Source

gd-websites / wiki / inc / lang / sk / install.html

Full commit
<p>Táto stránka sprevádza prvou inštaláciou a konfiguráciou 
<a href="http://wiki.splitbrain.org">Dokuwiki</a>. Viac informácií o tomto Inštalátore je dostupných na jeho 
<a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:installer">dokumentačnej stránke</a>.</p>

<p>DokuWiki používa bežné súbory pre ukladanie wiki stránok a iných informácií 
priradených k týmto stránkam (napr. obrázkov, vyhľadávacích indexov, starých 
revízií). Ak chcete úspešne narábať s DokuWiki, <strong>musí</strong> 
mať práva pre zápis do adresárov, kde sa ukladajú tieto súbory. Tento Inštalátor 
nie je schopný nastaviť prístupové práva pre adresáre. Je potrebné to urobiť 
priamo cez príkazový riadok, alebo ak využívate webhosting, cez FTP, alebo vaše 
webhostingové administračné rozhranie.</p>

<p>Tento Inštalátor nastaví <acronym title="access control list - zoznam prístupových práv">ACL</acronym> 
konfiguráciu vašej Dokuwiki. Umožňuje vytvoriť administrátorské konto 
s prístupom do administračného menu s možnosťou inštalácie pluginov, správy
užívateľov, správy prístupových práv k wiki stránkam a zmeny konfiguračných 
nastavení. Nie je nevyhnutné pre používanie Dokuwiki, ale umožňuje to ľahšie 
spravovať Dokuwiki.</p>

<p>Skúsení užívatelia, alebo užívatelia so špeciálnymi požiadavkami môžu použiť
tieto odkazy pre bližšie informácie týkajúce sa
<a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:install">inštalačných pokynov</a>
a <a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:config">konfiguračných nastavení</a>.</p>