NICKCOLLISION   = "436"
	ERR_NICKNAMEINUSE   = "433"
	ERR_NOADMININFO    = "423"
	ERR_NOCHANMODES    = "477"
	ERR_NOLOGIN      = "444"
	ERR_NOMOTD      = "422"
	ERR_NONICKNAMEGIVEN  = "431"
	ERR_NOOPERHOST    = "491"
	ERR_NOORIGIN     = "409"
	ERR_NOPERMFORHOST   = "463"
	ERR_NOPRIVILEGES   = "481"
	ERR_NORECIPIENT    = "411"
	ERR_NOSUCHCHANNEL   = "403"
	ERR_NOSUCHNICK    = "401"
	ERR_NOSUCHSERVER   = "402"
	ERR_NOSUCHSERVICE   = "408"
	ERR_NOTEXTTOSEND   = "412"
	ERR_NOTONCHANNEL   = "442"
	ERR_NOTOPLEVEL    = "413"
	ERR_NOTREGISTERED   = "451"
	ERR_PASSWDMISMATCH  = "464"
	ERR_RESTRICTED    = "484"
	ERR_SUMMONDISABLED  = "445"
	ERR_TOOMANYCHANNELS  = "405"
	ERR_TOOMANYTARGETS  = "407"
	ERR_UMODEUNKNOWNFLAG = "501"
	ERR_UNAVAILRESOURCE  = "437"
	ERR_UNIQOPPRIVSNEEDED = "485"
	ERR_UNKNOWNCOMMAND  = "421"
	ERR_UNKNOWNMODE    = "472"
	ERR_USERNOTINCHANNEL = "441"
	ERR_USERONCHANNEL   = "443"
	ERR_USERSDISABLED   = "446"
	ERR_USERSDONTMATCH  = "502"
	ERR_WASNOSUCHNICK   = "406"
	ERR_WILDTOPLEVEL   = "414"
	ERR_YOUREBANNEDCREEP = "465"
	ERR_YOUWILLBEBANNED  = "466"

	// Custom numerics
	RPL_HELPSTART     = "704" // Sent at start of HELP response
	RPL_HELPTXT      = "705" // Sent for lines of HELP response
	RPL_ENDOFHELP     = "706" // Sent at end of HELP response
	RPL_STATSMEMMEM    = "710" // STATS reply for "mem" - Memory statistics
	RPL_STATSMEMHEAP   = "711" // STATS reply for "mem" - Heap statistics
	RPL_STATSMEMRTIME   = "712" // STATS reply for "mem" - Runtime statistics

	// Custom errors
	ERR_BANONCHAN     = "435" // Cannot change nickname while banned on channel
	ERR_UNKNOWNSTAT    = "910" // STATS error for unknown STAT request
)