Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / da / lang.php

<?php
/**
 * Danish language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author koeppe <koeppe@kazur.dk>
 * @author Jon Bendtsen <bendtsen@diku.dk>
 * @author Lars Næsbye Christensen <larsnaesbye@stud.ku.dk>
 * @author Kalle Sommer Nielsen <kalle@php.net>
 */
$lang['admin_acl']       = 'Rettighedsadministration';
$lang['acl_group']       = 'Gruppe';
$lang['acl_user']       = 'Bruger';
$lang['acl_perms']       = 'Rettigheder for';
$lang['page']         = 'Dokument';
$lang['namespace']       = 'Navnerum';
$lang['p_user_id']       = 'Bruger <b class="acluser">%s</b> har følgende adgang på siden <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>';
$lang['p_isadmin']       = 'Note: Den valgte gruppe eller bruger har altid fuldt adgang fordi den er konfigueret som en super gruppe/bruger';
$lang['current']        = 'Aktuelle ACL regler';
$lang['where']         = 'Side/Namespace';
$lang['who']          = 'Bruger/Gruppe';
$lang['perm']         = 'Adgangsniveau';
$lang['acl_perm0']       = 'Ingen';
$lang['acl_perm1']       = 'Læs';
$lang['acl_perm2']       = 'Skriv';
$lang['acl_perm4']       = 'Opret';
$lang['acl_perm8']       = 'Upload';
$lang['acl_perm16']      = 'Slet';
$lang['acl_new']        = 'Tilføj ny post';
$lang['acl_mod']        = 'Ændre post';