Source

gd-websites / wiki / inc / lang / cs / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * Czech language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Bohumir Zamecnik <bohumir@zamecnik.org>
 * @author Tomas Valenta <t.valenta@sh.cvut.cz>
 * @author Zbynek Krivka <zbynek.krivka@seznam.cz>
 */
$lang['encoding']       = 'utf-8';
$lang['direction']       = 'ltr';
$lang['doublequoteopening']  = '„';
$lang['doublequoteclosing']  = '“';
$lang['singlequoteopening']  = '‚';
$lang['singlequoteclosing']  = '‘';
$lang['apostrophe']      = '\'';
$lang['btn_edit']       = 'Upravit stránku';
$lang['btn_source']      = 'Zdrojový kód stránky';
$lang['btn_show']       = 'Zobrazit stránku';
$lang['btn_create']      = 'Vytvořit stránku';
$lang['btn_search']      = 'Hledat';
$lang['btn_save']       = 'Uložit';
$lang['btn_preview']      = 'Náhled';
$lang['btn_top']        = 'Nahoru';
$lang['btn_newer']       = '<< novější';
$lang['btn_older']       = 'starší >>';
$lang['btn_revs']       = 'Starší verze';
$lang['btn_recent']      = 'Poslední úpravy';
$lang['btn_upload']      = 'Přiložit';
$lang['btn_cancel']      = 'Storno';
$lang['btn_index']       = 'Index';
$lang['btn_secedit']      = 'Upravit';
$lang['btn_login']       = 'Přihlásit se';
$lang['btn_logout']      = 'Odhlásit se';
$lang['btn_admin']       = 'Správa';
$lang['btn_update']      = 'Aktualizovat';
$lang['btn_delete']      = 'Vymazat';
$lang['btn_back']       = 'Zpět';
$lang['btn_backlink']     = 'Zpětné odkazy';
$lang['btn_backtomedia']    = 'Zpět do Výběru dokumentu';
$lang['btn_subscribe']     = 'Odebírat mailem změny stránky';
$lang['btn_unsubscribe']    = 'Neodebírat mailem změny stránky';
$lang['btn_subscribens']    = 'Odebírat mailem změny ve jmenném prostoru';
$lang['btn_unsubscribens']   = 'Neodebírat mailem změny ve jmenném prostoru';
$lang['btn_profile']      = 'Upravit profil';
$lang['btn_reset']       = 'Reset';
$lang['btn_resendpwd']     = 'Zaslat nové heslo';
$lang['btn_draft']       = 'Upravit koncept';
$lang['btn_recover']      = 'Obnovit koncept';
$lang['btn_draftdel']     = 'Vymazat koncept';
$lang['loggedinas']      = 'Přihlášen(a) jako';
$lang['user']         = 'Uživatelské jméno';
$lang['pass']         = 'Heslo';
$lang['newpass']        = 'Nové heslo';
$lang['oldpass']        = 'Současné heslo';
$lang['passchk']        = 'ještě jednou';
$lang['remember']       = 'Přihlásit se nastálo';
$lang['fullname']       = 'Celé jméno';
$lang['email']         = 'E-mail';
$lang['register']       = 'Registrovat';
$lang['profile']        = 'Uživatelský profil';
$lang['badlogin']       = 'Zadané uživatelské jméno a heslo není správně.';
$lang['minoredit']       = 'Drobné změny';
$lang['draftdate']       = 'Koncept automaticky uložen v';
$lang['regmissing']      = 'Musíte vyplnit všechny údaje.';
$lang['reguexists']      = 'Uživatel se stejným jménem už je zaregistrován.';
$lang['regsuccess']      = 'Uživatelský účet byl vytvořen a heslo zasláno mailem.';
$lang['regsuccess2']      = 'Uživatelský účet byl vytvořen.';
$lang['regmailfail']      = 'Zdá se, že nastala chyba při posílání mailu s heslem. Zkuste kontaktovat správce.';
$lang['regbadmail']      = 'Zadaná mailová adresa není platná. Pokud si myslíte, že to je špatně, zkuste kontaktovat správce.';
$lang['regbadpass']      = 'Heslo nebylo zadáno dvakrát stejně, zkuste to prosím znovu.';
$lang['regpwmail']       = 'Vaše heslo do systému DokuWiki';
$lang['reghere']        = 'Nemáte uživatelský účet? Zřiďte si ho';
$lang['profna']        = 'Tato wiki neumožňuje změnu profilu';
$lang['profnochange']     = 'Žádné změny nebyly provedeny.';
$lang['profnoempty']      = 'Nelze zadat prázdné jméno nebo mailová adresa.';
$lang['profchanged']      = 'Uživatelský profil změněn.';
$lang['pwdforget']       = 'Zapomněli jste heslo? Nechte si zaslat nové';
$lang['resendna']       = 'Tato wiki neumožňuje zasílání nových hesel.';
$lang['resendpwd']       = 'Odeslat nové heslo pro uživatele';
$lang['resendpwdmissing']   = 'Musíte vyplnit všechny položky.';
$lang['resendpwdnouser']    = 'Bohužel takový uživatel v systému není.';
$lang['resendpwdbadauth']   = 'Autorizační kód není platný. Zadali jste opravdu celý odkaz na potvrzovací stránku?';
$lang['resendpwdconfirm']   = 'Odkaz na potvrzovací stránku byl odeslán mailem.';
$lang['resendpwdsuccess']   = 'Vaše nové heslo bylo odesláno emailem.';
$lang['txt_upload']      = 'Vyberte soubor jako přílohu';
$lang['txt_filename']     = 'Wiki jméno (volitelné)';
$lang['txt_overwrt']      = 'Přepsat existující soubor';
$lang['lockedby']       = 'Právě zamknuto:';
$lang['lockexpire']      = 'Zámek vyprší:';
$lang['willexpire']      = 'Váš zámek pro editaci za chvíli vyprší.\nAbyste předešli konfliktům, stiskněte tlačítko Náhled a zámek se prodlouží.';
$lang['notsavedyet']      = 'Jsou tu neuložené změny, které budou ztraceny.\nChcete opravdu pokračovat?';
$lang['rssfailed']       = 'Nastala chyba při vytváření tohoto RSS: ';
$lang['nothingfound']     = 'Nic nenalezeno.';
$lang['mediaselect']      = 'Výběr dokumentu';
$lang['fileupload']      = 'Nahrávání dokumentu';
$lang['uploadsucc']      = 'Přenos proběhl v pořádku';
$lang['uploadfail']      = 'Chyba při nahrávání. Možná kvůli špatně nastaveným právům?';
$lang['uploadwrong']      = 'Přiložení souboru s takovouto příponou není dovoleno.';
$lang['uploadexist']      = 'Soubor už existuje, necháme ho být.';
$lang['uploadbadcontent']   = 'Obsah přiloženého dokumentu %s neodpovídá jeho příponě.';
$lang['uploadspam']      = 'Přiložený dokument byl odmítnut, je na spamovém blacklistu.';
$lang['uploadxss']       = 'Přiložený dokument byl odmítnut. Zdá se, že obsahuje škodlivé věci.';
$lang['deletesucc']      = 'Soubor "%s" byl vymazán.';
$lang['deletefail']      = 'Soubor "%s" nelze vymazat - zkontrolujte oprávnění.';
$lang['mediainuse']      = 'Soubor "%s" nebyl vymazán - stále se používá.';
$lang['namespaces']      = 'Jmenné prostory';
$lang['mediafiles']      = 'Dostupné soubory';
$lang['js']['keepopen']    = 'Po vybrání souboru nechat okno otevřené';
$lang['js']['hidedetails']   = 'Skrýt detaily';
$lang['mediausage']      = 'K odkázání se na tento soubor použijte následující syntax:';
$lang['mediaview']       = 'Zobrazit původní soubor';
$lang['mediaroot']       = 'root';
$lang['mediaupload']      = 'Přiložit soubor do aktuálního jmenného prostoru. K vytvoření nových jmenných prostorů, přidejte jejich názvy na začátek wiki jména (oddělte dvojtečkou).';
$lang['mediaextchange']    = 'Přípona souboru byla změněna z .%s na .%s!';
$lang['reference']       = 'Odkazy na';
$lang['ref_inuse']       = 'Soubor nelze vymazat, jelikož ho využívají následující stránky:';
$lang['ref_hidden']      = 'Některé odkazy jsou na stránkách, kam nemáte právo přístupu';
$lang['hits']         = '- počet výskytů';
$lang['quickhits']       = 'Odpovídající stránky';
$lang['toc']          = 'Obsah';
$lang['current']        = 'aktuální';
$lang['yours']         = 'Vaše verze';
$lang['diff']         = 'zobrazit rozdíly vůči aktuální verzi';
$lang['diff2']         = 'zobrazit rozdíly mezi vybranými verzemi';
$lang['line']         = 'Řádek';
$lang['breadcrumb']      = 'Historie';
$lang['youarehere']      = 'Umístění';
$lang['lastmod']        = 'Poslední úprava';
$lang['by']          = 'autor:';
$lang['deleted']        = 'odstraněno';
$lang['created']        = 'vytvořeno';
$lang['restored']       = 'stará verze byla obnovena';
$lang['external_edit']     = 'upraveno mimo DokuWiki';
$lang['summary']        = 'Komentář k úpravám';
$lang['mail_newpage']     = 'nová stránka:';
$lang['mail_changed']     = 'změna stránky:';
$lang['mail_new_user']     = 'nový uživatel:';
$lang['mail_upload']      = 'nahraný dokument:';
$lang['nosmblinks']      = 'Odkazování na sdílené prostředky Windows funguje jen v Internet Exploreru.\nPřesto tento odkaz můžete zkopírovat a vložit jinde.';
$lang['qb_alert']       = 'Vložte prosím text, který chcete formátovat.\nBude pak přidán na konec dokumentu.';
$lang['qb_bold']        = 'Tučně';
$lang['qb_italic']       = 'Kurzíva';
$lang['qb_underl']       = 'Podtržení';
$lang['qb_code']        = 'Neformátovat (zdrojový kód)';
$lang['qb_strike']       = 'Přeškrtnutý text';
$lang['qb_h1']         = 'Nadpis 1. úrovně';
$lang['qb_h2']         = 'Nadpis 2. úrovně';
$lang['qb_h3']         = 'Nadpis 3. úrovně';
$lang['qb_h4']         = 'Nadpis 4. úrovně';
$lang['qb_h5']         = 'Nadpis 5. úrovně';
$lang['qb_link']        = 'Interní odkaz';
$lang['qb_extlink']      = 'Externí odkaz';
$lang['qb_hr']         = 'Vodorovná čára';
$lang['qb_ol']         = 'Číslovaný seznam';
$lang['qb_ul']         = 'Nečíslovaný seznam';
$lang['qb_media']       = 'Vložit obrázky nebo jiné soubory';
$lang['qb_sig']        = 'Vložit podpis';
$lang['qb_smileys']      = 'Emotikony';
$lang['qb_chars']       = 'Speciální znaky';
$lang['del_confirm']      = 'Vymazat tuto položku?';
$lang['admin_register']    = 'Přidat nového uživatele';
$lang['metaedit']       = 'Upravit Metadata';
$lang['metasaveerr']      = 'Chyba při zápisu metadat';
$lang['metasaveok']      = 'Metadata uložena';
$lang['img_backto']      = 'Zpět na';
$lang['img_title']       = 'Titulek';
$lang['img_caption']      = 'Popis';
$lang['img_date']       = 'Datum';
$lang['img_fname']       = 'Jméno souboru';
$lang['img_fsize']       = 'Velikost';
$lang['img_artist']      = 'Autor fotografie';
$lang['img_copyr']       = 'Copyright';
$lang['img_format']      = 'Formát';
$lang['img_camera']      = 'Typ fotoaparátu';
$lang['img_keywords']     = 'Klíčová slova';
$lang['subscribe_success']   = 'Uživatel %s je nyní přihlášen k odběru změn ve stránce %s';
$lang['subscribe_error']    = 'Chyba při zařazování uživatele %s do seznamu pro odběr změn ve stránce %s';
$lang['subscribe_noaddress']  = 'K vašemu uživatelskému profilu chybí mailová adresa, takže vás nelze zařadit do seznamu pro odběr změn';
$lang['unsubscribe_success']  = 'Uživatel %s byl odebrán ze seznamu pro odběr změn ve stránce %s';
$lang['unsubscribe_error']   = 'Chyba při odstraňování uživatele %s ze seznamu pro odběru změn ve stránce %s';
$lang['authmodfailed']     = 'Autentizace uživatelů je špatně nastavena. Informujte prosím správce této wiki.';
$lang['authtempfail']     = 'Autentizace uživatelů je dočasně nedostupná. Pokud tento problém přetrvává, informujte prosím správce této wiki.';
$lang['i_chooselang']     = 'Vyberte si jazyk';
$lang['i_installer']      = 'Instalace DokuWiki';
$lang['i_wikiname']      = 'Název wiki';
$lang['i_enableacl']      = 'Zapnout ACL (doporučeno)';
$lang['i_superuser']      = 'Správce';
$lang['i_problems']      = 'Instalátor narazil na níže popsané problémy. Nelze pokračovat v instalaci, dokud je neopravíte.';
$lang['i_modified']      = 'Instalátor bude z bezpečnostních důvodů pracovat pouze s čistou a ještě neupravenou instalací DokuWiki. Buď znovu rozbalte souboru z instalačního balíčku nebo se zkuste poradit s <a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:install">instrukcemi pro instalci DokuWiki</a>.';
$lang['i_funcna']       = 'PHP funkce <code>%s</code> není dostupná. Váš webhosting ji možná z nějakého důvodu vypnul.';
$lang['i_phpver']       = 'Verze vaší instalace PHP <code>%s</code> je nižší než požadovaná <code>%s</code>. Budete muset aktualizovat svou instalaci PHP.';
$lang['i_permfail']      = 'DokuWiki nemůže zapisovat do <code>%s</code>. Budete muset opravit práva k tomuto adresáři.';
$lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> již existuje';
$lang['i_writeerr']      = 'Nelze vytvořit <code>%s</code>. Budete muset zkontrolovat práva k souborům či adresářům a vytvořit tento soubor ručně.';
$lang['i_badhash']       = 'soubor dokuwiki.php (hash=<code>%s</code>) nebyl rozpoznán nebo byl upraven';
$lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - neplatná nebo prázdná hodnota';
$lang['i_success']       = 'Konfigurace byla úspěšně dokončena. Nyní můžete smazat soubor install.php. Pokračujte do <a href="doku.php">své nové DokuWiki</a>.';
$lang['i_failure']       = 'Vyskytly se nějaké chyby při zápisu do konfiguračních souborů. Budete je nejspíš muset upravit ručně před použitím <a href="doku.php">své nové DokuWiki</a>.';
$lang['i_policy']       = 'Úvodní politika ACL';
$lang['i_pol0']        = 'Otevřená wiki (čtení, zápis a upload pro všechny)';
$lang['i_pol1']        = 'Veřejná wiki (čtení pro všechny, zápis a upload pro registrované uživatele)';
$lang['i_pol2']        = 'Uzavřená wiki (čtení, zápis a upload pouze pro registrované uživatele)';
$lang['i_retry']        = 'Zkusit znovu';