Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / sv / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * swedish language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Per Foreby <per@foreby.se>
 * @author Nicklas Henriksson <nicklas[at]nihe.se>
 * @author Håkan Sandell <hakan.sandell[at]mydata.se>
 */
$lang['admin_acl']       = 'Hantera behörighetslistan (ACL)';
$lang['acl_group']       = 'Grupp';
$lang['acl_user']       = 'Användare';
$lang['acl_perms']       = 'Behörighet för';
$lang['page']         = 'Sida';
$lang['namespace']       = 'Namnrymd';
$lang['p_user_id']       = 'Användaren <b class="acluser">%s</b> har förnärvarande följande rättigheter på sidan <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_user_ns']       = 'Användaren <b class="acluser">%s</b> har för närvarande följande rättigheter i namnrymden <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_id']      = 'Medlemmar av gruppen <b class="aclgroup">%s</b> har för närvarande följande rättigheter på sidan <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_ns']      = 'Medlemmar av gruppen <b class="aclgroup">%s</b> har för närvarande följande rättigheter i namnrymden <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_choose_id']      = 'Vänligen <b>ange en användare eller grupp</b> i formuläret ovan för att visa eller ändra rättigheterna för sidan <b class="aclpage">%s</b';
$lang['p_choose_ns']      = 'Vänligen <b>ange en användare eller grupp</b> i formuläret ovaan för att visa eller ändra rättigheterna för namnrymden <b class="aclns">%s</b>.';
$lang['p_inherited']      = 'Notering: De här rättigheterna är inte explicit satta utan var ärvda från andra grupper eller högre namnrymder.';
$lang['p_isadmin']       = 'Notering: Den valda gruppen eller användaren har alltid fulla rättigheter på grund av att den är konfigurerad som superanvändare.';
$lang['current']        = 'Nuvarande ACL regler';
$lang['where']         = 'Sida/Namnrymd';
$lang['who']          = 'Användare/Grupp';
$lang['perm']         = 'Rättigheter';
$lang['acl_perm0']       = 'Inga';
$lang['acl_perm1']       = 'Läsa';
$lang['acl_perm2']       = 'Redigera';
$lang['acl_perm4']       = 'Skapa';
$lang['acl_perm8']       = 'Ladda upp';
$lang['acl_perm16']      = 'Radera';
$lang['acl_new']        = 'Lägg till ny behörighet';
$lang['acl_mod']        = 'Ändra behörighet';