Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / usermanager / lang / lv / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * Latvian language file
 *
 * @author Aivars Miška <allefm@gmail.lv>
 * @author Aivars Miška <allefm@gmail.com>
 */
$lang['menu']         = 'Lietotāju pārvaldnieks';
$lang['noauth']        = '(lietotāju autentifikācijas nav)';
$lang['nosupport']       = '(lietotāju pārvaldība netiek uzturēta)';
$lang['badauth']        = 'nederīgs autentifikācijas mehānisms';
$lang['user_id']        = 'Lietotājs';
$lang['user_pass']       = 'Parole';
$lang['user_name']       = 'Vārds/uzvārds';
$lang['user_mail']       = 'Epasts';
$lang['user_groups']      = 'Grupas';
$lang['field']         = 'Lauks';
$lang['value']         = 'Vērtība';
$lang['add']          = 'Pielikt';
$lang['delete']        = 'Dzēst';
$lang['delete_selected']    = 'Dzēst izvēlēto';
$lang['edit']         = 'Labot';
$lang['edit_prompt']      = 'Labot šo lietotāju';
$lang['modify']        = 'Saglabāt izmaiņas';
$lang['search']        = 'Meklēšana';
$lang['search_prompt']     = 'Meklēt';
$lang['clear']         = 'Noņemt meklēšanas filtru';
$lang['filter']        = 'Filtrs';
$lang['summary']        = 'Lietotāji %1$d.- %2$d. no %3$d atrastajiem. Pavisam %4$d lietotāji.';
$lang['nonefound']       = 'Neviens nav atrasts. Pavisam %d lietotāju.';
$lang['delete_ok']       = 'Dzēsti %d lietotāji';
$lang['delete_fail']      = '%d neizdevās izdzēst.';
$lang['update_ok']       = 'Lietotāja dati saglabāti';
$lang['update_fail']      = 'Lietotāja dati nav saglabāti';
$lang['update_exists']     = 'Lietotāja vārds nav nomainīts, norādīto vārdu (%s) kāds jau izmanto (pārējās izmaiņas tiks saglabātas).';
$lang['start']         = 'sākums';
$lang['prev']         = 'iepriekšējais';
$lang['next']         = 'nākamais';
$lang['last']         = 'pēdējais';
$lang['edit_usermissing']   = 'Norādītais lietotājs nav atrasts, varbūt tas ir dzēst vai mainīts citur.';
$lang['user_notify']      = 'Paziņot lietotājam';
$lang['note_notify']      = 'Paziņojumus izsūta tikai tad, ja lietotājam dod jaunu paroli.';
$lang['note_group']      = 'Ja nenorāda grupu, lietotāju pievieno noklusētajai grupai (%s).';
$lang['add_ok']        = 'Lietotājs veiksmīgi pievienots';
$lang['add_fail']       = 'Lietotājs nav pievienots.';
$lang['notify_ok']       = 'Paziņojums izsūtīts.';
$lang['notify_fail']      = 'Nevar izsūtīt paziņojumu.';