Source

gd-websites / wiki / inc / lang / bg / registermail.txt

Нов потребител се регистрира. Ето детайли:

Потребител : @NEWUSER@
Пълно име  : @NEWNAME@
E-поща   : @NEWEMAIL@

Дата    : @DATE@
Браузър   : @BROWSER@
IP-адрес  : @IPADDRESS@
Име на хоста: @HOSTNAME@

-- 
Това писмо е генерирано от DokuWiki на
@DOKUWIKIURL@