Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / revert / lang / sv / lang.php

<?php
/**
 * Swedish language file
 *
 * @author Per Foreby <per@foreby.se>
 * @author Nicklas Henriksson <nicklas[at]nihe.se>
 * @author Håkan Sandell <hakan.sandell[at]mydata.se>
 */
$lang['menu']         = 'Hantera återställningar';
$lang['filter']        = 'Sök efter spamsidor';
$lang['revert']        = 'Återställ markerade redigeringar';
$lang['reverted']       = '%s återställd till version %s';
$lang['removed']        = '%s borttagen';
$lang['revstart']       = 'Återställningen startad. Detta kan ta lång tid. Om
           skriptet får en timeout innan det är färdigt måste du köra återställningen
           med färre sidor åt gången.';
$lang['revstop']        = 'Återställningen avslutades utan problem.';
$lang['note1']         = 'OBS: sökningen skiljer på stora och små bokstäver';
$lang['note2']         = 'OBS: sidan kommer att återställas till den senaste versionen som inte innehåller den angivna söksträngen <i>%s</i>.';