Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / da / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * Danish language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Lars Næsbye Christensen <larsnaesbye@stud.ku.dk>
 * @author Kalle Sommer Nielsen <kalle@php.net>
 */
$lang['menu']         = 'Konfigurationsindstillinger';
$lang['error']         = 'Indstillingerne blev ikke opdateret på grund af en ugyldig værdi, gennemse venligst dine ændringer og gem dem igen.
            <br />De(n) ugyldig(e) værdie(r) vil blive rammet ind med rødt.';
$lang['updated']        = 'Indstillingerne blev opdateret korrekt.';
$lang['nochoice']       = '(ingen andre valgmuligheder)';
$lang['locked']        = 'Indstillingsfilen kunne ikke opdateres, hvis dette er en fejl, <br />
            sørg da for at den lokale indstillingsfils navn og rettigheder er korrekte.';
$lang['_configuration_manager'] = 'Konfigurationsstyring';
$lang['_header_dokuwiki']   = 'DokuWiki indstillinger';
$lang['_header_plugin']    = 'Pluginindstillinger';
$lang['_header_template']   = 'Skabelonindstillinger';
$lang['_header_undefined']   = 'Udefinerede indstillinger';
$lang['_basic']        = 'Grundindstillinger';
$lang['_display']       = 'Synlighedsindstillinger';
$lang['_authentication']    = 'Bekræftelsesindstillinger';
$lang['_anti_spam']      = 'Anti-spam indstillinger';
$lang['_editing']       = 'Redigeringsindstillinger';
$lang['_links']        = 'Linkindstillinger';
$lang['_media']        = 'Medieindstillinger';
$lang['_advanced']       = 'Avancerede indstillinger';
$lang['_network']       = 'Netværksindstillinger';
$lang['_plugin_sufix']     = 'Pluginindstillinger';
$lang['_template_sufix']    = 'Skabelonindstillinger';
$lang['_msg_setting_undefined'] = 'Ingen indstillingsmetadata.';
$lang['_msg_setting_no_class'] = 'Ingen indstillingsklasse.';
$lang['_msg_setting_no_default'] = 'Ingen standardværdi.';
$lang['fmode']         = 'Filoprettelsestilstand';
$lang['dmode']         = 'Katalogoprettelsestilstand';
$lang['lang']         = 'Sprog';
$lang['basedir']        = 'Grundkatalog';
$lang['baseurl']        = 'Grund URL';
$lang['savedir']        = 'Katalog til opbevaring af data';
$lang['start']         = 'Startsidens navn';
$lang['title']         = 'Wiki titel';
$lang['template']       = 'Skabelon';
$lang['fullpath']       = 'Vis den fulde sti til siderne i bundlinjen';
$lang['recent']        = 'Nylige ændringer';
$lang['breadcrumbs']      = 'Stilængde';
$lang['youarehere']      = 'Hierarkisk sti';
$lang['typography']      = 'Typografiske erstatninger';
$lang['htmlok']        = 'Tillad indlejret HTML';
$lang['phpok']         = 'Tillad indlejret PHP';
$lang['dformat']        = 'Datoformat (se PHP\'s <a href="http://www.php.net/strftime">strftime</a> funktion)';
$lang['signature']       = 'Signatur';
$lang['toptoclevel']      = 'Højeste niveau for indholdsfortegnelse';
$lang['maxtoclevel']      = 'Maksimalt niveau for indholdsfortegnelse';
$lang['maxseclevel']      = 'Maksimalt niveau for redigering af sektioner';
$lang['camelcase']       = 'Brug CamelCase til links';
$lang['deaccent']       = 'Pæne sidenavne';
$lang['useheading']      = 'Brug første overskrift til sidenavne';
$lang['refcheck']       = 'Mediereference kontrol';
$lang['refshow']        = 'Antal viste mediereferencer';
$lang['allowdebug']      = 'Tillad debugging <b>slå fra hvis unødvendig!</b>';
$lang['usewordblock']     = 'Bloker spam baseret på ordliste';
$lang['indexdelay']      = 'Tidsforsinkelse af indeksering';
$lang['relnofollow']      = 'Brug rel="nofollow"';
$lang['mailguard']       = 'Slør email adresser';
$lang['iexssprotect']     = 'Tjek uploadede filer for mulig skadelig JavaScript eller HTML kode.';
$lang['useacl']        = 'Benyt adgangskontrollister';
$lang['autopasswd']      = 'Generer passwords automatisk';
$lang['authtype']       = 'Bekræftelsesbackend';
$lang['passcrypt']       = 'Passwordkrypteringsmetode';
$lang['defaultgroup']     = 'Standardgruppe';
$lang['superuser']       = 'Superbruger';
$lang['manager']        = 'Bestyrer - en gruppe eller bruger med adgang til bestemte styrende funktioner';
$lang['profileconfirm']    = 'Bekræft profilændringer med password';
$lang['disableactions']    = 'Slå DokuWiki muligheder fra';
$lang['disableactions_check'] = 'Check';
$lang['disableactions_subscription'] = 'Abonner/Fjern abonnement';
$lang['disableactions_nssubscription'] = 'Namespace tilmelding / Afmelding';
$lang['disableactions_wikicode'] = 'Vis kilde/eksporter råtekst';
$lang['disableactions_other'] = 'Andre muligheder (kommasepareret)';
$lang['auth_security_timeout'] = 'Authentikation sikkerheds timeout (sekunder)';
$lang['updatecheck']      = 'Tjek for opdateringer og sikkerheds advarsler? DokuWiki er nød til at kontakte splitbrain.org for denne funktion.';
$lang['userewrite']      = 'Brug pæne URLer';
$lang['useslash']       = 'Brug skråstreg som navnerumsdeler i URLer';
$lang['usedraft']       = 'Gem automatisk en kladde under redigering';
$lang['sepchar']        = 'Orddelingstegn til sidenavne';
$lang['canonical']       = 'Benyt fuldt kanoniske URLer';
$lang['autoplural']      = 'Check for flertalsendelser i links';
$lang['compression']      = 'Kompressions metode for attic filer';
$lang['cachetime']       = 'Maksimum levetid for cache (sek)';
$lang['locktime']       = 'Maksimum levetid for låsningsfiler (sek)';
$lang['fetchsize']       = 'Maksimum antal (bytes) fetch.php må downloade fra extern';
$lang['notify']        = 'Send ændringsnotifikationer til denne e-mailadresse';
$lang['registernotify']    = 'Send info om nyoprettede brugere til denne email adresse';
$lang['mailfrom']       = 'Email adresse til brug for automatiske mails';
$lang['gzip_output']      = 'Benyt gzip Content-Encoding til XHTML';
$lang['gdlib']         = 'GD Lib version';
$lang['im_convert']      = 'Sti til ImageMagick\'s convert værktøj';
$lang['jpg_quality']      = 'JPG komprimeringskvalitet (0-100)';
$lang['subscribers']      = 'Slå understøttelse af abonnement på sider til';
$lang['compress']       = 'Komprimer CSS og Javascript filer';
$lang['hidepages']       = 'Skjul matchende sider (regulære udtryk)';
$lang['send404']        = 'Send "HTTP 404/Page Not Found" for ikke-eksisterende sider';
$lang['sitemap']        = 'Generer Google sitemap (dage)';
$lang['broken_iua']      = 'Er ignore_user_abort funktionen i stykker p� dit system? Dette kunne forudsage et ikke virkende s�geindeks. IIS+PHP/CGI er kendt for ikke at virke. Se <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> for mere information.';
$lang['xmlrpc']        = 'Aktiver/Deaktiver XML-RPC interface.';
$lang['renderer_xhtml']    = 'Renderer XHTML wiki output';
$lang['renderer__core']    = '%s (dokuwiki kerne)';
$lang['renderer__plugin']   = '%s (plugin)';
$lang['rss_type']       = 'XML feed type';
$lang['rss_linkto']      = 'XML feed linker til';
$lang['rss_content']      = 'Hvad skal der vises i XML feed tingene?';
$lang['rss_update']      = 'XML feed opdateringsinterval (sek)';
$lang['recent_days']      = 'Hvor mange nye ændringer der skal beholdes (dage)';
$lang['rss_show_summary']   = 'XML feed vis resume i titlen';
$lang['target____wiki']    = 'Destinationsvindue til interne links';
$lang['target____interwiki']  = 'Destinationsvindue til interwiki links';
$lang['target____extern']   = 'Destinationsvindue til externe links';
$lang['target____media']    = 'Destinationsvindue til medie links';
$lang['target____windows']   = 'Destinationsvindue til Windows links';
$lang['proxy____host']     = 'Proxy servernavn';
$lang['proxy____port']     = 'Proxy port';
$lang['proxy____user']     = 'Proxy brugernavn';
$lang['proxy____pass']     = 'Proxy password';
$lang['proxy____ssl']     = 'Brug SSL til at forbinde til proxy';
$lang['safemodehack']     = 'Slå safemode hack til';
$lang['ftp____host']      = 'FTP server til safemode hack';
$lang['ftp____port']      = 'FTP port til safemode hack';
$lang['ftp____user']      = 'FTP brugernavn til safemode hack';
$lang['ftp____pass']      = 'FTP adgangskode til safemode hack';
$lang['ftp____root']      = 'FTP rodkatalog til safemode hack';
$lang['typography_o_0']    = 'ingen';
$lang['typography_o_1']    = 'Gåseøjne tegn kun';
$lang['typography_o_2']    = 'All citationstegn (vil måske ikke altid virke)';
$lang['userewrite_o_0']    = 'ingen';
$lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
$lang['userewrite_o_2']    = 'Dokuwiki intern';
$lang['deaccent_o_0']     = 'fra';
$lang['deaccent_o_1']     = 'fjern accenter';
$lang['deaccent_o_2']     = 'romaniser';
$lang['gdlib_o_0']       = 'GD Lib ikke tilstede';
$lang['gdlib_o_1']       = 'version 1.x';
$lang['gdlib_o_2']       = 'automatisk detektering';
$lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
$lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
$lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
$lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
$lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
$lang['rss_content_o_abstract'] = 'Abstrakt';
$lang['rss_content_o_diff']  = 'Unified Diff';
$lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'HTML formateret diff tabel';
$lang['rss_content_o_html']  = 'Fuld HTML side indhold';
$lang['rss_linkto_o_diff']   = 'liste over forskelle';
$lang['rss_linkto_o_page']   = 'den redigerede side';
$lang['rss_linkto_o_rev']   = 'liste over ændringer';
$lang['rss_linkto_o_current'] = 'den nuværende side';
$lang['compression_o_0']    = 'ingen';
$lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
$lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
$lang['xsendfile_o_0']     = 'brug ikke';
$lang['xsendfile_o_1']     = 'Proprietær lighttpd header (før version 1.5)';
$lang['xsendfile_o_2']     = 'Standard X-Sendfile header';
$lang['xsendfile_o_3']     = 'Proprietær Nginx X-Accel-Redirect header';