Δημιουργία nameserver σε νέο domain ταυτόχρονα με την καταχώρηση

Create issue
Issue #9 resolved
Athanasios Liagkos repo owner created an issue

Σε περίπτωση νέας καταχώρησης του domain.gr και χρήσης nameserver ns.domain.gr, να γίνεται η δημιουργία του nameserver κανονικά μετά την καταχώρηση. Αν γίνει ταυτόχρονα προκύπτει σφάλμα, αφού το parent domain δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα.

Comments (2)

  1. Log in to comment