1. libgd
  2. Untitled project
  3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / cs / help.txt

=== Nápověda: ===

Na této stránce můžete přidávat a odebírat oprávnění na jmenné prostory a stránky Vaší wiki.

Levý panel zobrazuje všechny dostupné jmenné prostory a stránky.

Formulář výše umožňuje vidět a modifikovat oprávnění vybraného uživatele nebo skupiny.

V tabulce uvedené níže jsou zobrazeny všechny aktuální pravidla pro řízení přístupu (oprávnění).
Zde můžete rychle odebírat a měnit více položek (oprávnění) najednou.

Pro detailnější nápovědu si přečtěte stránku [[doku>wiki:acl|oficiální dokumentaci ACL]], která Vám může pomoci plně pochopit princip, jak řízení přístupu na DokuWiki funguje.