Source

gd-websites / wiki / inc / lang / sk / uploadmail.txt

Súbor bol nahraný do DokuWiki. Tu sú podrobnosti:

Súbor : @MEDIA@
Dátum : @DATE@
Prehliadač : @BROWSER@
IP adresa : @IPADDRESS@
Názov hostiteľa : @HOSTNAME@
Veľkosť : @SIZE@
MIME Typ : @MIME@
Užívateľ : @USER@

--
Tento mail vygenerovalo DokuWiki na
@DOKUWIKIURL@