1. libgd
 2. Untitled project
 3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / plugin / lang / sv / lang.php

<?php
/**
 * swedish language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Per Foreby <per@foreby.se>
 * @author Nicklas Henriksson <nicklas[at]nihe.se>
 * @author Håkan Sandell <hakan.sandell[at]mydata.se>
 */
$lang['menu']         = 'Hantera insticksmoduler';
$lang['download']       = 'Ladda ned och installera en ny insticksmodul';
$lang['manage']        = 'Installerade insticksmoduler';
$lang['btn_info']       = 'info';
$lang['btn_update']      = 'uppdatera';
$lang['btn_delete']      = 'radera';
$lang['btn_settings']     = 'inställningar';
$lang['btn_download']     = 'Ladda ned';
$lang['btn_enable']      = 'Spara';
$lang['url']          = 'Webbadress';
$lang['installed']       = 'Installerad:';
$lang['lastupdate']      = 'Senast uppdaterad:';
$lang['source']        = 'Källa:';
$lang['unknown']        = 'okänd';
$lang['updating']       = 'Uppdaterar ...';
$lang['updated']        = 'Insticksmodulen %s uppdaterades';
$lang['updates']        = 'Följande Insticksmoduler har uppdaterats';
$lang['update_none']      = 'Inga uppdateringar hittades.';
$lang['deleting']       = 'Raderar ...';
$lang['deleted']        = 'Insticksmodulen %s raderad.';
$lang['downloading']      = 'Laddar ned ...';
$lang['downloaded']      = 'Insticksmodulen %s installerades';
$lang['downloads']       = 'Följande insticksmoduler har installerats:';
$lang['download_none']     = 'Inga insticksmoduler hittades, eller så har det uppstått ett okänt fel under nedladdning och installation.';
$lang['plugin']        = 'Insticksmodul:';
$lang['components']      = 'Komponenter';
$lang['noinfo']        = 'Den här insticksmodulen returnerade ingen information, den kan vara ogiltig.';
$lang['name']         = 'Namn:';
$lang['date']         = 'Datum:';
$lang['type']         = 'Typ:';
$lang['desc']         = 'Beskrivning:';
$lang['author']        = 'Författare:';
$lang['www']          = 'Webb:';
$lang['error']         = 'Ett okänt fel kar inträffat.';
$lang['error_download']    = 'Kan inte ladda ned fil till insticksmodul: %s';
$lang['error_badurl']     = 'Misstänkt felaktig webbadress - kan inte bestämma filnamnet från webbadressen';
$lang['error_dircreate']    = 'Kan inte skapa tillfällig katalog för nedladdade filer';
$lang['error_decompress']   = 'Hanteraren för insticksmoduler kunde inte dekomprimera den nedladdade filen. Detta kan vara resultatet av en misslyckad nedladdning, och i så fall bör du försöka igen; eller så kan det komprimerade formatet vara okänt, och då måste du ladda ned och installera insticksmodulen manuellt.';
$lang['error_copy']      = 'Ett filkopieringsfel uppstod under försöket att installera filerna till insticksmodulen <em>%s</em>: disken kan vara full eller så kan filskyddet vara felaktigt. Detta kan ha lett till en delvis installerad insticksmodul, och gjort din wiki-installation instabil.';
$lang['error_delete']     = 'Ett fel uppstod vid försöket att radera insticksmodulen <em>%s</em>. Den troligaste orsaken är otillräcklig behörighet till filer eller kataloger';