1. libgd
  2. Untitled project
  3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / lv / help.txt

=== Īsa palīdzība ===

Šajā lapā var uzdot un noņemt tiesības uz lapām un nodaļām.

Kreisajā pusē parādītas visas pieejamās nodaļas un lapas.

Formā augšpusē var redzēt un grozīt norādītā lietotāja vai grupas tiesības .

Apakšā tabulā  parādīts visu tiesību saraksts. 
To var lietot, lai ātri mainītu vairākus pieejas tiesību noteikumus.

[[doku>wiki:acl|Officiālajos piekļuves tiesību noteikumu dokumentos]] var atrast izvērstu informāciju, kā darbojas DokuWiki sistēmas piekļuves tiesību kontrole.