Source

gd-websites / wiki / inc / lang / ca / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * catalan language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
 * @author Carles Bellver <carles.bellver@gmail.com>
 * @author carles.bellver@gmail.com
 * @author carles.bellver@cent.uji.es
 */
$lang['encoding']       = 'utf-8';
$lang['direction']       = 'ltr';
$lang['doublequoteopening']  = '“';
$lang['doublequoteclosing']  = '”';
$lang['singlequoteopening']  = '‘';
$lang['singlequoteclosing']  = '’';
$lang['apostrophe']      = '’';
$lang['btn_edit']       = 'Edita aquesta pàgina';
$lang['btn_source']      = 'Mostra codi font';
$lang['btn_show']       = 'Mostra pàgina';
$lang['btn_create']      = 'Crea aquesta pàgina';
$lang['btn_search']      = 'Cerca';
$lang['btn_save']       = 'Desa';
$lang['btn_preview']      = 'Previsualitza';
$lang['btn_top']        = 'Torna dalt';
$lang['btn_newer']       = '<< més recent';
$lang['btn_older']       = 'menys recent >>';
$lang['btn_revs']       = 'Revisions anteriors';
$lang['btn_recent']      = 'Canvis recents';
$lang['btn_upload']      = 'Penja';
$lang['btn_cancel']      = 'Cancel·la';
$lang['btn_index']       = 'Índex';
$lang['btn_secedit']      = 'Edita';
$lang['btn_login']       = 'Entra';
$lang['btn_logout']      = 'Surt';
$lang['btn_admin']       = 'Admin';
$lang['btn_update']      = 'Actualitza';
$lang['btn_delete']      = 'Suprimeix';
$lang['btn_back']       = 'Enrere';
$lang['btn_backlink']     = 'Què hi enllaça';
$lang['btn_backtomedia']    = 'Torna a la selecció de fitxers';
$lang['btn_subscribe']     = 'Subscripció a canvis d\'aquesta pàgina';
$lang['btn_unsubscribe']    = 'Cancel·la subscripció a pàgina';
$lang['btn_subscribens']    = 'Subscripció a canvis d\'aquest espai';
$lang['btn_unsubscribens']   = 'Cancel·la subscripció a espai';
$lang['btn_profile']      = 'Actualització del perfil';
$lang['btn_reset']       = 'Reinicia';
$lang['btn_resendpwd']     = 'Envia nova contrasenya';
$lang['btn_draft']       = 'Edita esborrany';
$lang['btn_recover']      = 'Recupera esborrany';
$lang['btn_draftdel']     = 'Suprimeix esborrany';
$lang['loggedinas']      = 'Heu entrat com';
$lang['user']         = 'Nom d\'usuari';
$lang['pass']         = 'Contrassenya';
$lang['newpass']        = 'Nova contrasenya';
$lang['oldpass']        = 'Confirmeu la contrasenya actual';
$lang['passchk']        = 'una altra vegada';
$lang['remember']       = 'Recorda\'m';
$lang['fullname']       = 'Nom complet';
$lang['email']         = 'Correu electrònic';
$lang['register']       = 'Registra\'m';
$lang['profile']        = 'Perfil d\'usuari';
$lang['badlogin']       = 'Nom d\'usuari o contrasenya incorrectes.';
$lang['minoredit']       = 'Canvis menors';
$lang['draftdate']       = 'L\'esborrany s\'ha desat automàticament';
$lang['regmissing']      = 'Heu d\'omplir tots els camps.';
$lang['reguexists']      = 'Ja existeix un altre usuari amb aquest nom.';
$lang['regsuccess']      = 'S\'ha creat l\'usuari. La contrasenya s\'ha enviat per correu.';
$lang['regsuccess2']      = 'S\'ha creat l\'usuari.';
$lang['regmailfail']      = 'Sembla que un error ha impedit enviar la contrasenya per correu. Contacteu amb l\'administrador.';
$lang['regbadmail']      = 'L\'adreça de correu que heu donat no sembla vàlida. Si creieu que això és un error, contacu amb l\'administrador.';
$lang['regbadpass']      = 'Les dues contrasenyes no són iguals. Torneu a intentar-ho.';
$lang['regpwmail']       = 'La vostra contrasenya per al Wiki';
$lang['reghere']        = 'Si no teniu un compte, aquí en podeu obtenir un';
$lang['profna']        = 'Aquest wiki no permet modificar el perfil';
$lang['profnochange']     = 'No heu introduït cap canvi.';
$lang['profnoempty']      = 'No es pot deixar en blanc el nom o l\'adreça de correu.';
$lang['profchanged']      = 'El perfil d\'usuari s\'ha actualitzat correctament.';
$lang['pwdforget']       = 'Heu oblidat la contrasenya? Podeu obtenir-ne una de nova.';
$lang['resendna']       = 'Aquest wiki no permet tornar a enviar la contrasenya.';
$lang['resendpwd']       = 'Enviament d\'una nova contrasenya per a';
$lang['resendpwdmissing']   = 'Heu d\'emplenar tots els camps.';
$lang['resendpwdnouser']    = 'No s\'ha pogut trobar aquest usuari a la base de dades.';
$lang['resendpwdbadauth']   = 'Aquest codi d\'autenticació no és vàlid. Assegureu-vos d\'utilitzar l\'enllaç de confirmació complet.';
$lang['resendpwdconfirm']   = 'Se us ha enviat per correu electrònic un enllaç de confirmació.';
$lang['resendpwdsuccess']   = 'Se us ha enviat la nova contrasenya per correu electrònic.';
$lang['txt_upload']      = 'Trieu el fitxer que voleu penjar';
$lang['txt_filename']     = 'Introduïu el nom wiki (opcional)';
$lang['txt_overwrt']      = 'Sobreescriu el fitxer actual';
$lang['lockedby']       = 'Actualment blocat per:';
$lang['lockexpire']      = 'Venciment del blocatge:';
$lang['willexpire']      = 'El blocatge per a editar aquesta pàgina venç d\'aquí a un minut.\nUtilitzeu la visualització prèvia per reiniciar el rellotge i evitar conflictes.';
$lang['notsavedyet']      = 'Heu fet canvis que es perdran si no els deseu.\nVoleu continuar?';
$lang['rssfailed']       = 'S\'ha produït un error en recollir aquesta alimentació: ';
$lang['nothingfound']     = 'No s\'ha trobat res.';
$lang['mediaselect']      = 'Selecció de fitxers';
$lang['fileupload']      = 'Càrrega de fitxers';
$lang['uploadsucc']      = 'S\'ha penjat el fitxer';
$lang['uploadfail']      = 'No es pot penjar el fitxer. Potser no teniu prou permisos?';
$lang['uploadwrong']      = 'No es pot penjar el fitxer. Aquesta extensió està prohibida.';
$lang['uploadexist']      = 'El fitxer ja existeix. No s\'ha penjat.';
$lang['uploadbadcontent']   = 'El contingut que heu penjat coincideix amb l\'extensió de fitxer %s.';
$lang['uploadspam']      = 'La càrrega ha estat blocada per la llista negra de brossa.';
$lang['uploadxss']       = 'La càrrega ha estat blocada perquè podria ser un contingut maligne.';
$lang['deletesucc']      = 'S\'ha suprimit el fitxer "%s".';
$lang['deletefail']      = 'No s\'ha pogut suprimir el fitxer "%s". Comproveu els permisos.';
$lang['mediainuse']      = 'No s\'ha pogut suprimir el fitxer "%s". Encara s\'està utilitzant.';
$lang['namespaces']      = 'Espais';
$lang['mediafiles']      = 'Fitxers disponibles en';
$lang['js']['keepopen']    = 'Manté la finestra oberta';
$lang['js']['hidedetails']   = 'Oculta detalls';
$lang['mediausage']      = 'Utilitzeu la sintaxi següent per referir-vos a aquest enllaç:';
$lang['mediaview']       = 'Mostra el fitxer original';
$lang['mediaroot']       = 'arrel';
$lang['mediaupload']      = 'Pengeu aquí un fitxer dins de l\'espai actual. Per a crear un nou subespai, poseu-ne el nom davant del nom de fitxer i separeu-los amb el signe de dos punts.';
$lang['mediaextchange']    = 'S\'ha canviat l\'extensió del fitxer de .%s a .%s';
$lang['reference']       = 'Referències per a';
$lang['ref_inuse']       = 'El fitxer no es pot suprimir perquè l\'estan utilitzant les pàgines següents:';
$lang['ref_hidden']      = 'Algunes referències apareixen en pàgines per a les quals no teniu permís de lectura';
$lang['hits']         = 'Resultats';
$lang['quickhits']       = 'Noms de pàgina coincidents';
$lang['toc']          = 'Taula de continguts';
$lang['current']        = 'actual';
$lang['yours']         = 'La vostra versió';
$lang['diff']         = 'Mostra diferències amb la versió actual';
$lang['diff2']         = 'Mostra diferències entre les revisions seleccionades';
$lang['line']         = 'Línia';
$lang['breadcrumb']      = 'Camí';
$lang['youarehere']      = 'Sou aquí';
$lang['lastmod']        = 'Darrera modificació';
$lang['by']          = 'per';
$lang['deleted']        = 'suprimit';
$lang['created']        = 'creat';
$lang['restored']       = 's\'ha restaurat una versió anterior';
$lang['external_edit']     = 'edició externa';
$lang['summary']        = 'Resum d\'edició';
$lang['mail_newpage']     = 'pàgina afegida:';
$lang['mail_changed']     = 'pàgina modificada:';
$lang['mail_new_user']     = 'nou usuari:';
$lang['mail_upload']      = 'fitxer penjat:';
$lang['nosmblinks']      = 'Els enllaços amb recursos compartits de Windows només funcionen amb el Microsoft Internet Explorer.\nSi voleu podeu copiar i enganxar l\'enllaç.';
$lang['qb_alert']       = 'Introduïu el text que voleu formatar.\nS\'afegirà al final del document.';
$lang['qb_bold']        = 'Negreta';
$lang['qb_italic']       = 'Cursiva';
$lang['qb_underl']       = 'Subratllat';
$lang['qb_code']        = 'Codi';
$lang['qb_strike']       = 'Text barrat';
$lang['qb_h1']         = 'Encapçalament nivell 1';
$lang['qb_h2']         = 'Encapçalament nivell 2';
$lang['qb_h3']         = 'Encapçalament nivell 3';
$lang['qb_h4']         = 'Encapçalament nivell 4';
$lang['qb_h5']         = 'Encapçalament nivell 5';
$lang['qb_link']        = 'Enllaç intern';
$lang['qb_extlink']      = 'Enllaç extern';
$lang['qb_hr']         = 'Ratlla horitzontal';
$lang['qb_ol']         = 'Element de llista numerada';
$lang['qb_ul']         = 'Element de llista de pics';
$lang['qb_media']       = 'Afegeix imatges o altres fitxers';
$lang['qb_sig']        = 'Insereix signatura';
$lang['qb_smileys']      = 'Emoticones';
$lang['qb_chars']       = 'Caràcters especials';
$lang['del_confirm']      = 'Suprimiu aquesta entrada?';
$lang['admin_register']    = 'Afegeix nou usuari';
$lang['metaedit']       = 'Edita metadades';
$lang['metasaveerr']      = 'No s\'han pogut escriure les metadades';
$lang['metasaveok']      = 'S\'han desat les metadades';
$lang['img_backto']      = 'Torna a';
$lang['img_title']       = 'Títol';
$lang['img_caption']      = 'Peu d\'imatge';
$lang['img_date']       = 'Data';
$lang['img_fname']       = 'Nom de fitxer';
$lang['img_fsize']       = 'Mida';
$lang['img_artist']      = 'Fotògraf';
$lang['img_copyr']       = 'Copyright';
$lang['img_format']      = 'Format';
$lang['img_camera']      = 'Càmera';
$lang['img_keywords']     = 'Paraules clau';
$lang['subscribe_success']   = 'S\'ha afegit %s a la llista de subscripcions de %s';
$lang['subscribe_error']    = 'S\'ha produït un error en afegir %s a la llista de subscripcions de %s';
$lang['subscribe_noaddress']  = 'No hi ha cap adreça de correu associada al vostre nom d\'usuari. No se us ha pogut afegir a la llista de subscripcions.';
$lang['unsubscribe_success']  = '%s ha estat suprimit de la llista de subscripcions de %s';
$lang['unsubscribe_error']   = 'S\'ha produït un error en suprimir %s de la llista de subscripcions de %s';
$lang['authmodfailed']     = 'La configuració de l\'autenticació d\'usuaris és errònia. Informeu els administradors del wiki.';
$lang['authtempfail']     = 'L\'autenticació d\'usuaris no està disponible temporalment. Si aquesta situació persisteix, si us plau informeu els administradors del wiki.';
$lang['i_chooselang']     = 'Trieu l\'idioma';
$lang['i_installer']      = 'Instal·lador de DokuWiki';
$lang['i_wikiname']      = 'Nom del wiki';
$lang['i_enableacl']      = 'Habilita ACL (recomanat)';
$lang['i_superuser']      = 'Superusuari';
$lang['i_problems']      = 'L\'instal·lador ha trobat alguns problemes, que s\'indiquen més avall. No podeu continuar fins que no els hàgiu solucionat.';
$lang['i_modified']      = 'Per raons de seguretat aquesta seqüència només funciona amb una instal·lació nova i no modificada de Dokuwiki. Hauríeu de tornar a baixar el paquet i/o descomprimir-lo o consultar les <a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:install">instruccions d\'instal·lació de Dokuwiki</a> completes';
$lang['i_funcna']       = 'La funció PHP <code>%s</code> no està disponible. Potser el vostre proveïdor de serveis l\'ha inhabilitada per alguna raó';
$lang['i_phpver']       = 'La vostra versió de PHP <code>%s</code> és inferior a la requerida <code>%s</code>. Necessiteu actualitzar la vostra instal·lació de PHP.';
$lang['i_permfail']      = 'DokuWiki no pot escriure <code>%s</code>. Heu d\'arreglar els permisos d\'aquest directori';
$lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> ja existeix';
$lang['i_writeerr']      = 'No es pot crear <code>%s</code>. Comproveu els permisos del directori i/o del fitxer i creeu el fitxer manualment.';
$lang['i_badhash']       = 'dokuwiki.php no reconegut o modificat (hash=<code>%s</code>)';
$lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - valor il·legal o buit';
$lang['i_success']       = 'La configuració s\'ha acabat amb èxit. Ara podeu suprimir el fitxer install.php. Aneu al vostre nou <a href="doku.php">DokuWiki</a>.';
$lang['i_failure']       = 'S\'han produït alguns errors en escriure els fitxers de configuració. Potser caldrà que els arregleu manualment abans d\'utilitzar el vostre nou <a href="doku.php">DokuWiki</a>.';
$lang['i_policy']       = 'Política ACL inicial';
$lang['i_pol0']        = 'Wiki obert (tothom pot llegir, escriure i penjar fitxers)';
$lang['i_pol1']        = 'Wiki públic (tothom pot llegir, els usuaris registrats poden escriure i penjar fitxers)';
$lang['i_pol2']        = 'Wiki tancat (només els usuaris registrats poden llegir, escriure i penjar fitxers)';
$lang['i_retry']        = 'Reintenta';