Source

shove / shove / stores / __init__.py

# -*- coding: utf-8 -*-
'''shove stores'''