Source

gd-websites / wiki / inc / lang / tr / edit.txt

Full commit
1
2
3
4
Sayfayı değiştir ve ''Kaydete'' bas. Wiki sözdizimi için [[wiki:syntax]]'a
bak. Lütfen sayfayı sadece eğer **geliştirebiliyorsan** değiştir. Eğer
testler yapmak istiyorsan, [[playground:playground]] adresini kullan.