Source

gd-websites / wiki / inc / lang / bg / uploadmail.txt

Бе качен файл на вашето DokuWiki. Ето детайлите

Файл    : @MEDIA@
Дата    : @DATE@
Браузeр   : @BROWSER@
IP-Адрес  : @IPADDRESS@
Име на хост : @HOSTNAME@
Размер   : @SIZE@
MIME Тип  : @MIME@
Потребител : @USER@

--
Tова писмо е генерирано от DokuWiki на:
@DOKUWIKIURL@