Source

gd-websites / wiki / inc / lang / pl / uploadmail.txt

Full commit
Umieszczono nowy plik.

Szczegóły:

Plik     : @MEDIA@
Data     : @DATE@
Przeglądarka : @BROWSER@
Adres IP   : @IPADDRESS@
Nazwa DNS  : @HOSTNAME@
Rozmiar   : @SIZE@
Typ MIME   : @MIME@
Użytkownik  : @USER@

--
List został wygenerowany przez DokuWiki pod adresem
@DOKUWIKIURL@