1. libgd
 2. Untitled project
 3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / no / lang.php

<?php
/**
 * Norwegian language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Reidar Mosvold <Reidar.Mosvold@hit.no>
 * @author Jorge Barrera Grandon <jorge@digitalwolves.org>
 * @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
 * @author Arild Burud <arildb@met.no>
 * @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
 * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
 */
$lang['admin_acl']       = 'Administrasjon av lister for adgangskontroll (ACL)';
$lang['acl_group']       = 'Gruppe';
$lang['acl_user']       = 'Bruker';
$lang['acl_perms']       = 'Rettigheter for';
$lang['page']         = 'Side';
$lang['namespace']       = 'Navnerom';
$lang['p_user_id']       = 'Bruker <b class="acluser">%s</b> har for tiden følgende tillatelser i for siden <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_user_ns']       = 'Bruker <b class="acluser">%s</b> har for tiden følgende tillatelser i navnerom <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_id']      = 'Medlemmer av gruppe <b class="aclgroup">%s</b> har for tiden følgende tillatelser i for siden <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_ns']      = 'Medlemmer av gruppe <b class="aclgroup">%s</b> har for tiden følgende tillatelser i navnerom <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_choose_id']      = '<b>Før inn en bruker eller gruppe</b> i skjemaet over for å vise eller redigere tillatelser satt for siden <b class="aclpage">%s</b>.';
$lang['p_choose_ns']      = '<b>Før inn en bruker eller gruppe</b> i skjemaet over for å vise eller redigere tillatelser satt for navnerommet <b class="aclns">%s</b>.';
$lang['p_inherited']      = 'Merk: Disse tillatelser ble ikke eksplisitt satt, men ble arvet fra andre grupper eller høyere navnerom.';
$lang['p_isadmin']       = 'Merk: Den valgte gruppen eller bruker har altid fulle tillatelser fordi vedkommende er konfigurert som superbruker.';
$lang['current']        = 'Någjeldende ACL-regler';
$lang['where']         = 'Side/Navnerom';
$lang['who']          = 'Bruker/Gruppe';
$lang['perm']         = 'Tillatelser';
$lang['acl_perm0']       = 'Ingen';
$lang['acl_perm1']       = 'Lese';
$lang['acl_perm2']       = 'Redigere';
$lang['acl_perm4']       = 'Lage';
$lang['acl_perm8']       = 'Laste opp';
$lang['acl_perm16']      = 'Slette';
$lang['acl_new']        = 'Legg til ny oppføring';
$lang['acl_mod']        = 'Modifiser oppføring';