Source

gd-websites / wiki / inc / lang / sv / draft.txt

Full commit
====== Utkast hittat ======

Din senaste redigering av sidan avslutades inte på ett korrekt sätt. DokuWiki
sparade automatiskt ett utkast under tiden du arbetade, och nu kan du använda
det för att fortsätta redigeringen. Nedan kan du se det innehåll som sparats
från din förra session.

Bestäm om du vill //återskapa// din förlorade redigeringssession, //radera//
det automatiskt sparade utkastet eller //avbryta// redigeringen.