Έλεγχος transfer out πριν την εμφάνιση των στοιχείων ενός domain

Create issue
Issue #10 resolved
Athanasios Liagkos repo owner created an issue

Αν ένα domain έχει γίνει transfer out πριν τις ημερομηνίες που ελέγχει το cron, να εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους στην καρτέλα του domain.

Comments (1)

  1. Log in to comment