Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / lv / help.txt

=== Īsa palīdzība ===

Šajā lapā var uzdot un noņemt tiesības uz lapām un nodalām.

Kreisajā pusē parādītas visas pieejamās nodaļas un lapas.

Formā augšpusē var redzēt un grozīt norādītā lietotāja vai grupas tiesības .

Apakšā tabulā  parādīts visu tiesību saraksts. 
To var lietot, lia ātri mainītu vairākus pieejas tiesību noteikumus.

[[doku>wiki:acl|Officiālajos piekļuves tiesību noteikumu dokumentos]] var atrasts izvērtu informāciju, kā darbojas DokuWiki sistēmas piekļuves tiesību kontrole.