Source

gd-websites / wiki / inc / lang / no / pwconfirm.txt

Hei @FULLNAME@!

Noen har bedt om nytt passord for din @TITLE@ innlogging
på @DOKUWIKIURL@

Om du ikke bad om nytt passord kan du bare overse denne e-posten.

For å bekrefte at forespørselen virkelig kom fra deg kan du bruke
følgende lenke:

@CONFIRM@

--
Denne e-posten ble generert av DokuWiki på
@DOKUWIKIURL@