Source

shove / tests / __init__.py

Full commit
# -*- coding: utf-8 -*-
'''shove tests'''