Source

gd-websites / wiki / inc / lang / sk / pwconfirm.txt

Full commit
Ahoj @FULLNAME@!

Niekto žiadal o nové heslo pre vaše @TITLE@
konto na @DOKUWIKIURL@

Ak ste nežiadali o nové heslo, potom iba ignorujte tento mail.

Pre potvrdenie, že požiadavka bola skutočne odoslaná vami,
použite prosím nasledujúci odkaz.

@CONFIRM@

-- 
Tento mail bol generovaný Dokuwiki na adrese
@DOKUWIKIURL@