Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / lv / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * latvian language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Aivars Miška <allefm@gmail.com>
 */
$lang['admin_acl']       = 'Piekļuves tiesību vadība';
$lang['acl_group']       = 'Grupa';
$lang['acl_user']       = 'Lietotājs';
$lang['acl_perms']       = 'Tiesības';
$lang['page']         = 'Lapa';
$lang['namespace']       = 'Nodaļa';
$lang['p_user_id']       = 'Lietotājam <b class="acluser">%s</b> ir tiesības <i>%s</i> lapu <b class="aclpage">%s</b> .';
$lang['p_user_ns']       = 'Lietotājam <b class="acluser">%s</b> nodaļā <b class="aclns">%s</b> ir tiesības <i>%s</i>.';
$lang['p_group_id']      = 'Grupas <b class="aclgroup">%s</b> biedriem ir tiesības <i>%s</i> lapu <b class="aclpage">%s</b>.';
$lang['p_group_ns']      = 'Grupas <b class="aclgroup">%s</b> biedriem ir tiesības <i>%s</i> nodaļu <b class="aclns">%s</b>: .';
$lang['p_choose_id']      = 'Lūdzu <b>ieraksti lietotāju vai grupu</b> augstāk norādītajā laukā, lai skatītu vai labotu tiesības lapai <b class="aclpage">%s</b>.';
$lang['p_choose_ns']      = 'Lūdzu <b>ieraksti lietotāju vai grupu</b> augstāk norādītajā laukā, lai skatītu vai labotu tiesības nodaļai <b class="aclpage">%s</b>.';
$lang['p_inherited']      = 'Ievēro: Šīs tiesības nav tieši uzdotas, bet mantotas no citām grupām vai augstākām nodaļām. ';
$lang['p_isadmin']       = 'Ievēro: Norādītajai grupai vai lietotājam vienmēr ir visas tiesības, jo tas konfigurēts kā <i>superuser</i>.';
$lang['current']        = 'Patreizējo tiesību saraksts (ACL)';
$lang['where']         = 'Lapa/nodaļa';
$lang['who']          = 'Lietotājs/grupa';
$lang['perm']         = 'Tiesības';
$lang['acl_perm0']       = 'nekādas';
$lang['acl_perm1']       = 'lasīt';
$lang['acl_perm2']       = 'labot';
$lang['acl_perm4']       = 'izveidot';
$lang['acl_perm8']       = 'augšupielādēt';
$lang['acl_perm16']      = 'dzēst';
$lang['acl_new']        = 'pievienot jaunu šķirkli';
$lang['acl_mod']        = 'labot šķirkli';