Source

gd-websites / wiki / inc / lang / pl / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * polish language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Grzegorz Żur <grzegorz.zur@gmail.com>
 */
$lang['encoding']       = 'utf-8';
$lang['direction']       = 'ltr';
$lang['doublequoteopening']  = '„';
$lang['doublequoteclosing']  = '”';
$lang['singlequoteopening']  = '‚';
$lang['singlequoteclosing']  = '’';
$lang['apostrophe']      = '\'';
$lang['btn_edit']       = 'Edytuj stronę';
$lang['btn_source']      = 'Pokaż źródło strony';
$lang['btn_show']       = 'Pokaż stronę';
$lang['btn_create']      = 'Utwórz stronę';
$lang['btn_search']      = 'Szukaj';
$lang['btn_save']       = 'Zapisz';
$lang['btn_preview']      = 'Podgląd';
$lang['btn_top']        = 'Do góry';
$lang['btn_newer']       = '<< nowsze';
$lang['btn_older']       = 'starsze >>';
$lang['btn_revs']       = 'Poprzednie wersje';
$lang['btn_recent']      = 'Ostatnie zmiany';
$lang['btn_upload']      = 'Wyślij';
$lang['btn_cancel']      = 'Anuluj';
$lang['btn_index']       = 'Indeks';
$lang['btn_secedit']      = 'Edytuj';
$lang['btn_login']       = 'Zaloguj';
$lang['btn_logout']      = 'Wyloguj';
$lang['btn_admin']       = 'Administracja';
$lang['btn_update']      = 'Aktualizuj';
$lang['btn_delete']      = 'Usuń';
$lang['btn_back']       = 'Wstecz';
$lang['btn_backlink']     = 'Odnośniki';
$lang['btn_backtomedia']    = 'Powrót do wyboru pliku';
$lang['btn_subscribe']     = 'Subskrybuj zmiany';
$lang['btn_unsubscribe']    = 'Zaprzestań subskrypcji zmian';
$lang['btn_subscribens']    = 'Subskrybuj zmiany w katalogu';
$lang['btn_unsubscribens']   = 'Zaprzestań subskrypcji zmian w katalogu';
$lang['btn_profile']      = 'Aktualizuj profil';
$lang['btn_reset']       = 'Resetuj';
$lang['btn_resendpwd']     = 'Prześlij nowe hasło';
$lang['btn_draft']       = 'Edytuj szkic';
$lang['btn_recover']      = 'Przywróć szkic';
$lang['btn_draftdel']     = 'Usuń szkic';
$lang['loggedinas']      = 'Zalogowany jako';
$lang['user']         = 'Użytkownik';
$lang['pass']         = 'Hasło';
$lang['newpass']        = 'Nowe hasło';
$lang['oldpass']        = 'Potwierdź aktualne hasło';
$lang['passchk']        = 'Powtórz hasło';
$lang['remember']       = 'Zapamiętaj';
$lang['fullname']       = 'Imię i nazwisko';
$lang['email']         = 'E-mail';
$lang['register']       = 'Zarejestruj się!';
$lang['profile']        = 'Profil użytkownika';
$lang['badlogin']       = 'Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe.';
$lang['minoredit']       = 'Mniejsze zmiany';
$lang['draftdate']       = 'Czas zachowania szkicu';
$lang['regmissing']      = 'Wypełnij wszystkie pola.';
$lang['reguexists']      = 'Użytkownik o tej nazwie już istnieje.';
$lang['regsuccess']      = 'Utworzono użytkownika. Hasło zostało przesłane pocztą.';
$lang['regsuccess2']      = 'Utworzono użytkownika.';
$lang['regmailfail']      = 'Wystąpił błąd przy wysyłaniu hasła pocztą!';
$lang['regbadmail']      = 'Adres e-mail jest nieprawidłowy!';
$lang['regbadpass']      = 'Hasła nie są identyczne, spróbuj ponownie.';
$lang['regpwmail']       = 'Twoje hasło do DokuWiki';
$lang['reghere']        = 'Nie masz jeszcze konta? Zdobądź je';
$lang['profna']        = 'To wiki nie pozwala na zmianę profilu.';
$lang['profnochange']     = 'Żadnych zmian, nic do zrobienia.';
$lang['profnoempty']      = 'Pusta nazwa lub adres e-mail nie dozwolone.';
$lang['profchanged']      = 'Zaktualizowano profil użytkownika.';
$lang['pwdforget']       = 'Nie pamiętasz hasła? Zdobądź nowe!';
$lang['resendna']       = 'To wiki nie pozwala na powtórne przesyłanie hasła.';
$lang['resendpwd']       = 'Prześlij nowe hasło dla';
$lang['resendpwdmissing']   = 'Wypełnij wszystkie pola.';
$lang['resendpwdnouser']    = 'Nie można znaleźć tego użytkownika w bazie danych.';
$lang['resendpwdbadauth']   = 'Błędny kod autoryzacji! Upewnij się, że użyłeś(aś) właściwego odnośnika.';
$lang['resendpwdconfirm']   = 'Prośba o potwierdzenie została przesłana pocztą.';
$lang['resendpwdsuccess']   = 'Nowe hasło zostało wysłane pocztą.';
$lang['txt_upload']      = 'Wybierz plik do wysłania';
$lang['txt_filename']     = 'Nazwa pliku (opcjonalnie)';
$lang['txt_overwrt']      = 'Nadpisać istniejący plik?';
$lang['lockedby']       = 'Aktualnie zablokowane przez';
$lang['lockexpire']      = 'Blokada wygasa';
$lang['willexpire']      = 'Za minutę Twoja blokada tej strony wygaśnie.\nW celu uniknięcia konfliktów wyświetl podgląd aby odnowić blokadę.';
$lang['notsavedyet']      = 'Nie zapisane zmiany zostaną utracone.\nCzy na pewno kontynuować?';
$lang['rssfailed']       = 'Wystąpił błąd przy pobieraniu tych danych: ';
$lang['nothingfound']     = 'Nic nie znaleziono.';
$lang['mediaselect']      = 'Wysyłanie pliku';
$lang['fileupload']      = 'Wysyłanie pliku';
$lang['uploadsucc']      = 'Wysyłanie powiodło się!';
$lang['uploadfail']      = 'Błąd wysyłania pliku. Czy prawa do katalogów są poprawne?';
$lang['uploadwrong']      = 'Wysyłanie zabronione. Nie można wysłać plików z takim rozszerzeniem';
$lang['uploadexist']      = 'Plik już istnieje, nie wykonano operacji.';
$lang['uploadbadcontent']   = 'Typ pliku "%s" nie odpowiadał jego rozszerzeniu.';
$lang['uploadspam']      = 'Plik zablokowany przez filtr antyspamowy.';
$lang['uploadxss']       = 'Plik zablokowany ze względu na podejrzaną zawartość.';
$lang['deletesucc']      = 'Plik "%s" został usunięty.';
$lang['deletefail']      = 'Plik "%s" nie został usunięty, sprawdź uprawnienia.';
$lang['mediainuse']      = 'Plik "%s" nie został usunięty, ponieważ jest używany.';
$lang['namespaces']      = 'Katalogi';
$lang['mediafiles']      = 'Dostępne pliki';
$lang['js']['keepopen']    = 'Nie zamykaj okna po wyborze';
$lang['js']['hidedetails']   = 'Ukryj szczegóły';
$lang['mediausage']      = 'Użyj następującej składni w odnośniku do tego pliku:';
$lang['mediaview']       = 'Pokaż oryginalny plik';
$lang['mediaroot']       = 'główny';
$lang['mediaupload']      = 'Umieść plik w aktualnym katalogu. Aby utworzyć podkatalogi, poprzedź nazwę pliku nazwami katalogów oddzielonymi dwukropkami.';
$lang['mediaextchange']    = 'Rozszerzenie pliku zmieniono z .%s na .%s!';
$lang['reference']       = 'Odnośniki do';
$lang['ref_inuse']       = 'Ten plik nie może być usunięty, ponieważ jest używany na następujących stronach:';
$lang['ref_hidden']      = 'Odnośniki mogą znajdować się na stronach, do których nie masz uprawnień.';
$lang['hits']         = 'trafień';
$lang['quickhits']       = 'Pasujące hasła';
$lang['toc']          = 'Spis treści';
$lang['current']        = 'aktualna';
$lang['yours']         = 'Twoja wersja';
$lang['diff']         = 'Pokaż różnice między wersjami';
$lang['diff2']         = 'Pokaż różnice między zaznaczonymi wersjami';
$lang['line']         = 'Linia';
$lang['breadcrumb']      = 'Ślad';
$lang['youarehere']      = 'Jesteś tutaj';
$lang['lastmod']        = 'ostatnio zmienione';
$lang['by']          = 'przez';
$lang['deleted']        = 'usunięto';
$lang['created']        = 'utworzono';
$lang['restored']       = 'przywrócono poprzednią wersję';
$lang['external_edit']     = 'edycja zewnętrzna';
$lang['summary']        = 'Opis zmian';
$lang['mail_newpage']     = 'Strona dodana:';
$lang['mail_changed']     = 'Strona zmieniona:';
$lang['mail_new_user']     = 'Nowy użytkownik:';
$lang['mail_upload']      = 'Umieszczono plik:';
$lang['nosmblinks']      = 'Odnośniki do zasobów sieci Windows działają tylko w przeglądarce Internet Explorer. \nMożesz skopiować odnośnik.';
$lang['qb_alert']       = 'Wpisz tekst, który chcesz sformatować. \nBędzie on dołączony na koniec strony.';
$lang['qb_bold']        = 'Pogrubienie';
$lang['qb_italic']       = 'Pochylenie';
$lang['qb_underl']       = 'Podkreślenie';
$lang['qb_code']        = 'Kod źródłowy';
$lang['qb_strike']       = 'Przekreślenie';
$lang['qb_h1']         = 'Nagłówek 1 stopnia';
$lang['qb_h2']         = 'Nagłówek 2 stopnia';
$lang['qb_h3']         = 'Nagłówek 3 stopnia';
$lang['qb_h4']         = 'Nagłówek 4 stopnia';
$lang['qb_h5']         = 'Nagłówek 5 stopnia';
$lang['qb_link']        = 'Odnośnik wewnętrzny';
$lang['qb_extlink']      = 'Odnośnik zewnętrzny';
$lang['qb_hr']         = 'Linia pozioma';
$lang['qb_ol']         = 'Numeracja';
$lang['qb_ul']         = 'Wypunktowanie';
$lang['qb_media']       = 'Dodaj obrazek lub inny plik';
$lang['qb_sig']        = 'Wstaw podpis';
$lang['qb_smileys']      = 'Emotikony';
$lang['qb_chars']       = 'Znaki specjalne';
$lang['del_confirm']      = 'Czy na pewno usunąć?';
$lang['admin_register']    = 'Dodawanie użytkownika';
$lang['metaedit']       = 'Edytuj metadane';
$lang['metasaveerr']      = 'Zapis metadanych nie powiódł się';
$lang['metasaveok']      = 'Metadane zapisano';
$lang['img_backto']      = 'Wróć do';
$lang['img_title']       = 'Tytuł';
$lang['img_caption']      = 'Nagłówek';
$lang['img_date']       = 'Data';
$lang['img_fname']       = 'Nazwa pliku';
$lang['img_fsize']       = 'Rozmiar';
$lang['img_artist']      = 'Fotograf';
$lang['img_copyr']       = 'Prawa autorskie';
$lang['img_format']      = 'Format';
$lang['img_camera']      = 'Aparat';
$lang['img_keywords']     = 'Słowa kluczowe';
$lang['subscribe_success']   = 'Dodano %s do listy subskrypcji strony %s';
$lang['subscribe_error']    = 'Błąd przy dodawaniu %s do listy subskrypcji strony %s';
$lang['subscribe_noaddress']  = 'Nie podałeś adresu e-mail przy rejestracji, nie możesz zostać dodany do listy subskrypcji.';
$lang['unsubscribe_success']  = 'Usunięto %s z listy subskrypcji strony %s';
$lang['unsubscribe_error']   = 'Błąd przy usuwaniu %s z listy subskrypcji strony %s';
$lang['authmodfailed']     = 'Błąd uwierzytelnienia. Powiadom administratora tego wiki.';
$lang['authtempfail']     = 'Uwierzytelnienie użytkownika jest w tej chwili niemożliwe. Jeśli ta sytuacja się powtórzy, powiadom administratora tego wiki.';
$lang['i_chooselang']     = 'Wybierz język';
$lang['i_installer']      = 'Instalator DokuWiki';
$lang['i_wikiname']      = 'Nazwa Wiki';
$lang['i_enableacl']      = 'Włącz mechanizm uprawnień ACL (zalecane)';
$lang['i_superuser']      = 'Administrator';
$lang['i_problems']      = 'Instalator napotkał poniższe problemy. Nie można kontynuować póki nie zostaną usunięte.';
$lang['i_modified']      = 'Ze względów bezpieczeństwa, ten skrypt działa tylko z nową i niezmodyfikowaną instalacją DokuWiki.
Aby uruchomić instalator ponownie, rozpakuj archiwum DokuWiki lub zapoznaj się z <a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:install">instrukcją instalacji Dokuwiki</a>';
$lang['i_funcna']       = 'Funkcja PHP <code>%s</code> jest niedostępna.';
$lang['i_phpver']       = 'Wersja PHP <code>%s</code> jest niższa od wymaganej <code>%s</code>. Zaktualizuj instalację PHP.';
$lang['i_permfail']      = 'DokuWiki nie ma prawa zapisu w katalogu <code>%s</code>. Zmień uprawnienia zapisu dla tego katalogu!';
$lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> już istnieje';
$lang['i_writeerr']      = 'Nie można utworzyć <code>%s</code>. Sprawdź uprawnienia do katalogu lub pliku i stwórz plik ręcznie.';
$lang['i_badhash']       = 'nierozpoznany lub zmodyfikowany plik dokuwiki.php (skrót=<code>%s</code>)';
$lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - nieprawidłowa wartość lub jej brak';
$lang['i_success']       = 'Konfiguracja pomyślnie zakończona. Możesz teraz usunąć plik install.php. Przejdź do <a href="doku.php">Twojego nowego DokuWiki</a>.';
$lang['i_failure']       = 'Podczas zapisu plików konfiguracyjnych wystąpiły błędy. Musisz usunąć wszystkie problemy, zanim zaczniesz korzystać z <a href="doku.php">Twojego nowego DokuWiki</a>.';
$lang['i_policy']       = 'Wstępna polityka uprawnień ACL';
$lang['i_pol0']        = 'Otwarte Wiki (odczyt, zapis i dodawanie plików dla wszystkich)';
$lang['i_pol1']        = 'Publiczne Wiki (odczyt dla wszystkich, zapis i dodawanie plików tylko dla zarejestrowanych użytkowników)';
$lang['i_pol2']        = 'Zamknięte Wiki (odczyt, zapis i dodawanie plików tylko dla zarejestrowanych użytkowników)';
$lang['i_retry']        = 'Spróbuj ponownie';