1. libgd
 2. Untitled project
 3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / inc / lang / sv / lang.php

<?php
/**
 * Swedish language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Joaquim Homrighausen <joho@webbplatsen.se>
 * @author Per Foreby <per@foreby.se>
 * @author Nicklas Henriksson <nicklas[at]nihe.se>
 * @author Håkan Sandell <hakan.sandell[at]mydata.se>
 */
$lang['encoding']       = 'utf-8';
$lang['direction']       = 'ltr';
$lang['doublequoteopening']  = '”';
$lang['doublequoteclosing']  = '”';
$lang['singlequoteopening']  = '’';
$lang['singlequoteclosing']  = '’';
$lang['apostrophe']      = '’';
$lang['btn_edit']       = 'Redigera sidan';
$lang['btn_source']      = 'Visa källkod';
$lang['btn_show']       = 'Visa sidan';
$lang['btn_create']      = 'Skapa sidan';
$lang['btn_search']      = 'Sök';
$lang['btn_save']       = 'Spara';
$lang['btn_preview']      = 'Granska';
$lang['btn_top']        = 'Till början av sidan';
$lang['btn_newer']       = '<< nyare';
$lang['btn_older']       = 'äldre >>';
$lang['btn_revs']       = 'Historik';
$lang['btn_recent']      = 'Nyligen ändrat';
$lang['btn_upload']      = 'Ladda upp';
$lang['btn_cancel']      = 'Avbryt';
$lang['btn_index']       = 'Index';
$lang['btn_secedit']      = 'Redigera';
$lang['btn_login']       = 'Logga in';
$lang['btn_logout']      = 'Logga ut';
$lang['btn_admin']       = 'Admin';
$lang['btn_update']      = 'Uppdatera';
$lang['btn_delete']      = 'Radera';
$lang['btn_back']       = 'Tillbaka';
$lang['btn_backlink']     = 'Tillbakalänkar';
$lang['btn_backtomedia']    = 'Tillbaka till val av Mediafil';
$lang['btn_subscribe']     = 'Prenumerera på ändringar';
$lang['btn_unsubscribe']    = 'Säg upp prenumeration på ändringar';
$lang['btn_subscribens']    = 'Prenumerera på namnrymdsändringar';
$lang['btn_unsubscribens']   = 'Sluta prenumerera på namnrymdsändringar
';
$lang['btn_profile']      = 'Uppdatera profil';
$lang['btn_reset']       = 'Återställ';
$lang['btn_resendpwd']     = 'Skicka nytt lösenord';
$lang['btn_draft']       = 'Redigera utkast';
$lang['btn_recover']      = 'Återskapa utkast';
$lang['btn_draftdel']     = 'Radera utkast';
$lang['loggedinas']      = 'Inloggad som';
$lang['user']         = 'Användarnamn';
$lang['pass']         = 'Lösenord';
$lang['newpass']        = 'Nytt lösenord';
$lang['oldpass']        = 'Bekräfta nuvarande lösenord';
$lang['passchk']        = 'en gång till';
$lang['remember']       = 'Kom ihåg mig';
$lang['fullname']       = 'Namm';
$lang['email']         = 'E-post';
$lang['register']       = 'Registrera';
$lang['profile']        = 'Användarprofil';
$lang['badlogin']       = 'Felaktigt användarnamn eller lösenord.';
$lang['minoredit']       = 'Små ändringar';
$lang['draftdate']       = 'Utkast automatiskt sparat';
$lang['regmissing']      = 'Du måste fylla i alla fälten.';
$lang['reguexists']      = 'Det finns redan en användare med det användarnamnet.';
$lang['regsuccess']      = 'Användarkontot skapat, lösenordet har skickats via e-post.';
$lang['regsuccess2']      = 'Användarkontot skapat.';
$lang['regmailfail']      = 'Ett fel uppstod när ditt lösenord skulle skickas via e-post. Var god kontakta administratören!';
$lang['regbadmail']      = 'Den angivna e-postadressen verkar vara ogiltig - om du anser detta felaktigt, var god kontakta administratören';
$lang['regbadpass']      = 'De två angivna lösenorden är inte identiska. Försök igen.';
$lang['regpwmail']       = 'Ditt DokuWikilösenord';
$lang['reghere']        = 'Har du inte ett konto än? Skaffa ett';
$lang['profna']        = 'Denna wiki stödjer inte ändringar av profiler';
$lang['profnochange']     = 'Ingenting ändrades, gör ingenting.';
$lang['profnoempty']      = 'Namn och e-postadress måste fyllas i.';
$lang['profchanged']      = 'Användarprofilen uppdaterad.';
$lang['pwdforget']       = 'Glömt ditt lösenord? Ordna ett nytt';
$lang['resendna']       = 'Den här wikin stödjer inte utskick av lösenord.';
$lang['resendpwd']       = 'Skicka nytt lösenord för';
$lang['resendpwdmissing']   = 'Du måste fylla i alla fält.';
$lang['resendpwdnouser']    = 'Den här användaren hittas inte i databasen.';
$lang['resendpwdbadauth']   = 'Den här verifieringskoden är inte giltig. Kontrollera att du använde hela verifieringslänken.';
$lang['resendpwdconfirm']   = 'En verifieringslänk har skickats med e-post.';
$lang['resendpwdsuccess']   = 'Ditt nya lösenord har skickats med e-post.';
$lang['txt_upload']      = 'Välj fil att ladda upp';
$lang['txt_filename']     = 'Ladda upp som (ej obligatoriskt)';
$lang['txt_overwrt']      = 'Skriv över befintlig fil';
$lang['lockedby']       = 'Låst av';
$lang['lockexpire']      = 'Lås upphör att gälla';
$lang['willexpire']      = 'Ditt redigeringslås för detta dokument kommer snart att upphöra.\nFör att undvika versionskonflikter bör du förhandsgranska ditt dokument för att förlänga redigeringslåset.';
$lang['notsavedyet']      = 'Det finns ändringar som inte är sparade.\nÄr du säker på att du vill fortsätta?';
$lang['rssfailed']       = 'Ett fel uppstod när detta RSS-flöde skulle hämtas: ';
$lang['nothingfound']     = 'Inga filer hittades.';
$lang['mediaselect']      = 'Mediafiler';
$lang['fileupload']      = 'Ladda upp mediafiler';
$lang['uploadsucc']      = 'Uppladdningen lyckades';
$lang['uploadfail']      = 'Uppladdningen misslyckades, fel filskydd?';
$lang['uploadwrong']      = 'Uppladdning nekad. Filändelsen är inte tillåten!';
$lang['uploadexist']      = 'Filen finns redan. Gjorde ingenting.';
$lang['uploadbadcontent']   = 'Det uppladdade innehållet stämde inte överens med filändelsen %s.';
$lang['uploadspam']      = 'Uppladdningen stoppades av spärrlistan för spam.';
$lang['uploadxss']       = 'Uppladdningen stoppades på grund av eventuellt skadligt innehåll.';
$lang['deletesucc']      = 'Filen "%s" har raderats.';
$lang['deletefail']      = 'Kunde inte radera "%s" - kontrollera filskydd.';
$lang['mediainuse']      = 'Filen "%s" har inte raderats - den används fortfarande.';
$lang['namespaces']      = 'Namnrymder';
$lang['mediafiles']      = 'Tillgängliga filer i';
$lang['js']['keepopen']    = 'Lämna fönstret öppet efter val av fil';
$lang['js']['hidedetails']   = 'Dölj detaljer';
$lang['mediausage']      = 'Använd följande syntax för att referera till denna fil:';
$lang['mediaview']       = 'Visa originalfilen';
$lang['mediaroot']       = 'rot';
$lang['mediaupload']      = 'Här kan du ladda upp en fil till den nuvarande namnrymden. För att skapa undernamnrymder, skriv dem före filnamnet under "Ladda upp som". Separera namnrymd och filnamn med kolon.';
$lang['mediaextchange']    = 'Filändelsen ändrad från .%s till .%s!';
$lang['reference']       = 'Referenser till';
$lang['ref_inuse']       = 'Filen kan inte raderas eftersom den fortfarande används av följande sidor:';
$lang['ref_hidden']      = 'Vissa referenser är på sidor som du inte har rätt att läsa';
$lang['hits']         = 'Träffar';
$lang['quickhits']       = 'Matchande sidnamn';
$lang['toc']          = 'Innehållsförteckning';
$lang['current']        = 'aktuell';
$lang['yours']         = 'Din version';
$lang['diff']         = 'visa skillnader mot aktuell version';
$lang['diff2']         = 'Visa skillnader mellan valda versioner';
$lang['line']         = 'Rad';
$lang['breadcrumb']      = 'Spår';
$lang['youarehere']      = 'Här är du';
$lang['lastmod']        = 'Senast uppdaterad';
$lang['by']          = 'av';
$lang['deleted']        = 'raderad';
$lang['created']        = 'skapad';
$lang['restored']       = 'tidigare version återställd';
$lang['external_edit']     = 'extern redigering';
$lang['summary']        = 'Redigeringskommentar';
$lang['mail_newpage']     = 'sida tillagd:';
$lang['mail_changed']     = 'sida ändrad:';
$lang['mail_new_user']     = 'Ny användare:';
$lang['mail_upload']      = 'fil uppladdad:';
$lang['nosmblinks']      = 'Länkning till Windowsresurser fungerar bara med Microsofts Internet Explorer.\nDu kan klippa och klistra in länken om du använder en annan webbläsare än MSIE..';
$lang['qb_alert']       = 'Ange den text du vill formattera.\nDen kommer att läggas till i slutet av dokumentet.';
$lang['qb_bold']        = 'Fet text';
$lang['qb_italic']       = 'Kursiv text';
$lang['qb_underl']       = 'Understruken text';
$lang['qb_code']        = 'Kodtext';
$lang['qb_strike']       = 'Överstruken text';
$lang['qb_h1']         = 'Rubrik nivå 1';
$lang['qb_h2']         = 'Rubrik nivå 2';
$lang['qb_h3']         = 'Rubrik nivå 3';
$lang['qb_h4']         = 'Rubrik nivå 4';
$lang['qb_h5']         = 'Rubrik nivå 5';
$lang['qb_link']        = 'Intern Länk';
$lang['qb_extlink']      = 'Extern Länk';
$lang['qb_hr']         = 'Horisontell linje';
$lang['qb_ol']         = 'Punkt i sorterad lista';
$lang['qb_ul']         = 'Punkt i osorterad lista';
$lang['qb_media']       = 'Lägg till bilder och andra filer';
$lang['qb_sig']        = 'Infoga signatur';
$lang['qb_smileys']      = 'Smileys';
$lang['qb_chars']       = 'Specialtecken';
$lang['del_confirm']      = 'Vill du verkligen radera?';
$lang['admin_register']    = 'Lägg till ny användare';
$lang['metaedit']       = 'Redigera metadata';
$lang['metasaveerr']      = 'Skrivning av metadata misslyckades';
$lang['metasaveok']      = 'Metadata sparad';
$lang['img_backto']      = 'Tillbaka till';
$lang['img_title']       = 'Rubrik';
$lang['img_caption']      = 'Bildtext';
$lang['img_date']       = 'Datum';
$lang['img_fname']       = 'Filnamn';
$lang['img_fsize']       = 'Storlek';
$lang['img_artist']      = 'Fotograf';
$lang['img_copyr']       = 'Copyright';
$lang['img_format']      = 'Format';
$lang['img_camera']      = 'Kamera';
$lang['img_keywords']     = 'Nyckelord';
$lang['subscribe_success']   = 'Lade till %s i prenumerationslistan för %s';
$lang['subscribe_error']    = 'Fel vid tillägg av %s i prenumerationslistan för %s';
$lang['subscribe_noaddress']  = 'Det finns ingen adress knuten till ditt konto, det går inte att lägga till dig i prenumerationslistan';
$lang['unsubscribe_success']  = 'Tog bort %s från prenumerationslistan för %s';
$lang['unsubscribe_error']   = 'Fel vid borttagning %s från prenumerationslistan list för %s';
$lang['authmodfailed']     = 'Felaktiga inställningar för användarautentisering. Var vänlig meddela wikiadministratören.';
$lang['authtempfail']     = 'Tillfälligt fel på användarautentisering. Om felet kvarstår, var vänlig meddela wikiadministratören.';
$lang['i_chooselang']     = 'Välj språk';
$lang['i_installer']      = 'Installation av DokuWiki';
$lang['i_wikiname']      = 'Wikins namn';
$lang['i_enableacl']      = 'Aktivera behörighetslistan (ACL) (rekommenderas)';
$lang['i_superuser']      = 'Användarnamn för administratören';
$lang['i_problems']      = 'Installationsprogrammet hittade några problem som visas nedan. Du kan inte fortsätta innan du har fixat dem.';
$lang['i_modified']      = 'Av säkerhetsskäl fungerar det här skriptet bara med en ny och omodifierad installation av Dokuwiki.
             Du får antingen packa upp det nedladdade paketet på nytt, eller konsultera de kompletta
             <a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:install">instruktionerna för installation av Dokuwiki</a>';
$lang['i_funcna']       = 'PHP-funktionen <code>%s</code> är inte tillgänglig. Kanske ditt webbhotell har avaktiverat den av någon anledning?';
$lang['i_phpver']       = 'Din PHP-version <code>%s</code> är lägre än vad som krävs <code>%s</code>. Du behöver uppgradera din PHP-installation.';
$lang['i_permfail']      = '<code>%s</code> är inte skrivbar av DokuWiki. Du behöver ändra filskyddet på den här katalogen!';
$lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> finns redan';
$lang['i_writeerr']      = 'Kan inte skapa <code>%s</code>. Kontrollera filskyddet på kataloger/filer och skapa filen manuellt.';
$lang['i_badhash']       = 'okänd eller ändrad dokuwiki.php (hash=<code>%s</code>)';
$lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - felaktig eller blank';
$lang['i_success']       = 'Konfigurationen avslutades utan fel. Du kan radera filen install.php nu. Fortsätt till
            <a href="doku.php">din nya DokuWiki</a>.';
$lang['i_failure']       = 'Fel uppstod vid skrivning av konfigurationsfilerna. Du kan behöva ordna till dem manuellt innan
             du kan använda <a href="doku.php">din nya DokuWiki</a>.';
$lang['i_policy']       = 'Initial ACL-policy';
$lang['i_pol0']        = 'Öppen wiki (alla får läsa, skriva och ladda upp filer)';
$lang['i_pol1']        = 'Publik wiki (alla får läsa, registrerade användare för skriva och ladda upp filer)';
$lang['i_pol2']        = 'Sluten wiki (endast registrerade användare får läsa, skriva och ladda upp filer)';
$lang['i_retry']        = 'Försök igen';