Source

gd-websites / wiki / inc / lang / pl / install.html

Full commit
<p>Ta strona ma na celu pomóc Ci w instalacji i konfiguracji
<a href="http://wiki.splitbrain.org">Dokuwiki</a>.
Więcej informacji o instalatorze znajdziesz w
<a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:installer">dokumentacji instalatora</a>.</p>

<p>DokuWiki używa zwykłych plików do przechowywania zawartości stron oraz wszelkich
innych informacji takich jak obrazki, poprzednie wersje strony, itp.
Żeby DokuWiki mogło poprawnie działać <strong>musisz</strong> 
nadać prawo zapisu do katalogu zawierającego te pliki. Instalator nie może wykonać
tych czynności. Musisz zrobić to za pomocą polecenia powłoki, klienta FTP 
lub panelu kontrolnego Twojego dostawcy usług serwerowych.</p>

<p>Instalator pomoże Ci w konfiguracji uprawnień
<acronym title="access control list">ACL</acronym>, 
które z kolei umożliwią Ci założenie konta administratora oraz umożliwią dostęp
do czynności administracyjnych takich jak instalowanie wtyczek, zarządzanie kontami,
zarządzania uprawnieniami do stron oraz konfiguracji wiki. Użycie tego instalatora
nie jest konieczne, jego celem jest tylko ułatwienie administracji DokuWiki.</p>

<p>Zaawansowanie użytkownicy lub użytkownicy mający specjalne wymagania powinni
zapoznać się z 
<a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:install">instrukcją instalacji</a>
oraz <a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:config">instrukcją konfiguracji</a>.</p>