Source

gd-websites / wiki / inc / lang / mg / lang.php

<?php
/**
 * mg language file
 */
$lang['encoding']  = 'utf-8';
$lang['direction'] = 'ltr';

$lang['btn_edit']  = 'Hanova ny pejy';
$lang['btn_source'] = 'Asehoy ny source';
$lang['btn_show']  = 'Asehoy ny pejy';
$lang['btn_create'] = 'Amboary ity pejy';
$lang['btn_search'] = 'Hikaroka';
$lang['btn_save']  = 'Raketo';
$lang['btn_preview']= 'Topi-maso';
$lang['btn_top']  = 'Ho ery ambony';
$lang['btn_newer'] = '<< taloha kokoa';
$lang['btn_older'] = 'taoriana kokoa >>';
$lang['btn_revs']  = 'Kinova taloha';
$lang['btn_recent'] = 'Fiovana farany';
$lang['btn_upload'] = 'Alefaso';
$lang['btn_cancel'] = 'Aoka ihany';
$lang['btn_index'] = 'Index';
$lang['btn_secedit']= 'Edit';
$lang['btn_login'] = 'Hiditra';
$lang['btn_logout'] = 'Hivoaka';
$lang['btn_admin'] = 'Admin';
$lang['btn_update'] = 'Update';
$lang['btn_delete'] = 'Fafao';
$lang['btn_back']  = 'Miverina';
$lang['btn_backtomedia'] = 'Fitsongana fichier Media';

$lang['loggedinas'] = 'Anaranao:';
$lang['user']    = 'Anarana';
$lang['pass']    = 'Alahidy';
$lang['passchk']  = 'Ataovy indray';
$lang['remember']  = 'Tsarovy';
$lang['fullname']  = 'Anarana feno';
$lang['email']   = 'Imailaka';
$lang['register']  = 'Hisoratra';
$lang['badlogin']  = 'Miala tsiny fa misy diso ny anarana na ny alahidy.';

$lang['regmissing'] = 'Tsy maintsy fenoina ny saha rehetra.';
$lang['reguexists'] = 'Indrisy fa efa nisy namandrika io anarana io.';
$lang['regsuccess'] = 'Voaforona ny kaontinao, halefa any imailaka ny alahidy.';
$lang['regsuccess2']= 'Voaforona ilay kaonty.';
$lang['regmailfail']= 'Ohatra ny nisy olana ny nandefasana imailaka. Miangavy anao hilaza ny Admin!';
$lang['regbadmail'] = 'Toa tsy mandeha ny imailaka nomenao - Raha heverinao fa erreur io dia ilazao ny admin';
$lang['regbadpass'] = 'Tsy mitovy ny alahidy roa nomenao, avereno indray.';
$lang['regpwmail'] = 'Ny alahidy Wiki-nao';
$lang['reghere']  = 'Mbola tsy manana kaonty ianao? Manaova vaovao';

$lang['txt_upload']  = 'Misafidiana rakitra halefa';
$lang['txt_filename'] = 'Ampidiro ny anaran\'ny wiki (tsy voatery)';
$lang['txt_overwrt'] = 'Fafana izay rakitra efa misy?';
$lang['lockedby']   = 'Mbola voahidin\'i';
$lang['lockexpire']  = 'Afaka ny hidy amin\'ny';
$lang['willexpire']  = 'Efa ho lany fotoana afaka iray minitra ny hidy ahafahanao manova ny pejy.\nMba hialana amin\'ny conflit dia ampiasao ny bokotra topi-maso hamerenana ny timer-n\'ny hidy.';

$lang['notsavedyet'] = 'Misy fiovana tsy voarakitra, ho very izany ireo.\nAzo antoka fa hotohizana?';
$lang['rssfailed']  = 'An error occured while fetching this feed: ';
$lang['nothingfound']= 'Tsy nahitana n\'inon\'inona.';

$lang['mediaselect'] = 'Safidy rakitra Media';
$lang['fileupload'] = 'Fandefasana rakitra Media';
$lang['uploadsucc'] = 'Voalefa soa aman-tsara';
$lang['uploadfail'] = 'Tsy lasa ilay izy. Mety tsy fananana alalana?';
$lang['uploadwrong'] = 'Nolavina ny lefa. Voarara io extension-na rakitra io!';
$lang['uploadexist'] = 'Efa misy ilay rakitra. Tsy nisy inona natao.';
$lang['deletesucc'] = 'Voafafa ny rakitra "%s" .';
$lang['deletefail'] = 'Tsy afaka nofafana ny "%s" - Hamarino ny alalana.';
$lang['mediainuse'] = 'Tsy voafafa ny rakitra "%s" - mbola misy mampiasa io.';
$lang['namespaces'] = 'Namespaces';
$lang['mediafiles'] = 'Rakitra misy amin\'ny';

$lang['reference']  = 'References for';
$lang['ref_inuse']  = 'Tsy afaka fafana io rakitra io, satria mbola ampiasain\'ireto pejy ireto:';
$lang['ref_hidden'] = 'Misy references vitsivitsy amina pejy tsy anananao alalana hamaky';

$lang['hits']    = 'Hits';
$lang['quickhits'] = 'Anaram-pejy mifanaraka';
$lang['toc']    = 'Fizahan-takila';
$lang['current']  = 'current';
$lang['yours']   = 'Kinova-nao';
$lang['diff']    = 'Asehoy ny tsy fitoviana amin\'ny kinova amin\'izao';
$lang['line']    = 'Andalana';
$lang['breadcrumb'] = 'Taiza ianao';
$lang['lastmod']  = 'Novaina farany:';
$lang['by']     = '/';
$lang['deleted']  = 'voafafa';
$lang['created']  = 'Voamboatra';
$lang['restored']  = 'Naverina tamin\'ny kinova taloha';
$lang['summary']  = 'Fanovana teo';

$lang['mail_newpage'] = 'pejy niampy:';
$lang['mail_changed'] = 'pejy niova:';

$lang['nosmblinks'] = 'rohy mankamin\'ny fizarana Windows dia amin\'ny Microsoft Internet Explorer ihany no miasa.\nAzo atao ihany anefa ny manao dika-petaka ny rohy.';

$lang['qb_alert']  = 'Ampidiro ny soratra tianao hamboarina format.\n Hiampy any @ farany izy avy eo.';
$lang['qb_bold']  = 'Matavy';
$lang['qb_italic'] = 'Mandry';
$lang['qb_underl'] = 'Voatsipika';
$lang['qb_code']  = 'Code programa';
$lang['qb_strike'] = 'Disoina';
$lang['qb_h1']   = 'Lohateny laharana 1';
$lang['qb_h2']   = 'Lohateny laharana 2';
$lang['qb_h3']   = 'Lohateny laharana 3';
$lang['qb_h4']   = 'Lohateny laharana 4';
$lang['qb_h5']   = 'Lohateny laharana 5';
$lang['qb_link']  = 'Rohy ato anatiny';
$lang['qb_extlink'] = 'Rohy mivoaka';
$lang['qb_hr']   = 'Tsipika marindrano';
$lang['qb_ol']   = 'Tanisa milahatra';
$lang['qb_ul']   = 'Tanisa tsy milahatra';
$lang['qb_media']  = 'Hanampy sary na rakitra hafa';
$lang['qb_sig']   = 'Manisy sonia';

$lang['del_confirm']= 'Hofafana ilay andalana?';

$lang['admin_acl'] = 'Fitantanana ACL (Access Control List)...';
$lang['admin_register']= 'Ampio mpampiasa vaovao...';

$lang['acl_group'] = 'Vondrona';
$lang['acl_user']  = 'Mpampiasa';
$lang['acl_perms'] = 'Alalana @';
$lang['page']    = 'Pejy';
$lang['namespace'] = 'Namespace';

$lang['acl_perm1'] = 'Mamaky';
$lang['acl_perm2'] = 'Manova';
$lang['acl_perm4'] = 'Manamboatra';
$lang['acl_perm8'] = 'Mandefa rakitra';
$lang['acl_perm16'] = 'Mamafa';
$lang['acl_new']  = 'Ampio andalana vaovao';

//Setup VIM: ex: et ts=2 enc=utf-8 :