Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / he / help.txt

Full commit
=== עזרה חפוזה: ===

בדף זה ניתן להוסיף ולהסיר הרשאות למרחבי שמות ולדפים בויקי שלך.

הצד השמאלי מציג את כל מרבי השמות והדפים הזמינים.

הטופס מעלה מאפשר לך לראות ולשנות את ההרשאות של משתמש או קבוצה נבחרים.

בטבלה מטה מוצגים כל כללי בקרת הגישה הנוכחיים.
ניתן להשתמש בה כדי למחוק או לשנות מספר כללים במהירות.

קריאת [[doku>wiki:acl|התיעוד הרשמי ל-ACL ACL]] יכולה לעזור לך להבין באופן מלא כיצד בקרת הגישה עובדת בדוקוויקי.