Source

gd-websites / wiki / inc / lang / bg / pwconfirm.txt

Привет @FULLNAME@!

Някой е поискал нова парола за потребителя @TITLE@
на @DOKUWIKIURL@

Ако не сте поискали нова парола, товава просто игнорирайте това писмо.

За да потвърдите, че искането е наистина пратено от вас, моля използвайте
следния адрес.

@CONFIRM@

--
Това писмо е генерирано от DokuWiki на
@DOKUWIKIURL@